บทความหมวดหมู่ : สินเชื่อส่วนบุคคล

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และเคล็ดลับการเงินดี ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด

วิธีสมัครสินเชื่อประชารัฐสำหรับผู้สูงอายุ วงเงิน 200,000 บาท จาก ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้สูงวัยสูงสุดรายละไม่เกิน 200,000 บาท เพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19 โดยท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อประชารัฐสำหรับผู้สูงอายุ วงเงิน 200,000 บาท จาก ธนาคารออมสิน โดยรายละเอียดระยะเวลาจ่ายสินเชื่อมีดังนี้ หรือท่านที่สนใจสินเชื่ออื่นคลิกได้ที่ลิงค์นี้ เปรียบเทียบสินเชื่อสมัครง่าย   วิธีสมัครสินเชื่อประชารัฐสำหรับผู้สูงอายุ วงเงิน 200,000 บาท จาก ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน นอกจากปล่อยสินเชื่อเงินกู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโควิด-19 โดยมีชื่อว่า สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย เพื่อเป็นทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ โดยธนาคารจะให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทต้องไม่เกิน 200,000 บาท  โดยมีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)   คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย โดยผู้กู้ต้องมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป โดยเมื่อรวมเวลาในการผ่อนแล้วต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี เช่น […]

อ่านเพิ่มเติม

จริงหรือไม่? ที่ ติดเครดิตบูโรแล้วจะกู้เงินไม่ผ่าน

ติดเครดิตบูโรแล้วจะกู้เงินไม่ผ่าน คำพูดนี้เป็นความจริงหรือไม่ หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้าติดเครดิตบูโร อาจจะกู้เงินไม่ผ่าน ไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ บทความนี้จะมาไขข้อข้องใจ จริงหรือไม่? ที่ติด เครดิตบูโรแล้วจะกู้เงินไม่ผ่าน  จริงหรือไม่? ที่ ติดเครดิตบูโรแล้วจะกู้เงินไม่ผ่าน อ่านเพิ่มเติม : 5 เหตุผลที่ต้องตรวจเครดิตบูโร  ทำไมจึงควรตรวจเครดิตบูโร การตรวจข้อมูลเครดิตของตัวเอง นอกจากจะเป็นการตรวจเช็กข้อมูลตัวเองในเรื่องประวัติการชำระสินเชื่อทั้งหมดที่เรามีว่าเป็นอย่างไรแล้ว ยังช่วยตรวจสอบให้กับตัวเองอีกด้วยว่าเอกสารสำคัญส่วนตัวของเรานั้น มีใครนำไปแอบอ้างทำอะไรหรือไม่ เช่น ปลอมแปลงสำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารการเงินต่างๆ ไปสมัครสินเชื่อโดยใช้ชื่อเรานั่นเอง  อันที่จริงแล้วการตรวจเครดิตบูโรเป็นสิ่งที่ผู้ที่จะขอสินเชื่อควรทำการขอก่อน เพื่อที่จะรู้สถานะทางการเงินของตัวเอง เพราะทุกสถาบันย่อมตรวจสอบประวัติการเงินของผู้ขอสินเชื่อเป็นปกติอยู่แล้ว  ทำไมถึงขอสินเชื่อไม่ผ่าน  การพิจารณาสินเชื่อเป็นดุลยพินิจของสถาบันการเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ หรือ นโยบายสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงินในขณะนั้น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ข้อมูลเครดิตเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการนำไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อเท่านั้น นอกเหนือจากข้อมูลจากแหล่งอื่น ที่สถาบันการเงินใช้ประกอบการพิจารณา เช่น รายได้ รายจ่าย อาชีพ ประวัติการออม อายุงาน หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นต้น นอกจากนี้ หากปรากฎว่าสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของบริษัทได้ปฏิเสธสินเชื่อแก่ลูกค้าโดยเหตุเพราะการตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัท สถาบันการเงินแห่งนั้นจะต้องมีหนังสือปฏิเสธสินเชื่อให้แก่ลูกค้า พร้อมแจ้งที่อยู่ของบริษัทข้อมูลเครดิตที่เป็นสถาบันการเงินที่ใช้ตรวจสอบข้อมูล และท่านสามารถนำหนังสือปฏิเสธสินเชื่อที่ได้จากสถาบันการเงินไปขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเองได้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถูกปฏิเสธสินเชื่อโดยอ้างว่าติดเครดิตบูโร ต้องทำอย่างไร ถ้าคุณกู้ไม่ผ่านหรือถูกปฏิเสธสินเชื่อ โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินให้เหตุผลว่าเป็นเพราะข้อมูลในเครดิตบูโรหรือเกี่ยวข้องกับเครดิตบูโร […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีสมัครสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพวงเงิน 50,000 บาท ฟรีดอกเบี้ย 3 เดือนแรก จาก ธ.ก.ส.

