บทความทั้งหมด

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และเคล็ดลับการเงินดี ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ช่องทางรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 10 ส.ค. 63

วันนี้พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยท่านสามารถดู วิธีตรวจสอบสิทธิ์ช่องทางรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 10 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนผู้มีสิทธิ และสอดคล้องกับปฏิทินการจ่ายฯ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินครบถ้วนตามกำหนดเวลา  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 0-2354-3388 ต่อ 307   วิธีตรวจสอบสิทธิ์ช่องทางรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 10 ส.ค. 63 จากที่โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งต่อมากรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่างบประมาณในบัญชีเงินฝากคลังของ อปท. บางแห่งในระบบ GFMIS ไม่เพียงพอจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ทำให้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม กรมบัญชีกลางใส่ใจและพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง จึงเร่งดำเนินการและพร้อมจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพคนพิการของ อปท. ตามกำหนดเดิมในวันที่ 10 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ สถ. ตรวจสอบงบประมาณให้ครอบคลุมจำนวนผู้มีสิทธิ และสอดคล้องกับปฏิทินการจ่ายฯ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินครบถ้วนตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ทางโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ในเดือนถัดไป […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเช็คสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท วันที่ 10 ส.ค. 63

วันนี้พร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยท่านสามารถ วิธีเช็คสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท วันที่ 10 ส.ค. 63  ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมจำนวนผู้มีสิทธิ และสอดคล้องกับปฏิทินการจ่ายฯ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินครบถ้วนตามกำหนดเวลา  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาทำการ   วิธีเช็คสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท วันที่ 10 ส.ค. 63 จากที่โฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งต่อมากรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่างบประมาณในบัญชีเงินฝากคลังของ อปท. บางแห่งในระบบ GFMIS ไม่เพียงพอจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ทำให้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม กรมบัญชีกลางใส่ใจและพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง จึงเร่งดำเนินการและพร้อมจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ตามกำหนดเดิมในวันที่ 10 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป […]

อ่านเพิ่มเติม

ดอกเบี้ยจากหนี้ เคลียร์ได้ ถ้ามีการวางแผนอย่างเป็นระบบ

ดอกเบี้ยจากหนี้ ดูเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นตัวก่อหนี้สินที่ทำให้ชีวิตเราขาดอิสรภาพทางการเงิน แต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าบริหารจัดการดีๆ ก็สามารถจัดการได้อย่างโฟลว์มากขึ้น ดอกเบี้ยจากหนี้ ไม่ได้แต่เรื่องไม่ดี ถ้ามีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ดอกเบี้ยจากหนี้ ไม่ได้แต่เรื่องไม่ดี ถ้ามีการวางแผนอย่างเป็นระบบ อ่านเพิ่มเติม : บริหารหนี้ ให้มีเงินเหลือใช้ ไม่ติดขัดไปจนถึงสิ้นเดือน ที่จริงการกู้ยืมเงิน ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีไปเสียหมด สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องพิจารณาใช้ตามความจำเป็นของชีวิต และอีกเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ ต้องรู้จักวางแผนการเงินก่อนใช้ด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำคัญที่อยากแนะนำให้คุณผู้อ่านใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการเงินทั้งก่อนและหลังการกู้ยืมเงิน ก่อนกู้ยืมเงิน ตรวจสอบความจำเป็นของการใช้จ่ายเป็นลำดับแรกว่า เรามีความจำเป็นต้องใช้สินเชื่อนั้นจริงหรือไม่ เลื่อนความต้องการออกไปก่อนได้หรือเปล่า เมื่อพิจารณาแล้วว่า จำเป็นต้องใช้จ่าย และมีความจำเป็นต้องใช้สินเชื่อ ก็ให้ลองหาข้อมูลเปรียบเทียบสินเชื่อและดอกเบี้ยของแต่ละธนาคาร เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดและผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุด พิจารณาค่าผ่อนชำระโดยรวมให้ดีว่า อยู่ในเกณฑ์ที่เรารับไหว ไม่ทำให้สภาพคล่องเราเสียหาย หรือทำให้เงินขาดมือ ไม่พอกินพอใช้ในวันข้างหน้า ในขั้นตอนนี้ผมแนะนำให้ลองทำงบรายรับ-รายจ่าย ดูว่าถ้ามีรายการผ่อนเพิ่มขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไร หลังการกู้ยืมเงิน ผ่อนชำระคืนให้ตรงเวลา เพื่อลดปัญหาเรื่องของดอกเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้เรามีรายจ่ายสูงขึ้นไปอีก นอกจากนี้การชำระคืนตรงเวลายังช่วยรักษาเครดิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อในครั้งต่อไปด้วย ถ้าสินเชื่อที่เรากู้ยืมเงินมา เป็นสินเชื่อประเภทลดต้นลดดอก ก็อาจพิจารณาวางแผนเพิ่มเงินค่างวด หรือที่นิยมเรียกกันว่า “โปะ” เงินเพิ่มจากเงื่อนไขการผ่อนที่ตกลงกันไว้ เพื่อให้หนี้หมดเร็วขึ้น และช่วยประหยัดดอกเบี้ยโดยรวมได้ […]

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องนี้ต้องรู้ไว้ กลุ่มอาชีพที่ห้ามทำประกันอุบัติเหตุ 

