บทความหมวดหมู่ : เคล็ดลับการเงิน

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และเคล็ดลับการเงินดี ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด

ประกันแบบกลุ่มกับประกันส่วนบุคคล ต่างกันอย่างไร

ประกันแบบกลุ่มกับประกันส่วนบุคคล ต่างกันอย่างไร ขึ้นชื่อว่าประกัน บางคนอาจจะยังแยกไม่ออกว่ามันเป็นแบบไหน อะไร ยังไง ต่างกันมั้ย เหมือนกันหรือเปล่า ความจริงแล้วประกันก็มีหลากหลายประเภท แต่บทความนี้จะพูดถึงประกันแบบกลุ่มกับประกันส่วนบุคคล  ประกันแบบกลุ่มกับประกันส่วนบุคคล ต่างกันอย่างไร อ่านเพิ่มเติม : ยังเรียนไม่จบ ทำประกันสะสมทรัพย์ ได้หรือไม่ รู้จักประกันแบบกลุ่ม ประกันกลุ่ม คือ การรับทำประกันภัยบุคคลแบบหลายคนภายใต้กรมธรรม์เดียวกันโดยมีผู้ใดผู้ถึงทำให้ เช่น นายจ้างหรือบริษัทฯ ที่ทำประกันกลุ่มให้กับพนักงาน โดยมีประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันชีวิตกลุ่มที่นิยมทำเพื่อให้สวัสดิการพนักงานกัน และจะมีวงเงินดูแลมากกว่าประกันสังคมอยู่หน่อยๆ สำหรับการเอาประกันภัยกลุ่มที่นายจ้างสามารถทำให้กับลูกจ้างได้นั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น  การประกันชีวิตกลุ่ม: ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุทั้งในและนอกเวลาทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับทายาทหรือผู้รับประโยชน์ของลูกจ้างที่ระบุไว้ การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม: ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะต่างๆ (มือ เท้า สายตา) จากอุบัติเหตุ ซึ่งบางกรณี อาจมีเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลให้อีกด้วย การประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม: ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทประกันภัยจะคุ้มครองเมื่อตกเป็นผู้ทุพพลภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า180 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ การประกันสุขภาพกลุ่ม: ประกันสุขภาพกลุ่มจะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทั้งกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งประกันสุขภาพกลุ่มจากเจนเนอราลี่จะเป็นประกันสุขภาพกลุ่มแบบผู้ป่วยใน […]

อ่านเพิ่มเติม

ยังเรียนไม่จบ ทำประกันสะสมทรัพย์ ได้หรือไม่

น้องๆ ที่ ยังเรียนไม่จบ แต่เริ่มคิดถึงความมั่นคง เตรียมพร้อมด้านการเงิน ก็คงเริ่มมีความคิดที่จะอยากทำประกันแบบสะสมทรัพย์กันแล้ว ซึ่งในความความจริงนั้นน้องๆ ที่อายุเกิน 20 ปีก็เริ่มซื้อประกันได้ด้วยตัวเองแล้ว เรามาดูรายละเอียดกันว่า ยังเรียนไม่จบ ทำประกันสะสมทรัพย์ได้หรือไม่ ยังเรียนไม่จบ ทำประกันสะสมทรัพย์ ได้หรือไม่ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ยังเรียนไม่จบ ทำประกันสะสมทรัพย์ ได้หรือไม่ น้องๆ เริ่มคิดถึงความมั่นคง เตรียมพร้อมด้านการเงิน ก็คงเริ่มมีความคิดที่จะอยากทำประกันแบบสะสมทรัพย์กันแล้ว ซึ่งในความความจริงนั้นน้องๆ ที่อายุเกิน 20 ปีก็เริ่มซื้อประกันได้ด้วยตัวเองแล้ว เรามาดูรายละเอียดกัน ถึงแม้จะยังเรียนไม่จบ ก็ซื้อประกันสะสมทรัพย์ได้แล้ว น้องๆ นักศึกษาที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป (น่าจะอยู่ประมาณ ปี 3-4) ก็เริ่มซื้อประกันสะสมทรัพย์ด้วยตนเองได้ เป็นการเตรียมความพร้อมทางการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งอันที่จริงวัยนี้หรือวัยทำงานตอนต้น ถือเป็นวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว เหมาะกับการที่จะเริ่มวางแผนทางการเงินในอนาคต ควรซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์ที่มีอายุการคุ้มครองยาวนานกว่า 10 ปี ที่นอกจากจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และเก็บออมเงินแล้ว ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย  เมื่อเรียนจบไป ส่วนใหญ่บริษัทจะทำประกันสุขภาพให้พนักงาน หรืออย่างน้อยก็ยังมีประกันสังคม ดังนั้นในวัยนี้ควรซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์มากที่สุด เพราะอายุยังน้อย ความเสี่ยงยังน้อย […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีสมัครประกันสังคมสำหรับคนสูงอายุ 60-65

