บทความหมวดหมู่ : Social Security

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และเคล็ดลับการเงินดี ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด

สิทธิทำฟันประกันสังคม ผลประโยชน์ที่คุณควรรู้

สำหรับพนักงานบริษัทนั่น แน่นอนว่าต้องถูกหักเงินทุกเดือนเพื่อจ่ายเข้าสู่ประกันสังคม บางคนไม่เคยรู้เลยว่าหักไปทำไมกันนะทุกเดือน เราอยากจะบอกว่ามันมีประโยชน์แน่นอน ซึ่งสิ่งที่เราจะมาบอกกันในวันนี้ ก็เป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม นั่นก็คือ สิทธิทำฟันประกันสังคม นั่นเอง ซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรบ้าง มา MoneyGuru.co.th มาดูกันเลย สิทธิทำฟันประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการกรณีทันตกรรมในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุด ถอน และผ่าฟันคุด จากเดิม 600 บาท/คน/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/คน/ปี ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน แต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยจ่ายตามอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์กำหนด โดยแรกเริ่มตามที่ประกาศเอาไว้ว่าเบิกได้ 900 บาทนั้น ไม่ใช่ว่าทำฟันทำไป 900 บาทจะสามารถเบิกได้ทั้ง 900 บาทเลย เพราะยังมีเงื่อนไขปลีกย่อยที่ระบุเอาไว้ในบัญชีแนบท้ายเพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งอัตรานี้อ้างอิงอัตราค่าบริการของสถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 1. ขูดหินปูนทั้งปาก เบิกได้ 400 […]

อ่านเพิ่มเติม