กลุ่มอาชีพที่ห้ามทำประกันอุบัติเหตุ ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคย เพราะด้วยเบี้ยประกันที่ไม่แพง ในปีหนึ่งจ่ายโดยเฉลี่ยเพียงพันต้นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตามก็จะมีกลุ่มอาชีพที่ได้รับการยกเว้นในการทำประกันอุบัติเหตุ หรือสามารถทำได้แต่เงื่อนไขจะยุ่งยากกว่าคนทั่วไป เรามาดูเรื่องนี้ต้องรู้ไว้ กลุ่มอาชีพที่ห้ามทำประกันอุบัติเหตุ  เรื่องนี้ต้องรู้ไว้ กลุ่มอาชีพที่ห้ามทำประกันอุบัติเหตุ  อ่านเพิ่มเติม : ประกันแบบกลุ่มกับประกันส่วนบุคคล ต่างกันอย่างไร ประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไร การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต  กรมธรรม์มีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร การประกันภัยอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มใช้สำหรับกลุ่มบุคคล ที่มีการรวมตัวกันไว้ก่อนแล้ว เช่น กลุ่มพนักงานของบริษัท DOI จำกัด กลุ่มข้าราชการของกรมการประกันภัย เป็นต้น มิใช่กลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อทำการประกันภัยเท่านั้น และกรมธรรม์ประกันภัยแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษานั้นจะเป็นการทำประกันภัยกลุ่มโดยที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้จัดทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัด ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์ […]

อ่านเพิ่มเติม

เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สำหรับสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย

สำหรับท่านผู้อ่านที่ต้องการ เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 สำหรับสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย ทั้งแบบที่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ วันนี้เราได้รวบรวมมาให้ท่านแล้ว โดยสามารถ เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่ 2สำหรับสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกสิกรไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้   เช็คสิทธิ์มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่ 2 สำหรับสินเชื่อเงินด่วนธนาคารกสิกรไทย สำหรับท่านผู้อ่านที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย เพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ย ตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยระยะที่ 2 ที่ท่านได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ โดยคุณสมบัติของลูกค้าที่จะเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของลูกค้าที่จะเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่ 2 ดังต่อไปนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติก่อน วันที่ 1 กรกฏาคม […]

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเครดิตฟรีให้ลูกหนี้โควิด 1 หมื่นรายที่เข้าคลินิกแก้หนี้

ข่าวดีข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดให้ท่านเดินทางไป ตรวจเครดิตฟรีให้ลูกหนี้โควิด 1 หมื่นรายที่เข้าคลินิกแก้หนี้   โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถรับอีคูปองได้ที่คลินิกแก้หนี้และนำไปตรวจเครดิตบูโรฟรีได้ทันที่ โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้   ตรวจเครดิตบูโรฟรีให้ลูกหนี้โควิด 1 หมื่นรายที่เข้าคลินิกแก้หนี้ เครดิตบูโร ตรวจเครดิตฟรีให้ลูกหนี้โควิด 1 หมื่นรายที่เข้าคลินิกแก้หนี้ : นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า เพื่อสอดรับมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของแบงก์ชาติและเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาภาระลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 รวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญของโครงการ คลินิกแก้หนี้ โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เครดิตบูโรจึงร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวในการให้บริการตรวจเครดิตบูโร…โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 10,000 ราย คิดเป็นมูลค่า 1,000,000 บาท โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถรับอีคูปองได้ที่คลินิกแก้หนี้และนำไปตรวจเครดิตบูโรฟรีได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง (เฉพาะกรณีตรวจบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)   สถานที่ตรวจเครดิตบูโรฟรีได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง 1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงานใหญ่ อาคาร […]

อ่านเพิ่มเติม

อัพเดทดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถของแต่ละบริษัทนอนแบงก์ 

มา อัพเดทดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถของแต่ละบริษัทนอนแบงก์  โดยเวลานี้นอนแบงก์หลายๆแห่งเริ่มเปิดศึกในการลดดอกเบี้ยเพื่อหั่นราคาชิงลูกค้าสำหรับ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ โดยเนื้อหารายละเอียดมีดังต่อไปนี้…   อัพเดทดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถของแต่ละบริษัทนอนแบงก์ ในเวลานี้ นอนแบงก์ หรือ บริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งให้บริการสินเชื่อครัวเรือนทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สินเชื่อบัตรเครดิต กำลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลังจาก ธนาคารออมสิน ประกาศ ตัวว่าจะเข้ามาทำธุรกิจดังกล่าว เพื่อกดดอกเบี้ยในตลาดลงอย่างน้อย 8-10% ขณะที่ล่าสุด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ได้ออกแคมเปญพิเศษดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกชนิด ทุกคัน เหลือ 0.88% ต่อเดือน แบบลดต้นลดดอก หรือ คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อปีที่ 18.95% ในช่วงระหว่าง 1 ส.ค.ถึง30 ก.ย.2563 ยิ่งทำให้สถานการณ์การแข่งขันในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนรถรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากในตลาดส่วนใหญ่ที่ให้อัตราดอกเบี้ยระดับนี้ มักเป็นเพียงดอกเบี้ย “เริ่มต้น” ที่ให้กับรถแค่บางประเภทหรือบางคันเท่านั้น ซึ่งคนในแวดวงธุรกิจเริ่มกังวลว่า การแข่งขันที่ร้อนแรงขึ้นกำลังนำไปสู่ “สงครามราคา” โดยที่ผู้บริโภคได้ประโยชน์ แต่ไม่เป็นผลดีต่อตัวธุรกิจนัก   ดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถของแต่ละบริษัทนอนแบงก์ เมืองไทย แคปปิตอล รถยนต์ ดอกเบี้ย 0.87% ต่อเดือน […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเก็บเงินแสนใน1ปี แบบไม่ต้องหาอาชีพเสริม