ประกาศ ผู้สูงอายุ 60-65 สมัครประกันสังคมได้แล้ววันนี้  สำนักงานประกันสังคมทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ว่า ได้เปิดให้แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นผู้สูงวัยอายุระหว่าง 60 แต่ไม่ถึง 65 ปี สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา วิธีเช็คสิทธิประกันสังคม ออนไลน์ด้วยตัวเองไม่เกิน 3 นาทีรู้ผล วิธีสมัครประกันสังคมสำหรับคนสูงอายุ 60-65 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุว่า สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ผู้สูงวัยจะสามารถเลือกได้ครบทั้ง 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ การแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นผลจากการปรับปรุง พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ ตามมติ ครม. เมื่อปลายปีที่ผ่านมา […]

อ่านเพิ่มเติม

นิสัยการใช้เงินที่ควรปลูกฝังลูกตั้งแต่ยังเด็ก

นิสัยการใช้เงินที่ควรปลูกฝังลูกตั้งแต่ยังเด็ก เป็นเรื่องที่พ่อแม่ ผู้ปกครองควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ลูกๆ ยังเด็ก เพราะสมัยนี้เด็กโตเร็วมาก ค่าใช้จ่ายก็มากมาย เมื่อเทียบกันแล้ว น้องๆ หนูๆ ก็คงต้องโตวัยกว่ายุคเรา ดังนั้นการปลูกฝังนิสัยทางการเงินจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น  นิสัยการใช้เงินที่ควรปลูกฝังลูกตั้งแต่ยังเด็ก ผู้ปกครองต้องให้คำแนะนำเรื่องการเงินอย่างใกล้ชิด เด็กยุคสมัยนี้มีเรื่องที่ต้องให้ใช้เงินเยอะ เนื่องจากมีสิ่งยั่วยุที่ต้องให้ใช้จ่ายเงินมากขึ้นมากกว่ายุคอื่นๆ พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาจะต้องทำงาน และจะต้องจัดการเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ในยุคสมัยที่เวลาหายากกว่าเงินทอง พวกเขาต้องการคำแนะนำมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อที่พวกเขาจะได้เอาไปสอนลูกอย่างไรให้ใช้เงินเป็น และรู้จักจัดการเงินของตัวเองได้อย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น สอนให้เห็นถึงหายนะเมื่อมีนิสัยการใช้เงินแย่ๆ  ทุกวันนี้เราต้องหาเงินไว้เลี้ยงปากท้อง ซื้อเครื่องนุ่งห่ม และของอื่นๆ ที่จำเป็นและไม่จำเป็นอีกมากมาย ตลอดจนรวมถึงเรื่องการลงทุนและการออมเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตด้วย แต่เด็กในปัจจุบัน ที่โตมากับครอบครัวที่ร่ำรวยหรือปานกลาง โตมาแบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน ไม่ต้องหารายได้ช่วยครอบครัว ไม่ต้องช่วยครอบครัวทำงาน และก็ไม่ต้องเก็บเงินเองเพื่อเรียนต่อ เด็กพวกนี้เขาจะบ่มนิสัยเป็นคนชอบถลุงเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งจะทำให้นิสัยนี้ติดตัวไปจนโตและจะทำให้ส่งผลเรื่องการเงินอย่างร้ายแรง พ่อแม่บางคนใช้จ่ายกับลูกมากเกินไปจนเกินความจำเป็น จนลืมนึกถึงการออมยามเกษียณ คุณคงไม่อยากเป็นคนที่โชคร้ายดิ้นรนกระเสือกกระสนหาเงินใช้ในยามแก่ และก็คงไม่อยากเป็นพ่อแม่ที่โชคร้ายที่มีตัวอย่างการใช้ชีวิตที่ผิดๆให้กับลูก อ่านเพิ่มเติม : 7 เคล็ด (ไม่) ลับ มีครอบครัวก็รวยได้ การใช้จ่ายกับลูกให้น้อยลงไม่ใช่เรื่องผิด การใช้จ่ายให้กับลูกน้อยลงไม่ใช่เรื่องผิดแต่เป็นเรื่องที่ฉลาดด้วยซ้ำ คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แบบง่าย เช่น คุณสามารถซื้อของเล่นมือ 2 สภาพดีได้จากร้านขายของออนไลน์ […]

อ่านเพิ่มเติม

เงินเดือน 15,000 จะออมเงินได้อย่างไร? เทคนิคออมเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อย 

เทคนิคออมเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยเงินเดือนก็มีไม่มากเท่าไหร่ จะเอาที่ไหนไปออม หลายคนคงเกิดคำถามนี้ในใจ คือเงินออมใครๆ ก็อยากมี แต่ถ้าเงินจะใชก็ไม่มี จะออมอย่างไร ความจริงแล้วทุกอย่างอยู่ที่การบริหารจัดการ เงินเดือน 15,000 จะออมเงินได้อย่างไร? เทคนิคออมเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อย  เงินเดือน 15,000 จะออมเงินได้อย่างไร? เทคนิคออมเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อย  เปลี่ยนความคิดเรื่อง เงินเดือนน้อย การมีเงินเดือนน้อย ไม่ใช่อุปสรรคในการเก็บออม แต่ความคิดที่ว่า “มีเงินเดือนน้อยจะเก็บเงินได้อย่างไร แค่ใช้จ่ายก็แทบจะไม่พอในแต่ละเดือนแล้ว” นี้ต่างหาก ที่เป็นอุปสรรคในการเก็บเงิน ความคิดนี้ตัดกำลังคุณทั้งๆ ที่คุณยังไม่ทันได้ลองเริ่มต้นเก็บเงินเลยด้วยซ้ำ ดังนั้น ก้าวแรกในการเก็บเงินคือการเปลี่ยนวิธีคิดของคุณให้ได้ก่อน และมีความมุ่งมั้นว่าจะต้องเก็บเงินให้ได้ ไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนก็ตาม แบ่งเงินออมทันทีที่ได้รับเงินเดือน ถ้าหากคิดว่าในระหว่างเดือนอาจจะไม่สามารถเก็บเงินได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ควรทำอย่างยิ่งเลยล่ะ การหักเงินเพื่อเก็บสะสมทันทีที่ได้รับเงินเดือนมาจะช่วยให้เราสามารถเก็บเงินได้อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน นอกจากนี้ยังควรตั้งกฎให้ตัวเองเอาไว้ด้วยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามห้ามนำเงินเหล่านี้มาใช้โดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินจริงๆ เท่านั้น โดยอาจจะเริ่มแบ่งเงินไว้สำหรับออมสัก 10% ของเงินเดือน และถ้าหากสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายตัวเองได้แล้วก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ก็อย่าให้มากจนเบียดเบียนกับเงินที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน เพราะถ้าหากเงินในแต่ละเดือนไม่พอใช้ สุดท้ายก็ต้องกลับมาหยิบเงินตรงนี้ไปใช้อยู่ดี อ่านเพิ่มเติม : แยก บัญชีเงินออม กลยุทธ์วางแผนการออมสุดปัง จดบันทึกทุกรายรับและรายจ่าย เมื่อเปลี่ยนความคิดและมีความมุ่งมั่นที่จะเก็บเงินได้แล้ว สิ่งต่อมาที่คุณต้องทำคือการจดบันทึกทุกรายรับและรายจ่ายของคุณ ตั้งแต่ยอดเงินเดือนสุทธิที่ได้รับ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกันวัยเกษียณ แบบไหน เหมาะกับการวางแผนวัยเกษียณ

ประกันวัยเกษียณ เป็นสิ่งที่หลายคนคิดและวางแผนไว้ว่าจะทำ เพราะเป็นการสร้างความมั่นคงในวัยเลิกทำงาน และเป็นหลักประกันว่าเราจะใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายได้อย่างอุ่นใจ ซื้อประกันแบบไหน เหมาะกับการวางแผนวัยเกษียณ ซื้อประกันแบบไหน เหมาะกับการวางแผนวัยเกษียณ ทุกคนสามารถเลือกแบบประกันให้เหมาะกับแผนการเกษียณของคุณได้ง่ายๆ โดยดูจาก เงินที่อยากมีไว้ใช้หลังเกษียณ ระยะเวลาชำระเบี้ยที่ต้องการ และต้องการเริ่มรับเงินเกษียณที่อายุเท่าไหร่ หากอยากหาแบบประกันที่เหมาะกับคุณสามารถหาข้อมูลเปรียบเทียบของประกันแต่ละเจ้าโดยตรงได้เลย  สำหรับบุคคลที่เกษียณอายุแล้ว ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์วัยนี้ที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้น ประกันบำนาญ ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ แต่ได้ผลประโยชน์ไปเรื่อยๆ ซึ่งเหมาะกับวัยผู้สูงอายุมากที่สุด  ประกันบำนาญ คืออะไร ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity) คือ ประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ โดยผู้เอาประกันต้องชำระเงินค่าเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้ แต่รูปแบบการคืนเงิน จะไม่มีการคืนเงินระหว่างทาง ผู้ถือกรมธรรม์ต้องออมเงินอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณ (เช่น 55, 60 หรือ 65 ปี แล้วแต่แบบ) และจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของเงินบำนาญ จนถึงอายุ 85 หรือ 90 ปี แล้วแต่แบบ นอกเหนือจากเงินบำนาญที่จะได้รับหลังเกษียณอายุแล้ว ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองเนื่องจากการเสียชีวิต และสามารถนำค่าเบี้ยประกันบำนาญไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด ควรทำประกันชีวิตแบบบำนาญไหม  การทำประกันชีวิตแบบบำนาญนั้น เหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอน ซึ่งแปลว่าสามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางอื่นๆ พร้อมกับต้องการสิทธิประโยชน์ในการป้องกันความเสี่ยงตามมา และสุดท้ายคือการได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ประกันชีวิตแบบบำนาญเหมาะกับใคร คนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอน […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์