ธ.ก.ส. พร้อมปล่อยกู้สินเชื่อเงินกู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อสภาพคล่องในวิกฤตโควิด-19 โดยท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพวงเงิน 50,000 บาท ฟรีดอกเบี้ย 3 เดือนแรก จาก ธ.ก.ส. โดยรายละเอียดระยะเวลาจ่ายสินเชื่อมีดังนี้ หรือท่านที่สนใจสินเชื่ออื่นคลิกได้ที่ลิงค์นี้ เปรียบเทียบสินเชื่อสมัครง่าย   วิธีสมัครสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพวงเงิน 50,000 บาท ฟรีดอกเบี้ย 3 เดือนแรก จาก ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หรือ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้สินเชื่อกู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 3 เดือน ที่มาพร้อมระยะเวลาจ่ายสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยท่านผู้อ่านที่สนใจร่วมโครงการนี้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมไปจนถึงปัญหาภาวะเศรษฐกิจ สามารถเดินทางสมัครได้ด้วยตัวเองที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน หรือสมัครผ่านโปรแกรม line ก็ได้เช่นกัน   คุณสมบัติผู้กู้  สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 และ ปัญหากาวะเศรษฎกิจตกต่ำ และเดินทางกล์บภูมิลําเนา เพื่อแสวงหาแนวทางการประกอบอาชีพใหม่ ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยธนาคารออมสิน แบบออนไลน์

ข่าวดีธนาคารออมสินพร้อมเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยทางธนาคารจะขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย โดยท่านสามารถทำได้ด้วยตนเองแบบง่ายๆผ่าน  application MyMo โดยท่านที่ประสงค์ที่ต้องการขยายเวลาการเปิดให้พักชำระหนี้สามารถดู วิธีพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยธนาคารออมสิน แบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้   วิธีพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยธนาคารออมสิน แบบออนไลน์ ธนาคารออมสินพร้อมช่วยเหลือระชาชนที่เป็นลูกค้าที่ได้กู้เงินจากธนาคารแต่ยังไม่สามารถ ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ได้าจากผลกระทบของไวรัส โควิด-19  ทำให้ธนาคารพร้อมขยายเวลาเปิดให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติให้อีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยสามารถทำเองได้ง่ายๆด้วยตัวเองผ่าน  application MyMo  นอกจากนี้ยังมาพร้อมแผนการชำระหนี้ได้ 3 ทางเลือก โดยล่าสุดทางธนาคาร ได้ทำการอัปเดต application MyMo ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด 1.34.0 เพื่อที่ท่านจะสามารถแจ้งความประสงค์ออกจากมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยด้วยตัวเองผ่าน MyMo ได้แล้ววันนี้!  โดยท่านที่สนใจสามารถดู วิธีพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยธนาคารออมสิน ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ หรือสอบถามข้อมูลที่ 1143   ขั้นตอนพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยธนาคารออมสิน เริ่มแรกดาวน์โหลด Application MyMo By GSB Mobile Banking ทั้ง IOS และ  Android หรือจะ กดได้ที่รูปด้านล่าง […]

อ่านเพิ่มเติม

รวมมาตรการพักชำระหนี้งวดรถยนต์ ประจำเดือนกันยายน

สถานบันการเงินและลีสซิ่ง ออกมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ เพื่อช่วยสำหรับประชาชนที่กำลังเผชิญกับ วิกฤติโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ธนาคารและบริษัทลีสซิ่ง จึงได้ออกมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ เพื่อหวังช่วยลดภาระของลูกค้าโดยวันนี้เราได้ รวมมาตรการพักชำระหนี้งวดรถยนต์ ประจำเดือนกันยายน สำหรับช่วยลดภาระช่วง โควิด-19 ในเวลานี้ รวมมาตรการพักชำระหนี้งวดรถยนต์ ประจำเดือนกันยายน   ธนาคารกสิกรไทย พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน โดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน หรือ ลดค่างวด 50% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน โดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน         ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มาตรการให้ความช่วยเหลือ 1. มาตรการช่วยเหลือโดยลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่างวดเดิม หรือ 2. มาตรการพักชำระค่างวดทั้ง เงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน ทั้งนี้ กรุงศรี ออโต้ จะเป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า อ่านเพิ่มเติม […]