สำหรับเพื่อนหรือท่านผู้อ่านที่สนใจการเก็บเงินมาดู วิธีเก็บเงินแสนใน1ปี แบบไม่ต้องหาอาชีพเสริม เพื่อท่านผู้อ่านคนไหนที่อยากลองสูตรเก็บเงินแบบทำได้จริงเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทาง การเก็บเงินแสน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…   วิธีเก็บเงินแสนใน1ปี แบบไม่ต้องหาอาชีพเสริม สำหรับท่านที่กำลังอยากจะเก็บเงิน วันนี้ MoneyGuru จะมาแชร์วิธีเก็บเงิน โดยหากท่านเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาที่ไม่ได้มีฐานเงินเดือนสูงอะไรมากมายก็สามารถทำได้ เพื่อท่านไหนในอนาคตอยากเก็บเงินเพื่อ ซื้อบ้านสักหลัง หรือรถสักคัน ลองดูแนวทางนี้ได้เลย… 1.ฝากเงินเดือนละ 8400 บาท หรือ เก็บวันละ 280 บาท 2.แยกบัญชี ใช้จ่าย บัญชีหนี้ และบัญชีเงินเก็บให้ชัดเจน 3. หยอดแบงค์ 20 บาท ใส่กระปุกทุกวัน 1เดือน=600 บาท / 1ปี=7,300 บาท 4.เก็บแบงค์ 50 บาท ได้กี่ใบเก็บหมด ห้ามเอาออกมาใช้ 5.ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น ค่ากาแฟ ค่าอาหารหรูๆที่เกิดตวามจำเป็น เช่น ค่าน้ำแก้วละ 50 บาทต่อวันหากเราดื่นทุกวัน รวม 365 วัน […]

อ่านเพิ่มเติม

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องที่คนทำงานต้องรู้

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใครยังไม่ได้ยื่นภาษีบ้าง อย่าลืมว่าปีนี้เขาเลื่อนระยะเวลาการยื่นภาษีถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ใครที่ยังไม่ได้ยื่นก็มาทวนความจำกันหน่อย คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องที่คนทำงานต้องรู้  คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องที่คนทำงานต้องรู้ อ่านเพิ่มเติม : วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี 63 เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว วิธีคำนวณภาษี ทุกๆ ปี คนไทยทุกคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์กำหนดจะต้องยื่นแสดงรายได้และจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับกรมสรรพากร โดยในปีภาษี 2562 (ที่จะยื่นแบบในช่วงต้นปี 2563) จะใช้โครงสร้างภาษีเหมือนที่ปรับใหม่ในปี 2560 ซึ่งมีการเพิ่มค่าลดหย่อนใหม่หลายประเภท คือ ปรับอัตราภาษีในช่วงอัตราร้อยละ 30 และอัตราร้อยละ 35 เพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท เพิ่มค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้เป็น 60,000 บาท ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท รวมทั้งค่าลดหย่อนบุตร ลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อคน และไม่จำกัดคน กรณีที่สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท กองมรดก ให้หักลดหย่อนเพิ่มเป็น 60,000 […]

อ่านเพิ่มเติม

อัพเดท โปรโมชั่นบัตรเครดิตซิตี้ ประจำเดือนสิงหาคม 

โปรโมชั่นบัตรเครดิตซิตี้ ประจำเดือนสิงหาคม เดือนนี้มีวันสำคัญ น่าจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมารอขาช้อปกันอยู่ โดยเฉพาะคนที่ถือบัตรเครดิตซิตี้ อัพเดท โปรโมชั่นบัตรเครดิตซิตี้ ประจำเดือนสิงหาคม  อัพเดท โปรโมชั่นบัตรเครดิตซิตี้ ประจำเดือนสิงหาคม  โปรฯ ปังๆ อยู่ทางนี้! ซิตี้ฯ แจกดีลดีให้ ได้ใจสั่น!! โปร 299 คะแนนสุดคุ้ม เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ซิตี้รีวอร์ดเท่านั้น กดรับสิทธิ์แลก E-Coupon สตาร์บัคส์ 100 บาท เพียงใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 299 คะแนน* ดีลปังขนาดนี้รีบกดรับกันเลย! https://citi.asia/tHf75st ระยะเวลา 7 ก.ค. – 31 ส.ค. 63 *จำกัด 400 สิทธ์/สัปดาห์ รีเซตสิทธิ์ทุกวันอังคาร จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อเดือน   apply now   ไม่ว่าจะซุปกิมจิ ชานม ไก่ทอด หรือพิซซ่า […]

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการช่วยเหลืออุ้มคนตกงานจากรัฐกับโครงการ ไทยมีงานทำ ช่วยเหลือคนตกงาน