เปิดเงื่อนไข วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์ กับโครงการ คลินิกแก้หนี้บายแซม หรือที่รู้จักกันในชื่อ คลินิกแก้หนี้ โดยผู้ที่มีปัญหาหนี้เสียสารพัดบัตร และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน โดยคลินิกแก้หนี้แนะนำประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากไวรัสโควิด19 รอบ 2 เช็คสิทธิ์ รับเงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาและชดเชย  ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ กลุ่มผู้เปราะบาง และ กลุ่มเกษตรกร  วิธีลงทะเบียนแก้หนี้สินส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันแบบออนไลน์ โดยคลินิกแก้หนี้จัดทำทาเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน จะต้องมีคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังนี้ ต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ก่อน 1 ม.ค. 63 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ธ.ค. 62 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป) หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท (หมายเหตุ : ผ่อนขั้นต่ำอยู่ และหนี้นอกระบบ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้) […]

อ่านเพิ่มเติม

ภาวะเงินฝืดคืออะไร มีหลักการคิดอย่างไร

หลายๆท่านรู้หรือไม่ว่า ภาวะเงินฝืดคืออะไร มีหลักการคิดอย่างไร  มันสามารถทำให้สินค้าต่างๆและบริการลดต่ำลงเรื่อยๆได้จริงหรือ แล้วหากเกิดภาวะเงินฝืดนี้ในประเทศไทย จะทำให้การจ้างงานลดต่ำลงจริงหรือ…? เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย   ภาวะเงินฝืดคืออะไร มีหลักการคิดอย่างไร สำหรับ ภาวะเงินฝืด นั้นเป็นภาวะที่ราคาสินค้าและบริการลดต่ำลงเรื่อยๆ เนื่องจากปริมาณสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิตออกมามีมากกว่าความต้องการซื้อสินค้าของคนในประเทศ ดังนั้น ผู้ผลิตจึงต้องลดราคาสินค้าเพื่อที่จะทำให้ขายได้ และลดการผลิตลง เพราะถ้าผลิตออกมาเท่าเดิมก็ขายได้ไม่หมดผลที่ตามมาคือ การจ้างงานและการซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตก็จะลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวแต่หากมองภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ก็ยังไม่เข้าข่ายภาวะเงินฝืด ตามนิยามของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ซึ่งต้องเข้าเงื่อนไข 4 ข้อ คือ   นิยามของธนาคารกลางยุโรป สำหรับ ภาวะเงินฝืด 1. อัตราเงินเฟ้อติดลบเป็นเวลานานพอสมควร (prolonged period) 2. อัตราเงินเฟ้อติดลบกระจายในหลาย ๆ หมวดสินค้าและบริการ 3. การคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะยาว (ปกติดูที่ระยะ 5 ปี) ต่ำกว่าเป้าหมายระยะปานกลางอย่างมีนัย 4. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจติดลบ และอัตราว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้น   สาเหตุที่ทำให้เกิดเงินฝืด สาเหตุใหม่ๆ คือ ความต้องการซื้อสินค้าและบริการมีน้อยกว่าปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตได้หรืออุปสงค์มวลรวมน้อยกว่าอุปทานมวลลรวม (AD<AS) ซึ่งทำให้เกิดอุปทานส่วนเกิน (Excess […]