อ่านเพิ่มเติม

มา ทำความรู้จักกับบัตร KTC PROUD ทำให้ชีวิตการเงินขอคุณง่ายขึ้น

ทำความรู้จักกับบัตร KTC PROUD อย่างที่เห็นกันว่าตอนนี้หลายธนาคารออกบัตรกดเงินสดมาเพื่อให้เป็นตัวช่วยทางการเงินสำหรับคนที่ต้องการสภาพคล่อง ซึ่งบัตรกดเงินสดเองก็ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แถมบางบัตรยังมีสิทธิพิเศษให้ผู้ถือบัตรอย่างสุดคุ้มเลยทีเดียว และบทความนี้แอดมินจะพามาส่องบัตรกดเงินสดอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจมาแนะนำกัน มา ทำความรู้จักกับบัตร KTC PROUD ทำให้ชีวิตการเงินขอคุณง่ายขึ้น มา ทำความรู้จักกับบัตร KTC PROUD ทำให้ชีวิตการเงินขอคุณง่ายขึ้น อ่านเพิ่มเติม : รวมบัตรกดเงินสดน่าสนใจ ประจำเดือนกันยายน 2563  บัตรกดเงินสดธนาคารกรุงไทย KTC PROUND เป็นบัตรที่มอบสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้มากมาย และโดยส่วนใหญ่ก็บอกกันว่าสมัครไม่ยากเท่าไหร่ และได้รับความนิยมมากพอสมควร เรามาดูกันว่าบัตรกดเงินสดใบนี้มันดีอย่างไร  ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ  บัตรกดเงินสดธนาคารกรุงไทย KTC PROUD ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ทำให้ทุกการใช้งานไม่ต้องคอยกังวลกับเรื่องของค่าธรรมเนียมกันอีกต่อไป นอกจากนี้ยังไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด โดยทั่วไปแล้วหากใช้บัตรเครดิตในการเบิกถอนเงินสดจากตู้ ATM จะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับผู้ให้บริการ 3% (และ Vat อีก 7%) ซึ่งเอาจริงๆ เป็นค่าธรรมเนียมที่สูงมาก แต่ถ้าเลือกใช้บัตรกดเงินสดธนาคารกรุงไทย KTC PROUD ก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ นอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน ที่ธนาคารกรุงไทย และ […]

อ่านเพิ่มเติม

เช็คสิทธิ์ตรวจสอบผลสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงิน 50,000 บาท

วันนี้เรามาดูวิธี เช็คสิทธิ์ตรวจสอบผลสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงิน 50,000 บาท ที่ได้เริ่มเปิดลงทะเบียน โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน เพื่อการดำรงชีพ เพื่อลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการแล้วตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.63 ที่ผ่านมา ท่านที่ต้องการทราบวิธีการตรวจสอบผลสามารถเช็คผลได้แล้ววันนี้ วิธีพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยธนาคารออมสิน แบบออนไลน์ เช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยา 15,000 บาท เราไม่ทิ้งกันงวดสุดท้ายรอบวันที่ 16 ก.ย. – 20 ก.ย. 63 เช็คสิทธิ์ตรวจสอบผลสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงิน 50,000 บาท   อัพเดท…ธนาคารออมสินได้ทำการ ปิดลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานรากแล้ว หลังมีผู้ยื่นขอสินเชื่อ 2.3 แสนราย ภายใน 2 วัน จากกรณีที่ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจ ลงทะเบียนกู้เงินในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยสินเชื่อนี้จัดทำมาเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกกลุ่มคนในประเทศไทยตั้งแต่ ประชาชนที่มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.63 ที่ผ่านมา โดยจะปล่อยสินเชื่อให้รายละไม่เกิน 50,000 […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีสมัครสินเชื่อซื้อรถมอเตอร์ไซต์สร้างรายได้ วงเงิน 80,000 บาท กู้ง่าย ผ่อนสบาย ไม่ต้องค้ำประกัน