คนตกงานเตรียมรับ ข่าวดีรัฐอุ้มคนตกงานกับ มาตรการช่วยเหลืออุ้มคนตกงานกับโครงการ ไทยมีงานทำ ช่วยเหลือคนตกงาน ในช่วงสิ้นเดือน ส.ค. หลังสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อรับมือกลุ่มคนตกงานพุ่งระลอกใหม่ สภาพัฒน์-แบงก์ชาติ หัวหอกช่วย ผุดแพลตฟอร์มระดับชาติ “ไทยมีงานทำ” แก้ตกงาน หน่วยงานรัฐผนึกกำลังจัดทำโครงการรองรับแรงงาน จ้างเรียน สร้างอาชีพ เสริมทักษะ อีอีซีดึงแรงงานอุตฯ ยานยนต์-ชิ้นส่วนฝึกอบรม   มาตรการช่วยเหลืออุ้มคนตกงานจากรัฐกับโครงการ ไทยมีงานทำ ช่วยเหลือคนตกงาน จากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโควิด-19 ยังลามกระทบภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในวงกว้าง แม้การแพร่ระบาดของโควิดภายในประเทศจะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ปัญหาคนตกงาน ถูกเลิกจ้างจะมีตามมาอีกระลอกใหญ่ จากก่อนหน้านี้ ธนาคารโลกประจำประเทศไทยคาดการณ์ว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นจะทำให้มีคนตกงานเพิ่มขึ้น 8 ล้านคน ขณะที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ระบุว่าแรงงาน 8.4 ล้านคนเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง ทำให้หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานเกาะติดสถานการณ์และเตรียมมาตรการรองรับ   หน่วยงานรัฐพร้อมช่วยเหลือกลุ่มคนตกงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาตกงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ล่าสุด สศช.ได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำโครงการแก้ปัญหาการว่างงานโดยเฉพาะ ขณะที่กระทรวง กรม ที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวงมหาดไทย เกษตรและสหกรณ์ การท่องเที่ยวและกีฬา อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเช็คสิทธิ์เรียกสินไหมทดแทนสำหรับประกันรถยนต์

สำหรับท่านผู้อ่านที่มีรถยนต์แทบทั้งหมดจะซื้อหรือทำประกันรถยนต์อยู่แล้วนอกเหนือจากประกันพ.ร.บ. ภาคบังคับ ที่ต้องซื้อเพราะหากไม่มีท่านก็ไม่สามารถต่อทะเบียนรถยนต์ได้เท่ากับว่ารถส่วนใหญ่จะมีประกัน 2 ประเภทคุ้มครองอยู่แต่น้อยท่านที่จะเข้าใจถึง สิทธิ์เรียกสินไหมทดแทน ดังนั้นวันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักขั้นตอน วิธีเช็คสิทธิ์เรียกสินไหมทดแทนสำหรับประกันรถยนต์ เพื่อเป็นการเข้าใจสินไหมทดแทนสำหรับประกันรถยนต์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จะเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันอย่างไรดี   วิธีเช็คสิทธิ์เรียกสินไหมทดแทนสำหรับประกันรถยนต์ ก่อนอื่นเรามาคำความเข้าใจกับคำว่า ค่าสินไหมทดแทน คำนี้ในกฎหมายแปลว่า :ค่าชดเชยความเสียหายที่จ่ายให้กับผู้เสียหายจากการถูกละเมิด ตัวอย่าง เช่น นายชาติชายขับรถชนนายเป็นเอก จนได้รับบาดเจ็บและจักรยานยนต์ของนายเป็นเอกก็พังทั้งคันนายชาติชายต้องชดใช้ค่ารถจักรยานยนต์ที่พัง และต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลหรือจ่ายค่าทำขวัญแก่นายเป็นเอก เงินดังกล่าวถือเป็นค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น ดังนั้น การเรียกร้องและชดใช้ค่าสินไหมแต่ละข้อก็ควรให้อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความเป็นไปได้ เพราะจะทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายไม่เสียเวลาในการเจรจาต่อรอง อะไรที่สมควรได้ก็รักษาสิทธิ์ของตน แต่ก็ให้พอเหมาะพอควร ไม่มากมายเกินไปจนอีกฝ่ายไม่สามารถจ่ายได้ ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายต่างประนีประนอมกันด้วยเหตุผล ทุกอย่างก็จะจบลงได้ด้วยดี   รูปภาพจากสำนักงานกิจการยุติธรรม พรบ. ต่างจากประกันรถยนต์อย่างไร ? พรบ.นั้นจะคุ้มครองเฉพาะผู้ประสบภัยเท่านั้น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองใด ๆ กับตัวรถยนต์เลย หากคุณเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคุณอาจจะมีค่าชดเชยมาช่วย ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลของคุณและคู่กรณี แต่หากรถยนต์ของคุณเสียหายจำต้องซ่อม หรือที่แย่กว่านั้น รถยนต์เสียหายพังยับ ไฟไหม้ หรือจมน้ำไปทั้งคัน อาจจะส่งผลให้คุณต้องผ่อนซากรถต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดสัญญากับไฟแนนซ์ แค่พูดถึงก็ไม่สนุกแล้วใช่ไหมล่ะ รถชนเกือบตายยังต้องมาจ่ายหนี้ก้อนโตอีก เหตุผลข้อนี้นี่เองที่ทำให้ประกันรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญ   ประกันรถยนต์ […]