อ่านเพิ่มเติม

ลงทุนยังไงดี ในช่วงดอกเบี้ยต่ำอย่างนี้

ลงทุนยังไงดี ในช่วงนี้การลงทุนอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกำเท่าไหร่ จะลงทุนแบบไหนให้ยังพอได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินออมบ้าง มาดูไอเดียว่าลงทุนยังไงดี ในช่วงดอกเบี้ยต่ำอย่างนี้ ลงทุนยังไงดี ในช่วงดอกเบี้ยต่ำอย่างนี้ 1.ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล  การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนับเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เพราะลูกหนี้ของเราคือรัฐบาล โอกาสที่รัฐบาลจะผิดนัดชำระหนี้เรานั้นมีน้อยมาก แต่อัตราผลตอบแทนที่เราได้รับก็จะน้อยด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามถึงแม้ผลตอบแทนจะต่ำแต่ก็มีความน่าเชื่อถือและมั่นคง ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการลงทุนในภาวะดอกเบี้ยต่ำเช่นนี้ 2.หุ้นกู้ภาคเอกชน  คือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน ลูกหนี้ของเราก็คือบริษัทผู้ออกตราสาร ซึ่งผลตอบแทนของหุ้นกู้ภาคเอกชนก็จะสูงกว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล และความเสี่ยงก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญสำหรับการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนก็คือ การพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร เนื่องจากความมั่นคงทางการเงินของบริษัทเหล่านี้ก็แตกต่างกันออกไป อัตราส่วนทางการเงินหลักๆ ที่ควรต้องพิจารณาก่อนการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio), อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) และอัตราส่วนวัดความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) เป็นต้น 3.กองทุนรวมตราสารหนี้  เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากการลงทุนตรงในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนส่วนมาก มักจะต้องใช้จำนวนเงินต่อครั้งที่สูง สำหรับนักลงทุนมือใหม่ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากอาจจะยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอ การมีผู้จัดการกองทุน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและมีการติดตามผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ คอยช่วยคัดสรรหุ้นกู้ของบริษัทที่มีคุณภาพเข้ามาในพอร์ต ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนไปได้มากเช่นกัน 4.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  กองทุนประเภทนี้มีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับตราสารหนี้ในแง่ของการจ่ายผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ส่วนมากกองทุนประเภทนี้ มักให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ แต่ก็จะแลกมาด้วยความเสี่ยงที่สูงกว่าเช่นกัน เนื่องจากกองทุนประเภทนี้มักจะมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งราคาสามารถผันผวนขึ้นลงได้ตามสภาวะตลาด […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีจัดการดอกเบี้ยบ้านแบบง่ายๆ

วิธีที่หาดอกเบี้ยบ้านนั้น หากเป็นมือใหม่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบ หรือท่านที่ยังคิดว่าการจัดการดอกเบี้ยบ้านยากวันนี้ เราจะมาพาท่านผู้อ่านไปดู วิธีจัดการดอกเบี้ยบ้านแบบง่ายๆ ที่รับลองว่าท่านผู้อ่านจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างแน่นอน   วิธีจัดการดอกเบี้ยบ้านแบบง่ายๆ ด้วย 5 เทคนิคนี้ 1.วิธีคิดคำนวนค่าดอกเบี้ยในแต่ละเดือน หากท่านผู้อ่านต้องการเงินกู้ซื้อบ้าน 2 ล้านบาท ธนาคารให้ผ่อนเดือนละ 13,500 บาท (ระยะเวลาผ่อน 30 ปี) ได้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น 0.60% นาน 8 เดือน (สมมติให้ 1 เดือนเท่ากับ 30 วัน) ดอกเบี้ยบ้านเดือนที่ 1 จะอยู่ที่ [2,000,000 X 0.60% = 12,000] X [30 / 365 = 0.082] = 986.30 บาท ดังนั้นเมื่อเราทำการชำระค่าผ่อนบ้าน 13,500 บาท ก็จะนำไปชำระดอกเบี้ยก่อน 986.30 บาท ดังนั้นเงินส่วนที่เหลือหลังหักดอกเบี้ยแล้ว […]