ธนาคาร ธกส. เปิดบริการ สินเชื่อ รถจักรยายนต์สร้างรายได้ สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อรถมอเตอร์ไซต์เพื่อสร้างรายได้การประกอบปรับสภาพการเงินให้คล่องตัวอีกด้วย วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 สูงสุด 80,000 บาท ท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อซื้อรถมอเตอร์ไซต์สร้างรายได้ วงเงิน 80,000 บาท กู้ง่าย ผ่อนสบาย ไม่ต้องค้ำประกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้… วิธีสมัครสินเชื่อซื้อรถมอเตอร์ไซต์สร้างรายได้ วงเงิน 80,000 บาท กู้ง่าย ผ่อนสบาย ไม่ต้องค้ำประกัน สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. ได้จัดโครงการ สินเชื่อ รถจักรยายนต์สร้างรายได้ เพื่อสำหรับซื้อหรือซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซต์สำหรับรับจ้างหรือขับส่งของหรืออาหาร พร้อมฟรี ค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรกอีกด้วย   ผ่อนสบายอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สูงสุดไม่เกิน อัตรา MRR+3 ต่อปี วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 และสามารถกู้ไปซื้อมอเตอร์ไซต์ได้สูงสุด 80,000 บาท นอกจากนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเชื่อ เพราะมี บสย. จัดการให้ ( บสย. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs (Small and Medium Enterprises) […]

อ่านเพิ่มเติม

5 เหตุผล ทำไมบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต ถึงน่าใช้ มากๆ

ทำไมบัตรซิตี้เรดดี้เครดิต ถึงน่าใช้ ตอนนี้มีบัตรกดเงินสดหลายใบที่น่าสนใจมากๆ จากหลากหลายธนาคารกันเลยทีเดียว วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบัตรกดเงินสดที่น่าสนใจและกำลังฮิตมากๆ จากค่ายซิตี้แบงก์ นั่นคือบัตรกดเงินสด Citi Ready Credit นั่นเอง เรามาดู 5 เหตุผล ทำไมบัตรซิตี้เรดดี้เครดิต ถึงน่าใช้ มากๆ 5 เหตุผล ทำไมบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต ถึงน่าใช้ มากๆ อ่านเพิ่มเติม : รวมบัตรกดเงินสดน่าสนใจ ประจำเดือนกันยายน 2563    Citi Ready Credit สมัครง่าย  การสมัครบัตรกดเงินสด Citi Ready Credit นั่นไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด เพียงสมัครผ่านเว็บไซต์ กรอกข้อมูลน้อยมาก ไม่เกิน 5 นาที รอไม่เกิน 2 วันจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โดยสามารถสมัครบัตรกดเงินสดได้ที่เว็บไซต์ MoneyGuru นี้ได้เลย  ด้วยเงื่อนไขแรกนั่นคือ เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป สมัครโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน และวงเงินสามารถใช้ได้ตลอดไป […]

อ่านเพิ่มเติม

ทำอย่างไรถ้าโดนโกง มีทางมั้ยให้ได้เงินคืน

ทำอย่างไรถ้าโดนโกง ช่วงนี้เป็นข่าวเป็นคราวเป็นเรื่องเป็นราวกันหลายเคสเลยทีเดียว เรื่องของการหลอกโอนเงิน โกงเงิน อาศัยความเดือดร้อนของผู้อื่นบอกจะโอนเงินให้โดยมีข้อแม้ว่าต้องโอนเงินมาก่อน หรือบางคนสั่งของโอนเงินไปแล้วแต่โดนเบี้ยว ของก็ไม่ได้ เงินก็หาย ฯลฯ อีกสารพัดรูปแบบที่มิจฉาชีพจะกระทำกับเรา บทความนี้จะช่วยชี้ทางให้ว่าถ้าคุณประสบปัญหาเหล่านั้นแล้วจะรับมืออย่างไร ทำอย่างไรถ้าโดนโกง มีทางมั้ยให้ได้เงินคืน ทำอย่างไรถ้าโดนโกง มีทางมั้ยให้ได้เงินคืน อ่านเพิ่มเติม : เตือนภัยการกู้สินเชื่อเงินด่วนแล้วต้องโอนเงินมัดจำ อย่าโอนอาจถูกมิจฉาชีพหลอก เมื่อรู้ตัวว่าถูกโกง ต้องทำอย่างไร เมื่อรู้แน่ชัดแล้วว่าเราถูกหลอกโอนเงินไปแน่ๆ อย่างแรกที่ต้องทำคือตั้งสติก่อน แล้วค่อยๆ พิจารณาลำดับเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วค่อยๆ แก้ไปตามขั้นตอน เพื่อที่เราจะได้ตามเอาเงินของเราคืนมานั่นเอง  รวบหลักฐานต่างๆ ให้ครบที่สุดเท่าที่มี  เรื่องนี้จะเรีิ่มตรวจสอบง่ายขึ้นถ้าเราทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต เพียงแค่เก็บสลิปโอนเงินไว้ให้ดี เราก็จะตรวจสอบเส้นทางการเงินของคู่กรณีได้ รวมไปถึงแชทที่สนทนากัน ไม่ว่าจะทางช่องทางเฟซบุ๊ก ไลน์ อย่าลบเด็ดขาด แคปเก็บไว้เลย ค่อยลบเมื่อทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนใครที่ไปโอนที่ธนาคารหรือโอนผ่านตู้เอทีเอ็ม ก็อย่าลืมเก็บสลิปที่โอนเงินไว้อย่างดี ห้ามหายเด็ดขาด  ส่วนกหลักฐานที่ควรรวบรวมไว้ เช่น  หน้าเว็บไซต์ที่ขายของ รูปโปรไฟล์ของร้านค้า รูปโปรไฟล์ของคนที่หลอกให้เราโอนเงิน  ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชีของร้านค้า ข้อความในแชตที่เราพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า หรือคนที่เราคุยเพื่อขอทำธุรกรรมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสอบถาม สั่งซื้อ […]