อ่านเพิ่มเติม

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเดือนสิงหาคม 2563 ทุกธนาคาร

สำหรับท่านใดที่ต้องการใช้เงินด่วนหรือเงินก้อนพร้อมใช้ แต่ก็ยังกังวลเรื่องการขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลและเรื่องดอกเบี้ยส่วนต่างๆ วันนี้เรามีข้อมูล อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเดือนสิงหาคม 2563 ของแต่ละธนาคารอัพเดทมาให้โดยเราได้รวบรวมให้ทุกๆ ท่านได้ใช้ประกอบการตัดสินใจว่าธนาคารไหนตอบโจทย์คุณได้มากที่สุด อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลเดือนสิงหาคม 2563  ดอกเบี้ยธนาคารไหนตอบโจทย์คุณที่สุดไปดูกัน   ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย หากธนาคารแห่งหนึ่ง MRRกำหนดไว้ที่ 6% ในรายละเอียดของสินเชื่อระบุว่าผู้กู้ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตรา ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 4% ปีที่ 2 MRR-0.25% ปีที่ 3 MRR-0.35%  สมมติยอดเงินกู้ (principal) คือ 1.5 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยข้างต้น คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในปีที่ 1 = 1,500,000 x 4% = 60,000 บาท, ปีที่ 2=1,500,000 x 5.75% (MRR ซึ่งถูกกำหนดไว้ที่ 6% ลบด้วย 0.25%)=86,250 บาท, ปีที่ 3=1,500,000 x 5.65% […]

อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนวิธีการแจ้งเล่มทะเบียนรถยนต์หาย ด้วยตัวเอง

วันนี้เรามาดู ขั้นตอนวิธีการแจ้งเล่มทะเบียนรถยนต์หาย ด้วยตัวเอง กันดีกว่า เพราะรถยนต์ทุกคันจะต้องมีเล่มทะเบียน ถ้าหากเล่มทะเบียนรถหายจะต้องทำอย่างไร โดยสามารถทำได้ด้วยตนเอง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูวิธีการแก้ปัญหานี้กันดีกว่า ขั้นตอนวิธีการแจ้งเล่มทะเบียนรถยนต์หาย ด้วยตัวเอง มาดูขั้นตอนการแจ้งเล่มทะเบียนรถหาย หรือ เล่มทะเบียนรถหาย ยังไม่ได้โอน ให้ปฏิบัติตามนี้ เดินทางไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน เมื่อท่านทราบแล้วว่าเล่มทะเบียนรถหายยนต์ของท่านหาย ให้เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านท่าน โดยระบุบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า มาแจ้งเล่มทะเบียนรถหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะออกใบแจ้งความมาให้ เพื่อนำไปยื่นเรื่องกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อที่ทางฝั่งรมการขนส่งจะได้ทำเรื่องออกสมุดเล่มทะเบียนใหม่ให้ ส่วนท่านผู้อ่านที่ไม่สามารถไปแจ้งความได้ด้วยตัวเอง สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจสำหรับแจ้งความแทนโดยต้องมีบัตรประชาชนตัวจริง  รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถไปยื่นร่วมด้วย  นอกจากนี้ด้านผู้รับมอบอำนาจต้องเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท ไปด้วย เดินทางไปที่กรมการขนส่งทางบกที่ออกเล่มทะเบียนรถ นำใบแจ้งความไปยื่นเรื่องที่กรมการขนส่งทางบกที่ออกเล่มทะเบียนรถให้ เช่น ถ้ารถยนต์จดทะเบียนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ไปยื่นที่กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) : 0-2271-8888 โทรสาร : 0-2271-8805 (เฉพาะวันเละเวลาราชการเท่านั้น) หรือง่ายๆก็คือ รถยนต์จดทะเบียนในจังหวัดไหนให้ไปจังหวัดนั้นๆ ไปที่แผนกทะเบียน ของกรมการขนส่งทางบก เมื่อถึงกรมการขนส่งทางบกที่ออกเล่มทะเบียนรถให้ ให้ท่านผู้อ่านตรงไปที่แผนกลงทะเบียน […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีสมัครประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ผ่อนถูก 0%

สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะกับท่านผู้อ่านที่เป็นมือใหม่หรือรักรถยนต์ของท่าน ยิ่งหากมีประวัติการขับขี่ที่ดี เบี้ยประกันภัยรถยนต์ของท่านก็จะได้ราคาที่ถูกลงด้วย โดยวันนี้ทาง moneyguru จะมาบอก วิธีสมัครประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ผ่อนถูก 0%  เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย วิธีสมัครประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ผ่อนถูก 0% สำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่เหมาะสำหรับผู้ที่รักรถ และมีประวัติการขับขี่ที่ดีเบี้ยประกันภัยรถยนต์ยิ่งถูกโดยทางเราอย่างจะแนะนำประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น 1 ของทางกรุงเทพประกันภัย  กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 คุ้มครอง-คุ้มค่า เหมาะสำหรับผู้ที่รักรถ และมีประวัติการขับขี่ที่ดี โดยมีรายละเอีดยดังนี้ ราคาเบาๆ ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 9,000 บาท ผ่อน 0% คุ้มครองครอบคลุม ทุกอุบัติเหตุ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม เพราะเป็นประกันภัยชั้น 1 คุณจึงเดินทางได้อย่างไร้กังวล คุ้มค่า ให้คุณประหยัดกว่าประกันภัยชั้น 1 แบบปกติ อุ่นใจ กับความคุ้มครองความเสียหายจากภัยก่อการร้าย อุ่นใจทุกเส้นทาง ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย มั่นใจ ในคุณภาพการซ่อมจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานของกรุงเทพประกันภัย   วิธีสมัครประกันภัยรถยนต์ชั้น1 […]