อ่านเพิ่มเติม

แนวคิดการลงทุนผิดๆ ที่เหล่า Gen Y มักเชื่อสนิท 

ทุกวันนี้เรื่องของการลงทุน เคล็ดลับการทำธุรกิจต่างๆ มีให้อ่านให้ศึกษามากมาย แต่ก็ยังมี แนวคิดการลงทุนผิดๆ ที่บางคนยังยึดมั่นถือมั่น มาดูแนวคิดการลงทุนผิดๆ ที่เหล่า Gen Y มักเชื่อสนิทกัน แนวคิดการลงทุนผิดๆ ที่เหล่า Gen Y มักเชื่อสนิท  นำแนวคิดการลงทุนจากคนอื่นมาใช้กับตัวเอง  แนวคิดนนี้มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่เข้าใจว่า การสร้างเครือข่ายจะนำพาความสำเร็จมาให้ การรู้จักบุคคลหลากหลายเป็นสิ่งที่ดี สามารถช่วยเหลือกันได้เมื่อถึงเวลา แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในการเริ่มต้นสร้างความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว เพื่อน แฟน หรือใครก็ตาม ไม่มีใครสามารถพาใครไปสู่จุดหมายได้ หากเริ่มต้นคิดทำธุรกิจ โดยเชื่อว่า การพึ่งพาความคิดคนอื่นจะนำพาตนเองไปสู่ความร่ำรวยได้ ก็ผิดตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือแล้ว  เมื่อธุรกิจอยู่ตัวก็ไม่ต้องทำอะไรแล้ว  อันนี้เป็นความคิดที่อันตรายและจะทำให้เราหยุดพัฒนา สังเกตได้จากผู้ประสบความสำเร็จแม้เกษียณอายุก็ยังคงทำต่อไป แม้ร่ำรวยก็ยังคงทำต่อไป ทางกลับกัน หากพูดในแง่การทำธุรกิจ มักกำหนดแผน ตั้งเป้าหมาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตขึ้นทุกปี ทางกลับกัน หากคงความสามารถในการเติบโตของธุรกิจไว้ มีธุรกิจคลื่นใหม่ไฟแรง อาจกลืนกินส่วนแบ่งตลาด แล้วเราจะตกในสถาการณ์ลำบากในภายหน้า  ปัญหาธุรกิจ มาจากความผิดพลาดของผู้อื่นทั้งนั้น  ก้าวต่อไปของการเริ่มต้นแนวคิดลงทุน คือ การบริหารประคับประคองธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ อุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้น คือด่านทดสอบความสามารถที่ต้องก้าวผ่าน หากตัวเราต้องการความสำเร็จมาครอบครอง […]

อ่านเพิ่มเติม

รายได้น้อยออมเงินได้ ด้วย 4 เคล็ดลับการออมเงินสุดคูล

รายได้น้อยออมเงิน ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ หลายคนอยากจะมีเงินเก็บเงินอม แต่มีรายได้จำกัดเหลือเกิน แค่ใช้ก็น่าจะไม่เหลือให้ออมแล้ว อย่างนี้จะออมเงินจนรวยได้อย่างไร อย่าเพิ่งหมดหวังไป เพราะถึงแม้ว่าจะมีรายได้จำกัด แต่เราก็สามารถมีเงินออมสร้างเงินก้อนได้ รายได้น้อยออมเงินได้ ด้วย  4 เคล็ดลับการออมเงินสุดคูล รายได้น้อยออมเงินได้ ด้วย 4 เคล็ดลับการออมเงินสุดคูล ตัดออมอัตโนมัติ เราจะเลือกตัดใส่บัญชี ตัดใส่กองทุนอะไรก็ได้ที่เราถนัด เอาแบบที่เริ่มตั้งแต่ 10% เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม เริ่มแบบนี้ก่อน แต่ถ้า 10% ไม่ไหว สัก 5% ก็ยังดี แต่ถ้ามีมากก็ 20% ไปเลย เมื่อเงินเดือนออกปุ๊บก็ตัดออมเลย จะได้อุ่นใจ ไม่ใช้จนลืมตัวแล้วหมดไป  บริหารเศษเหรียญให้เป็น ถ้าเราเก็บสะสมต่อเนื่องดี ๆ บางคนได้เหรียญในกระปุกหลักพัน หรือบางคนเก็บจนลืมจนได้หลักหมื่นเลยก็มี โดยแยกเหรียญเป็น 2 กอง เหรียญ 5 กับ เหรียญ 10 จะเอาไว้สะสมลงทุน แต่ถ้าเป็นเหรียญบาทสองบาทหรือสลึงจะสะสมไว้ทำบุญ เป็นต้น ปลายปีหรือมีจังหวะเราก็ถือไปตามห้าง เจอกล่อง ตู้ […]