อ่านเพิ่มเติม

7 เหตุผลควรรู้ไว้ ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน 

ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน หลายคนคงเคยยื่นขอสินเชื่อแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับการอนุมัติ จึงเกิดเป็นข้อข้องใจ ว่าเหตุใดกัน ทำไมถึงขอสินเชื่อไม่ผ่าน เราทำอะไรผิดไปงั้นหรือ บทความนี้จึงจะขอรวบรวม 7 เหตุผลควรรู้ไว้ ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน  7 เหตุผลควรรู้ไว้ ทำไมขอสินเชื่อไม่ผ่าน  อ่านเพิ่มเติม : 5 สิ่งที่คนขอสินเชื่อต้องรู้ ประวัติผู้ขอกู้สินเชื่ออาจจะไม่เข้าตา ในช่วงที่ศึกษารายละเอียดเพื่อยื่นขอสินเชื่อ ผู้ยื่นกู้มักจะเห็นคุณสมบัติที่ทางธนาคารระบุเอาไว้ชัดเจน ว่าจะผู้กู้สินเชื่อต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติเรื่องอายุ อาชีพ หน้าที่การงาน รายได้ของผู้กู้สินเชื่อ ประวัติการเงิน (เครดิตบูโร) ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารจะเช็กคุณสมบัติต่างๆ ของผู้ขอกู้สินเชื่อ เพื่อทำการประเมินว่าทางธนาคารควรจะปล่อยสินเชื่อให้หรือไม่ ดังนั้นหากคุณสมบัติของคุณ ขาดตกบกพร่องไปบางส่วน จนทำให้ทางธนาคารรู้สึกว่าไม่ไว้ใจในการปล่อยกู้เงินครั้งนี้ ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้กู้สินเชื่อไม่ผ่าน แล้วทำอย่างไรถึงจะกู้ผ่าน ผู้ยื่นกู้ก็จะต้องเช็คคุณสมบัติตัวเอง ว่าเหมาะกับสถาบันการเงินไหน แล้วเลือกที่จะพุ่งตรงไปที่ธนาคารนั้นเลย โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติก็จะมีมากขึ้น  ความสามารถในการชำระหนี้ที่น่าเป็นห่วง นอกจากอายุของผู้ขอกู้แล้ว ธนาคารหรือสถาบันการเงินยังพิจารณาในส่วนของความสามารถทางการเงิน หรือที่เรียกให้เข้าใจง่าย ๆ เลยคือ ความสามารถในการจ่ายหนี้ของผู้ขอกู้สินเชื่อด้วย ว่าจะสามารถชำระหนี้ได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ ซึ่งหากคุณขอกู้ในวงเงินที่สูงเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากหนี้สินปัจจุบันของผู้ขอกู้สินเชื่อ ว่าภาระหนี้รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต ค่าผ่อนรถ บัตรกดเงินสด เป็นยอดขั้นต่ำต่อเดือนนั้นเกิน 60% […]