อ่านเพิ่มเติม

มีธุรกิจส่วนตัวสมัครบัตรเครดิต อย่างไรดี 

มีธุรกิจส่วนตัวสมัครบัตรเครดิต สำหรับคนมีธุรกิจส่วนตัว ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถทำบัตรเครดิคได้ เพียงแต่ต้องยื่นเอกสารใหพร้อม มาดูกันว่าในการทำบัตรเครดิตสำหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวแต่ไม่มีสลิปเงินเดือนน้ัน มีธุรกิจส่วนตัวสมัครบัตรเครดิต อย่างไรดี  มีธุรกิจส่วนตัวสมัครบัตรเครดิต อย่างไรดี  อ่านเพิ่มเติม : ไม่มีสลิปเงินเดือน ทําบัตรเครดิต ได้อย่างไร  ประโยชน์ของบัตรเครดิตสำหรับผู้ทำธุรกิจส่วนตัว  เจ้าของธุรกิจส่วนตัวสามารถใช้ประโยชน์จากบัตรเครดิตได้มากมาย เช่นการเพิ่มความคล่องผ่านเงินหมุน การสร้างเครดิตเพื่อเงินกู้ในอนาคต การแยกเงินต่อตัวกับเงินใช้ในธุรกิจ การคุมค่าใช้จ่ายในธุรกิจ และของแถมต่างๆที่ได้จากการสมัครบัตรเครดิต  เครดิตเงินหมุนที่มากขึ้น มีเงินหมุนเป็นตัวช่วยหลักที่ทำให้ธุรกิจสามารถโตได้เร็วมากขึ้น ธุรกิจสามารถเปลี่ยนจากการซื้อเงินสดมาเป็นการซื้อเครดิตได้ตามวงเงินของบัตร หากธุรกิจมีบัตรเครดิตหลายใบก็ยิ่งสามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับตัวเองได้ดียิ่งขึ้นไปอีก แต่มีข้อควรระวังเพียงอย่าใช้เงินเกินตัวเท่านั้น  สร้างเครดิตเพื่อเงินกู้ในอนาคต หากต้องการที่จะให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าการกู้เงินหรือสินเชื่อจึงเป็นเรื่องที่ต้องทำ เพื่อให้มีสภาพคล่องในการขยายธุรกิจ การใช้งานบัตรเครดิตและการชำระบัตรเครดิตอย่างตรงเวลาก็จะเป็นการสร้างประวัติเครดิตบูโรที่ดีให้กับธุรกิจได้ดีอย่างหนึ่ง เพื่อให้การกู้เงินในอนาคตสามารถทำได้ง่ายขึ้น  แยกเงินส่วนตัวกับเงินใช้ในธุรกิจได้อย่างเด็ดขาด หนึ่งในปัญหาของธุรกิจส่วนตัวก็คือเจ้าของธุรกิจไม่สามารถแยกค่าใช้จ่ายส่วนตัวกับค่าใช้จ่ายในธุรกิจได้ ในกรณีนี้การแยกบัตรเครดิตจะทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถแยกบัญชีรายจ่ายส่วนตัวกับบัญชีรายจ่ายธุรกิจได้ง่าย การบริหารการเงินของธุรกิจส่วนตัวก็จะทำได้ง่ายขึ้นด้วย  สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในบางส่วน ธุรกิจที่มีพนักงานก็อาจจะออกบัตรเครดิตมาเพื่อให้พนักงานสามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ธุรกิจกำหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่นการออกบัตรที่ใช้รูดน้ำมันรถ ซึ่งจะสามารถจำกัดว่าต้องเป็นรถทะเบียนอะไรเท่านั้น เป็นการลดภาระของเจ้าของที่จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายของพนักงาน ได้รับของสมนาคุณและข้อเสนอพิเศษจากการใช้บัตรเครดิต ต่อให้ธุรกิจไม่ต้องการเงินหมุนเพิ่ม หรือต้องการสร้างเครดิตเพื่อเงินกู้ การสมัครบัตรเครดิตก็มีประโยชน์หลายอย่างผ่านโปรโมชั่นและของแถมต่างๆ อาจจะเป็นกระเป๋าเวลาสมัครบัตร เครดิตเงินคืน หรือแม้แต่คะแนนสะสมที่ใช้แลกสินค้าและการสะสมไมล์สายการบิน เป็นต้น  วิธีสมัครบัตรเครดิตของเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีสลิปเงินเดือน  สิ่งที่ควรระวังก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือของงบการเงิน สำหรับธุรกิจที่มีเงินหมุนในแต่ละวันเยอะ วิธีการที่ดีที่สุดก็คือ  การมีเงินคงเหลือในบัญชีสิ้นวันไม่ต่ำกว่า 10% […]

