ขออนุมัติบัตรเครดิตง่ายนิดเดียว

โดย MoneyGuru, ในหมวดหมู่ "Banking & Finance,บัตรเครดิต"

January 9, 2019


หลายๆคนมักอยากจะมีบัตรเครดิต แต่ไปยื่นขอแล้วก็ไม่ผ่านการอนุมัติซักที นั่นก็เพราะว่า คุณไม่ได้มีความเตรียมพร้อมให้ดีก่อนที่จะไปยื่นขอบัตรเครดิตยังไงละครับ ถึงแม้ว่าสถาบันการเงินทั้งหลายแห่งต่างก็อยากที่จะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าหากว่าคุณมีประวัติทางการเงินไม่ดี ทางสถาบันการเงินก็คงไม่อาจที่จะปล่อยอนุมัติบัตรเครดิตให้คุณได้ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปยื่นขอบัตรเครดิต เราก็ควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะไปยื่นขอบัตรเครดิตกันนะครับ แต่เราจะเตรียมตัวยังไงดีนั่นไปลองทำตามวิธีเหล่านี้กันดูนะครับ

  1. ทำประวัติการเงินให้ดี

การทำบัตรเครดิตนั้น ทางสถาบันการเงินเค้าจะเช็คข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติทางการเงินของเราครับ ถ้าหากเรามีประวัติไม่ดี มีหนี้สินมากหรือผิดนัดชำระหนี้บ่อยๆ ทางสถาบันการเงินก็จะไม่อนุมัตบัตรเครดิตให้เราแน่นอน เพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำบัตรเครดิตเราต้องสร้างประวัติทางการเงินให้ดีก่อนครับ

  1. ชำระตรงเวลา

หากเรามีหนี้สินอยู่แล้วและเรามีประวัติการชำระเงินที่ดีและตรงต่อเวลา หนี้สินเหล่านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้เราสามารถผ่านการอนุมัติบัตรเครดิตได้นะครับ เพราะเมื่อเรายื่นขอบัตรเครดิตไปแล้วนั้นทางสถาบันการเงินก็จะตรวจสอบประวัติทางการเงินของคุณ และหากเรามีประวัติหนี้สินและมีการชำระเงินที่ดีก็จะเป็นการช่วยให้เราผ่านการอนุมัติบัตรเครดิตได้ครับ

  1. เตรียมสลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือน

สลิปเงินเดือนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการยื่นขอบัตรเครดิตครับ เพราะสลิปเงินเดือนนั้นจะสามารถบ่งบอกได้ว่าคุณมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ และการเตรียมสลิปเงินเดือนนั้นก็ควรเตรียมสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือนล่าสุด ถ้าให้ดีก็ขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทที่เราทำงานไปด้วยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินครับ ว่าเรานั้นได้ทำงานที่นี่จริงๆและไม่มีประวัติด่างพร้อยในการทำงาน ก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้สถาบันการเงินอนุมัติบัตรเครดิตให้กับเราได้ง่ายขึ้นครับ

เมื่อเรามีความพร้อมที่จะขอบัตรเครดิตแล้ว ก็เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนแล้วก็เดินทางไปยื่นที่สถาบันการเงินได้เลยครับ และเมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว ได้บัตรเครดิตดั่งสมปรารถนาก็ใช้บัตรเครดิตอย่างมีสติด้วยนะครับ อย่าใช้จ่ายจนเกินตัวจนเป็นหนี้สินมากเกินไปนะครับ มิฉะนั้นแล้วบัตรเครดิตใบนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ทำร้ายเราได้ครับ