อ่านเพิ่มเติม

รวมบัตรกดเงินสดน่าสนใจ ประจำเดือนกันยายน 2563 

รวมบัตรกดเงินสดน่าสนใจ ตอนนี้มีบัตรกดเงินสดน่าสนใจหลายบัตร โดยแต่ละสถาบันการเงินต่างออกผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อสนับสนุนด้านการเงินของลูกค้า เพราะตอนนี้หลายคนก็คงเจอวิกฤติทางการเงิน บทความนี้เราเลยขอรวมบัตรกดเงินสดน่าสนใจ ประจำเดือนกันยายน 2563  รวมบัตรกดเงินสดน่าสนใจ ประจำเดือนกันยายน 2563  จะเห็นได้ว่าตอนนี้มีบัตรกดเงินสดหลายใบจากหลากธนาคาร ทุกสถาบันการเงิน ซึ่งทุกวันนี้บัตรกดเงินสดก็เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะใช้จ่ายง่าย สามารถกดได้ทันทีจากตู้เอทีเอ็ม สมัครบัตรกดเงินสด Citi Ready Credit บัตรกดเงินสด Citi Ready Credit  บัตรกดเงินสด เป็นบัตรกดเงินสดที่เหมาะมากๆ หากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือน หรือถ้าคุณประกอบอาชีพอิสระก็สามารถขอทำบัตรกดเงินสดใบนี้ได้เช่นกัน สามารถที่จะรับวงเงินพร้อมใช้สูงสุด 5 เท่า ของรายได้ประจำต่อเดือนครับ (ไม่เกิน 1 ล้านบาท) กดเงินสด ฟรีค่าธรรมเนียม มาพร้อมกับบริการเพิ่มวงเงินสดชั่วคราว โทรสั่งเงินก้อนโอนไปบัญชีปลายทาง และผ่อนสินค้าแบบ 0% ได้นานสูงสุดถึง 24 เดือน  บัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต (Citibank Ready Credit) หรือเรียกว่า “บัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต” เป็นบัตรกดเงินสดที่ฮิตและคนสนใจทำมากๆ จากค่ายซิตี้แบงก์ […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วนบัวหลวงอุ่นใจ ไม่ต้องค้ำ วงเงินสูงสูด 1 ล้านบาท จากธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพเปิดบริการสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ สินเชื่อเงินด่วน วงเงินพร้อมใช้ สำรองไว้ยามจำเป็น วงเงินกู้ตั้งแต่ 15,000 ถึง 1 ล้านบาท ท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วนบัวหลวงอุ่นใจ ไม่ต้องค้ำ วงเงินสูงสูด 1 ล้านบาท จากธนาคารกรุงเทพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้… วิธีสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD เงินเดือนน้อยอายุงานน้อยก็กู้ได้ ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติไว วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วนบัวหลวงอุ่นใจ ไม่ต้องค้ำ วงเงินสูงสูด 1 ล้านบาท จากธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการวงเงินพร้อมใช้ สำรองไว้ยามจำเป็น สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ* วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท จ่ายเบาๆ เริ่มเพียง 500 บาท ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 50,000 บาท จากธนาคารออมสิน

ข่าวดี…!! ธนาคารออมสิน เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 กับสินเชื่อวงเงินกู้สูง 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ  โดยท่านสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 50,000 บาท จากธนาคารออมสิน หรือ สอบถามรายละเอียดที่  Call Center : 1115 วิธีสมัครสินเชื่อเงินด่วนบัวหลวงอุ่นใจ ไม่ต้องค้ำ วงเงินสูงสูด 1 ล้านบาท จากธนาคารกรุงเทพ วิธีสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD เงินเดือนน้อยอายุงานน้อยก็กู้ได้ ไม่ต้องค้ำประกัน อนุมัติไว วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 50,000 บาท จากธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินปล่อย สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย กรณีที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้มีรายได้ประจำและเหล่าอาชีพอิสระ วงเงิน 10,000 – 50,000 บาท พิเศษในอัตราดอกเบี้ย 0.10 % ต่อเดือน และ ในอัตราดอกเบี้ย 0.35 % ต่อเดือน โดยสามารถผ่อนชำระสูงสุดนาน 3 ปี […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สำหรับคนเงินเดือนน้อย ไม่ต้องค้ำ อนุมัติไวแค่ 30 นาที

บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์เปิดบริการสินเชื่อ บัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สินเชื่อกดเงินสดทันใจ เบิกถอนเงินสด สูงสุด 100% ของวงเงินสินเชื่อบุคคล ไม่มีค่าธรรมเนียมรูดซื้อสินค้าสะดวกทุกที่ผ่อน 0%  วงเงินกู้ตั้งสูงสุด 500,000 บาท ท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สำหรับคนเงินเดือนน้อย ไม่ต้องค้ำ อนุมัติไวแค่ 30 นาที โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้… เช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยา 15,000 บาท เราไม่ทิ้งกันงวดสุดท้ายรอบวันที่ 7 ก.ย. – 13 ก.ย. 63 วิธีสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสดกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สำหรับคนเงินเดือนน้อย ไม่ต้องค้ำ อนุมัติไวแค่ 30 นาที บัตรกดเงินสด กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ สินเชื่อกดเงินสดทันใจ สมัครง่ายมากๆ อนุมัติไว แค่ 30 นาที พร้อมรับวงเงินบัตรกดเงินสดสูงสุด 500,000 บาท* ไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3% ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน กดเงินสดง่ายทุกตู้ 24 ช.ม ชำระคืนขั้นต่ำเริ่มต้นแค่ 3%* พร้อมใช้บริการสะดวกทั้งผ่อนสินค้า 0% […]

อ่านเพิ่มเติม

เตือนภัยการกู้สินเชื่อเงินด่วนแล้วต้องโอนเงินมัดจำ อย่าโอนอาจถูกมิจฉาชีพหลอก

สำหรับท่านที่ต้องการสินเชื่อเงินสดวันนี้ Moneyguru จะขอมา เตือนภัยการกู้สินเชื่อเงินด่วนแล้วต้องโอนเงินมัดจำ อย่าโอนอาจถูกมิจฉาชีพหลอก สำหรับการ กู้สินเชื่อเงินด่วนแล้วต้องโอนเงินมัดจำ อย่าโอนอาจถูกมิจฉาชีพหลอก มาดูขั้นตอนเตือนภัย เงินกู้ออนไลน์ กับขั้นตอนง่ายๆ ที่มิจฉาชีพหัวใส…ใช้โกง !! เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปมกันเลย… เตือนภัยการกู้สินเชื่อเงินด่วนแล้วต้องโอนเงินมัดจำ อย่าโอนอาจถูกมิจฉาชีพหลอก Moneyguru จะมาขอเตือนภัยหลังจากที่หลายๆวันที่ผ่านมามีเพจปลอมนำบทความ แหล่งเงินกู้ยามฉุกเฉิน หากเราไม่เหลือที่พึ่ง เพื่อให้ท่านที่ต้องการเงินกู้โอนเงินมัดจำ และหากท่านโอนเงินมัดจำไปท่านจะเสียเงินทันทีดังนั้นวันนี้เราจะมาบอกขั้นตอน กลโกงของพวกแก๊งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ โดยเรื่องในครั้งนี้มาจากข้อมูลของทาง FB กองปราบปราม  เพราะเนื่องจากเวลานี้ มีการหลอกลวง การปล่อยเงินกู้ออนไลน์โดยวิธีหนึ่งที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใน Facebook คือ การเปิดเพจให้ “กู้เงินนอกระบบด่วน” ซึ่งจะมีรูปแบบการหลอกลวงว่าสามารถกู้ได้โดยง่าย เช่น คนที่ติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือสามารถพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้เสร็จได้ภายใน 1 ชั่วโมง จากนั้นเมื่อมีประชาชนสนใจ ก็จะให้เหยื่อติดต่อผ่านโปรแกรม Facebook , Messenger และส่งหลักฐานต่างๆไปประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ซึ่งแท้จริงแล้วมิจฉาชีพเหล่านี้มีเจตนาเพียงแค่ต้องการหลอกให้เหยื่อโอนเงินมัดจำหรือเงินดอกเบี้ยก่อนเท่านั้น   ขั้นตอน กลโกงของพวกแก๊งปล่อยเงินกู้ออนไลน์ 1. เปิดเพจปลอม อาจมีการใช้ชื่อเพจให้เหมือนกับบริษัทเงินกู้ใหญ่ๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีการโฆษณาเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย และใส่ข้อความชวนเชื่อ เช่น ดอกเบี้ยต่ำ […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน ฟรีเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนให้ประชาชนสามารถกู้เงินกับ โครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยให้ผู้ประกอบการรายย่อย(พ่อค้าแม่ค้าก็ได้) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และกลุ่มผู้ที่มีรายได้ประจำโดยกำหนดวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาทต่อราย และยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยถึง 6 เดือนแรกท่านที่สนใจสามารถดู วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน ฟรีเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ได้ดังต่อไปนี้ เช็คสิทธิ์ตรวจสอบผลสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงิน 50,000 บาท เช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยา 15,000 บาท เราไม่ทิ้งกันงวดสุดท้ายรอบวันที่ 7 ก.ย. – 13 ก.ย. 63 วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน ฟรีเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เมื่อเร็วๆนี้ทางธนาคารออมสินได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจ ลงทะเบียนกู้เงินในโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยสินเชื่อนี้จัดทำมาเพื่อให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกกลุ่มคนในประเทศไทยตั้งแต่ ประชาชนที่มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยจะปล่อยสินเชื่อให้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยแค่ 0.35% […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีสมัครสินเชื่อหมุนเวียนเอ็กซ์ตร้าแคช วงเงินสูง 50,000 บาท อนุมัติเร็ว ไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการสมัคร

สำหรับท่านที่ต้องการสินเชื่อหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยพิเศษไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน โดยท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อหมุนเวียนเอ็กซ์ตร้าแคช วงเงินสูง 50,000 บาท อนุมัติเร็ว ไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้… วิธีสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD สำหรับนเงินเดือนน้อย อายุงานน้อยก็สมัครได้ ไม่ต้องค้ำ อนุมัติไวแค่ 2 ชั่วโมงรู้ผล วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้แบงก์ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ วิธีสมัครสินเชื่อหมุนเวียนเอ็กซ์ตร้าแคช วงเงินสูง 50,000 บาท อนุมัติเร็ว ไม่ต้องใช้หลักฐานประกอบการสมัคร สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช จาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย สินเชื่อบุคคลในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน สมัครครั้งเดียว พร้อมใช้ ทุกที่ ทุกเวลา ยามฉุกเฉิน โดยมีจุดเด่นคือ เลือกชำระคืนได้ คิดดอกเบี้ยตามวันใช้จริง จ่ายคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือ 5% ของยอดรวมทั้งหมดแล้วแต่ยอดใดสูงกว่า ไม่มียอดเบิกใช้ ไม่คิดดอกเบี้ย สามารถชำระได้ง่านๆเพราะสามารถชำระคือได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ที่ทำการไปรษณีย์ หรือชำระโดยหักบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้กับธนาคารออมสิน

หลังจากที่ธนาคารออมสินเวลานี้ได้ขยายเวลาพักชำระหนี้อัตโนมัติต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค.63 โดยท่านที่สนใจจะลงทะเบียนสามารถดู วิธีลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้กับธนาคารออมสิน หรือลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115 และธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ… อัพเดท…วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน วงเงิน 50,000 บาท ไม่ต้องค้ำประกัน ฟรีเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก วิธีสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD สำหรับนเงินเดือนน้อย อายุงานน้อยก็สมัครได้ ไม่ต้องค้ำ อนุมัติไวแค่ 2 ชั่วโมงรู้ผล วิธีลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้กับธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากเชื่อไวรัสโควิด-19 ทั้ง สินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน แต่เนื่องจากลูกค้าและประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19ที่เกิดขึ้น ธนาคารออมสิน จึงพิจารณาที่จะออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก 3 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยท่านที่สนใจสามารถดูวิธีลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้กับธนาคารออมสิน ดังต่อไปนี้   คุณสมบัติสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ 1. เป็นลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้แบงก์ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

สำหรับท่านที่ต้องการสินเชื่อบุคคลซิตี้แบงก์ สินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดวงเงินกู้สูงไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน สำหรับท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้แบงก์ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้… วิธีสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD สำหรับนเงินเดือนน้อย อายุงานน้อยก็สมัครได้ ไม่ต้องค้ำ อนุมัติไวแค่ 2 ชั่วโมงรู้ผล วิธีสมัครสินเชื่อบุคคลซิตี้แบงก์ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำประกัน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่งเปิดให้บริการสินเชื่อบุคคลซิตี้แบงก์ สินเชื่อส่วนบุคคล อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 7.99%* วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันและที่สำคัญสามารถปิดรายการเมื่อไหร่ก็ได้  และพิเศษสุดๆกับ  โปรแกรม อิสระ อัตราพิเศษ ที่มีให้เลือกมาถึง 3 แบบดังต่อไปนี้   แบบที่ 1   อัตราพิเศษต่ำสุด 7.99% สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป และเข้าร่วมโปรแกรมอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 […]

อ่านเพิ่มเติม