อ่านเพิ่มเติม

เลือก บัตรกดเงินสดหรือขอสินเชื่อดี เมื่อตอนนี้หมุนเงินไม่ทัน

บัตรกดเงินสดหรือขอสินเชื่อดี เมื่อถึงคราวที่เราหมุนเงินไม่ทัน จำเป็นต้องหาเงินมาเพิ่มสภาพคล่อง แล้วแบบนี้จะเลือกบัตรกดเงินสดหรือขอสินเชื่อดี เมื่อตอนนี้หมุนเงินไม่ทัน  เลือกบัตรกดเงินสดหรือขอสินเชื่อดี เมื่อตอนนี้หมุนเงินไม่ทัน อ่านเพิ่มเติม : บัตรกดเงินสด กับสินเชื่อส่วนบุคคล ต่างกันอย่างไร บัตรกดเงินสด เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกของเราก็ไม่อยากจะไปกู้นอกระบบ หรือธนาคารไม่มีนโยบายปล่อยสินเชื่อประเภทนี้ ดังนั้นสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อส่วนนี้ และทำบัตรกดเงินสดน่าจะตอบโจทย์คนต้องการเงินมากที่สุด เมื่อได้บัตรกดเงินสดมาใช้แล้ว ให้เราใช้ยามจำเป็นจริงๆ เท่านั้น ข้อแนะนำก็คือ การใช้จ่ายของเราควรใช้จ่ายให้เพียงพอกับรายได้ของเราเสียก่อน หากเกิดเหตุเร่งด่วนจริงๆ จึงค่อยกดเงินออกมาใช้จะดีกว่า เพราะทันทีที่กดเงินออกมาเราจะกลายเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินทันที อย่างไรก็ตามบางครั้งเราก็มีของที่อยากได้ หรือจำเป็นต้องใช้ หรืออยากซื้อของเพื่อตอบแทนใครซักคน เช่น คุณพ่อคุณแม่ที่เหนื่อยยากลำบากกายเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ใฝ่ดีในกรณีนี้ก็สามารถกดเงินสดมาใช้จ่ายได้ แต่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายอย่าให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไป  ในขณะที่บัตรกดเงินสดจะเป็นการให้เงินจากธนาคารในจำนวนเงินที่พอดีกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เราสามารถไปกดเงินออกจากบัตรมาใช้ได้ทันที คิดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมตามที่เราไปกดเงินออกมาใช้ ซึ่งในแต่ละครั้งที่กดจะไม่เสียค่าธรรมเนียม และไม่มีการกำหนดขั้นต่ำของจำนวนเงินใดๆ ดอกเบี้ยต่อปีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร เนื่องจากสินเชื่อบัตรกดเงินสดเป็นสินเชื่อประเภทที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  เลือกผ่อนชำระตามขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดได้ ไม่ได้เป็นงวดๆ เหมือนสินเชื่อส่วนบุคคล ทำให้ยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ไปเรื่อยๆ ไม่หมดเสียที สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อเงินสด สินเชื่ออีกประเภทนั่นคือสินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับเรื่องราวของสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อเงินสด จะแตกต่างจากบัตรกดเงินสดตรงรูปแบบของการรับเงิน เมื่อเราต้องการเงินเร่งด่วน และไปสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อเงินสด พอผ่านการอนุมัติ […]

อ่านเพิ่มเติม

ใช้บัตรเครดิตเที่ยว ในยุค New Normal

ใช้บัตรเครดิตเที่ยวเมื่อสถานการณ์โควิดผ่อนคลาย หลายคนจึงเริ่มที่กลับมาใช้ชีวิตต่มปกติ รวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วย ตอนนี้หลายคนเริ่มมีการวางแผนเที่ยวช่วงวันหยุดยาวที่ยังเหลือกันแล้ว แม้ว่าจะเป็นการไปเที่ยวในประเทศก็ตาม ซึ่งตอนนี้เราก็สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายเมื่อใช้บัตรเครดิต ใช้บัตรเครดิตเที่ยว ในยุค New Normal ใช้บัตรเครดิตเที่ยว ในยุค New Normal อ่านเพิ่มเติม : ขาเที่ยวห้ามพลาด บัตรเครดิตที่เหมาะกับคนชอบเที่ยวในปี 2020 หนึ่งในพฤติกรรมที่กลายเป็น New Normal สำหรับคนยุคนี้ก็คือการช้อปปิ้งออนไลน์ และการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เพราะไม่จำเป็นต้องออกนอกบ้านก็สามารถซื้อของได้ แถมยังสะดวกตรงที่สามารถจ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำคัญการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยังให้ความคุ้มค่าในเรื่องของเครดิตเงินคืน และแต้มสะสมที่เอาไปแลกรับของรางวัลได้อีกมากมาย ใช้บัตรเครดิตท่องเที่ยวในยุค New Normal  ทุกท่านสามารถใช้บัตรเครดิตในการจองห้องพักและเครื่องบินได้อย่างสะดวกสบาย เพราะตอนนี้ทุกสายการบิน ก็มีแอพพลิเคชั่นเพื่อทำการจองตั๋วโดยสารได้เลย ส่วนที่พักก็มีหลายแอพพลิเคชั่นที่สามารถเลือกจองที่พักพร้อมโปรโมชั่นมากมาย ทั้งโปรโมชั่นจากทางแอพพลิเคชั่นเอง และโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตด้วย  นอกจากนี้เวลาไปท่องเที่ยวตามร้านค้าต่างๆ เราก็สามารถใช้บัตรเครดิตรุดซื้อของได้ด้วย วิธีนี้เราก็จะไม่ต้องใช้เงินสดที่เป็นสื่อนำโรคต่างๆ เช่น ธนบัตร เหรียญ ซึ่งผ่านผู้ใช้งานมาหลายคน การใช้บัตรเครดิตก็จะช่วยลดโอกาสติดเชือโรคต่างๆ ได้ดีขึน ข้อดีของการใช้บัตรเครดิตเที่ยว ไม่ต้องพกเงินสดเยอะ เพราะเราใช้บัตรเครดิตทำให้ไม่ต้องพกเงินสูดมาก เมื่อไม่ได้พกเงินสดมากก็ลดอัตราเสี่ยงการจะโดนโจรกรรม การจี้ปล้นต่างๆ  ลดอันตราจากเชื้อโรคที่มาจากเงินสด  ธนบัตรหรือเหรียญตราเป็นพาหแต้มสะสมจากการใช้จ่าย […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคม แบบออนไลน์ 

มาดู วิธีลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคม แบบออนไลน์ สำหรับผู้ ว่างงาน ที่เป็นผู้ประกันตนใน กองทุนประกันสังคม เพื่อรับเงินสมทบในกรณีการว่างงานจากผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด-19  มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงานโดยทำตามวิธีนี้ หรือ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง   วิธีลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคม แบบออนไลน์ รู้หรือไม่สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ท่านสามารถขอรับเงินชดเชยระหว่าง ตกงาน ว่างงานได้เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมเพื่อขอรับ เงินชดเชย ในกรณีว่างงานเลิกจ้าง/ลาออกปกติ รวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงานในช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ ดังนี้   ขั้นตอน การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงาน แบบออนไลน์ กรณีว่างงานเลิกจ้างหรือลาออกปกติ ไปที่เว็บไซต์ของ กรมการจัดหางาน (empui.doe.go.th)   เลือกว่าจะลงทะเบียนของผู้ประกันตนกรณีว่างงานเลิกจ้าง/ลาออกปกติ ให้ลงทะเบียนที่ ( https://empui.doe.go.th/auth/index ) หรือ คลิกที่รูป จากนั้นกดยอมรับและเข้าใช้งาน     หลังจากหน้าข้อตกลงการใช้บริการ […]

อ่านเพิ่มเติม

สิ่งของที่ไม่ควรมีติดไว้ที่รถยนต์ ห้ามเผลอวางทิ้งไว้บนรถยนต์

มาดูกันว่า สิ่งของที่ไม่ควรมีติดไว้ที่รถยนต์ ห้ามเผลอวางทิ้งไว้บนรถยนต์ เพราะสำหรับอากาศที่ร้อนบวกกับแดดที่แรงมากๆในประเทศไทย ทำให้การจอดรถตากแดดเป็นเวลานานๆ รถก็กลายเป็นเหมือนกับตู้อบดีๆนี่เอง เพราะจะเกิดการสะสมความร้อนเป็นอย่างมาก และหากเรานำสิ่งของบางอย่างไว้ในรถ ก็อาจจะจะส่งผลเสียมากกว่าที่เราคิดก็เป็นได้ วันนี้เราจะพามาดู 6 สิ่งของ ที่ไม่ควรลืมไว้ในรถ โดยเฉพาะหน้าร้อน สิ่งของที่ไม่ควรมีติดไว้ที่รถยนต์ ห้ามเผลอวางทิ้งไว้บนรถยนต์   ขวดน้ำเปล่า,ขวดน้ำพลาสติก ขวดน้ำพลาสติกที่หลายคนๆอาจจะสงสัยว่า โดยเจ้าขวดน้ำเปล่าธรรมดาๆ ทำไมถึงเอาไว้บนรถไม่ได้ จริงขวดน้ำหรือขวดน้ำพลาสติกสามารถวางไว้บนรถได้ แต่ก็มีบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณหน้าคอนโซลรถที่ต้องโดนแดดโดยตรงได้ง่าย เมื่อแสงแดดส่องโดนกระจกหน้ารถ แล้วหักเหมาตรงกับมุมของขวดน้ำพอดี จะเกิดจุดรวมแสงจนเกิดปฎิกิริยาทำให้ไฟลุกไหม้ได้ ดังนั้น หากจะวางขวดน้ำเปล่า,ขวดน้ำพลาสติก ก็ควรวางในจุดที่ไม่โดนแสงแดดนั้นเอง ยางลบ เพราะอะไรยางลบถึงวางในรถยนต์ไม่ได้ เพราะว่าเจ้ายางลบนั้น มีสารในกลุ่มตัวทำลายพลาสติก หากใครลืมยางลบไว้บนรถคล้ายๆ ทินเนอร์  ที่หากเมื่อยางลบเจอกับความร้อนแล้วจะละลาย จากนั้นจะแห้งเกาะกับอุปกรณ์ภายในรถได้นั้นเอง  และเมื่อเราดึงออกจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆภายในรถสีหลุดลอกออกมาตาม ทำให้รถยนต์เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น หากจะวางยางลบก็ควรวางในจุดที่ไม่โดนแสงแดดนั้นเองหรือทางที่ดีเอาออกได้จะดีที่สุดหรือเก็บไว้ในเก๊ะที่เก็บของในรถยนต์ ไฟแช็ค ไฟแช็คทำไมถึงไม่ควรติดไว้บนรถยนต์ นั้นก็เพราะว่าไฟแช็คเป็นของที่ทำให้เกิดเปลวไฟได้ง่าย เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้เพราะไฟแช็คมีสารเคมี ที่มีของเหลวภายใน ที่สามารถก่อให้เกิดประกายไฟได้ง่าย ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ในรถที่มีความร้อนสูงเป็นเวลานานๆ ดังนั้น ไฟแช็ค ไม่ควรอยู่ในรถยนต์ แบตเตอรี่สำรอง หรือ Power Bank สำหรับท่านผู้อ่านที่ชอบพกแบตเตอรี่สำรอง หรือ Power […]

อ่านเพิ่มเติม