อ่านเพิ่มเติม

แยก บัญชีเงินออม กลยุทธ์วางแผนการออมสุดปัง

ว่าด้วยเรื่อง บัญชีเงินออม การเก็บออมเงินวิธีหนึ่งที่ได้ผลกันมาและกำลังได้รับความนิยมอยู่ก็คือวิธีการแยกบัญชีธนาคาร วัตถุประสงค์ของการแยกบัญชีธนาคารนั้นหลักๆ ก็จะแลกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เอาไว้จับจ่ายใช้สอย กับส่วนที่เก็บเงินออมไว้โดยเฉพาะ แต่สำหรับบางคนยังมีการแบ่งบัญชีไว้ละเอียดกว่านั้น เช่น มีบัญชีเพื่อการศึกษาบุตร บัญชีเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยทั่วไปทุกคนควรมีบัญชีเงินออมแบบไหนบ้าง ควรมีกี่เล่มดี เรามาดูการแยกบัญชีเงินออม กลยุทธ์วางแผนการออมสุดปัง แยก บัญชีเงินออม กลยุทธ์วางแผนการออมสุดปัง โดยทั่วไปแล้วการแยกบัญชีนั้นไม่ควรมีมากไปนัก บทความนี้จะนำแสนอไอเดียการแยกบัญชีออกเป็น 4 บัญชี โดยแยกแต่ละบัญชีตามวัตถุประสงค์การออมให้ชัดเจน ได้แก่ บัญชีไว้สำรองเงินยามฉุกเฉิน บัญชีเงินออมระยะสั้น บัญชีเงินออมระยะยาว รวมไปถึงบัญชีเพื่อการลงทุน  บัญชีไว้สำรองเงินยามฉุกเฉิน  เงินก้อนนี้สำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การซ่อมแซมบ้านเรือน ค่าซ่อมรถยนต์ ค่ารักษาพยาบาล หรือเงินสำรองยามว่างงาน ฯลฯ ในทางที่ดีควรมีเงินสำรองนี้ 5-6 เท่าของค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้ไม่ลำบากหากช่วงนั้นไม่สามารถหารายได้ได้แล้ว   บัญชีเงินออมระยะสั้น  บัญชีเงินออมระยะสั้นหรือระยะกลางนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเงินที่ออมไว้อย่างมีวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เช่น ออมเพื่อค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ เงินเก็บสำหรับเดินทางท่องเที่ยวหรือแต่งงาน การแบ่งเงินอย่างเป็นสัดส่วนเช่นนี้ทำให้เราไม่ลำบากในการใช้เงิน ม่ต้องกังวลว่าเงินจะหมด และสามารถวางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการใช้เงินได้  บัญชีเงินออมระยะยาว  […]

อ่านเพิ่มเติม

ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ

  ธนาคารดัง หั่นดอกเบี้ยกู้ ตรึงเงินฝาก ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ ตามมติกนง. เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนให้กลุ่มลูกค้า ประชาชน สามารถฟื้นตัวของฐานะการเงิน จากทางด้านภาคประชาชน และภาคธุรกิจ แต่ยังคงดอกเบี่้ยเงินฝากไว้ เพื่อช่วยลูกหนี้   ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รับมือวิกฤตเศรษฐกิจ   หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% จากระดับ 0.75% เหลือแค่ 0.50%  ทำให้เหล่าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทยอยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยตาม โดยเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงขาเดียว ขณะที่ฝั่งดอกเบี้ยเงินฝากยังคงที่ โดยในเวลานี้มี 5 ธนาคารดังที่ขานรับนโยบาย ดังนี้   อัพเดท…ธนาคาร ธอส. ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ธอส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125% – 0.250% ต่อปีเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเกิดการฟื้นตัวและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)3 ประเภททั้ง  MLR MOR และ MRR ลดลงดังนี้ MLR ลดลง 0.125% เหลือ 5.750% MOR […]

อ่านเพิ่มเติม

ธนาคารกรุงเทพลดดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือแค่ 5.25%

ข่าวด่วนประกาศ ธนาคารกรุงเทพลดดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือแค่ 5.25% เป็นเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท ทั้ง MLR  MOR และ MRR เพื่อสนับสนุนกลไกภาครัฐบาล บวกกับเป็นอีกช่องทางช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการและประชาชนลดต้นทุนทางการเงินในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 มีผลวันนี้เป็นต้นไป ธนาคารแห่งประเทศไทย ลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.50% ต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์ ธนาคารกรุงเทพลดดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือแค่ 5.25%   วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นี้ ธนาคารกรุงเทพ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เหลือต่ำสุด 5.25% โดย คุณ สุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(BBL) เปิดเผยว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 3 ประเภท ลงเหลือต่ำสุด 5.25% โดย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา หรือ MLR (Minimum Loan Rate) เหลือ […]

อ่านเพิ่มเติม

ลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.50% ต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์

มติเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือกนง. 4 ต่อ 3 เสียง ให้ ลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.50% ต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์  จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยให้มีผลทันที มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อัพเดท…ธนาคารกรุงเทพลดดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือแค่ 5.25% ลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.50% ต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์ จากการที่ คณะกรรมการฯ มีมติ 4 ต่อ 3 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยให้มีผลทันที  การตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวกว่าประมาณการเดิมจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เวลานี้กำลังหดตัวอย่างรุนแรงกว่าที่คาดและผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบกว่าจากการประเมินไว้ ทำให้เสถียรภาพระบบการเงินของประเทศเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสอดประสานกับมาตรการการคลังของรัฐบาลและมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้ ขณะที่กรรมการ 3 ท่าน เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมครั้งนี้และเร่งรัดประสิทธิผลของมาตรการด้านการเงินและสินเชื่อที่ได้ประกาศไปแล้ว คณะกรรมการฯ โดยรวมเห็นว่า ควรผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี 63 เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว

มาดู วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี 63 เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว เพียง3 ขั้นตอน จากโครงการทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน TAX from Home ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th ที่จะทำให้ท่านสามารถได้รับ เงินคืนเร็วฟ้าฝ่า ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผูกบัตรประชาชน 13 หลัก เท่านั้น วิธีเช็คสิทธิประกันสังคม ออนไลน์ด้วยตัวเองไม่เกิน 3 นาทีรู้ผล วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี 63 เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว ในเวลาที่สถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดโควิด-19 ยังมีการระบาดอยู่ทั่วโลก ถึงแม้ว่าประเทศไทยเรานั้นเวลานี้จะ สถานการณ์ผ่อนคลายบ้างแล้วก็ตาม แต่ทาง กรมสรรพากรได้จัดทำโครงการทำธุรกรรมภาษีที่บ้านTAX from Home” โดยมีวิธียื่นภาษี  3 ขั้นตอนในการลงทะเบียนผ่าน www.rd.go.th มีดังนี้ 1.ทำการลงทะเบียน e-Registration ขอยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สามารถทำแบบออนไลน์ และสามารถนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทาง e-mail ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขาอีกต่อไป และเมื่อผ่านการอนุมัติก็จะได้รับ User ID & Password เพื่อเริ่มใช้บริการได้เลยทันที 2.การยื่นแบบ e-Filing ได้สิทธิพิเศษขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ออกไปอีก […]

อ่านเพิ่มเติม

รวมมาตรการลดภาระหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เดิมหน้าช่วยพี่น้องประชาชนชาวไทย ออก มาตรการลดภาระหนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภาระหนี้ของประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs โดยในเวลานี้ทาง ธปท ได้ออกมาตรการอะไรออกมาบ้างนั้นเราไปดูกันดีกว่าใน รวมมาตรการลดภาระหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อผ่านวิกฤติภาระหนี้ของประชาชนและผู้ประกอบการ แหล่งรวมข้อมูลมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ช่วงโควิด-19 รวมมาตรการลดภาระหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย ในเวลานี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท ได้ออก มาตรการในการช่วยลดผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภาระหนี้ของประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs โดยทาง ธปท. ได้ออกมาแล้วทั้งหมด 2 มาตรการดังต่อไปนี้ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจะเป็นสินเชื่อทั้งบัตรเครดิต เงินสดหมุนเวียน สินเชื่อส่วนบุคคลแบบผ่อนชำระเป็นงวด สินเชื่อบ้าน สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ ลิสซิ่ง สินเชื่อธุรกิจ smes ไมโครไฟแนนซ์และนาโนไฟแนนซ์ ที่ในเวลานี้มีอยู่ประมาณ 3 ล้าน วงเงินสินเชื่อช่วยเหลือรวม 4.6 ล้านล้านบาท มีทั้งหมด13 ล้านราย วงเงินสินเชื่อช่วยรายย่อย 3.4 ล้านล้านบาท 13 ล้านราย วงเงินสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs 1.2 ล้านล้านบาทกว่า […]

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งรวมข้อมูลมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ช่วงโควิด-19

เปิดตัวแล้ว…แบงก์ชาติ เปิดเว็บไซต์ BOT COVID-19  แหล่งรวมข้อมูลมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ช่วงโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 วิธีลงทะเบียนเว็บไซต์ไทยชนะ.com สำหรับผู้ประกอบการและบุคคลธรรมดา BOT COVID-19 แหล่งรวมข้อมูลมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ช่วงโควิด-19 โดยเว็บไซต์ BOT COVID-19  นี้จะช่วยให้ท่าน สามารถค้นหา เปรียบเทียบ และศึกษาเงื่อนไขของมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ทั้งหมดของแบงก์ชาติรวมไปถึงสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ง่ายแค่ปลายนิ้วนอกจากนี้ เว็บไซต์ยังรวบรวมข้อมูลช่องทางติดต่อสถาบันการเงิน และสิ่งที่ท่านควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินในช่วงที่ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม โดย นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สถาบันการเงินต่าง ๆ ก็มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของตนเอง โดย เว็บไซต์ BOT COVID-19 มีข้อมูลมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ดังนี้     ข้อมูลมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ช่วงโควิด-19 เว็บไซต์ BOT COVID-19มีข้อมูลช่องทางการติดต่อสถาบันการเงินและ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินในช่วงที่ยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม (social […]

อ่านเพิ่มเติม

7 ข้อพึงพินิจ ก่อนคิด ซื้อกรมธรรม์ 

ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ทุกครั้งจะต้องคิดให้ดี ศึกษารายะเอียดและเปรียบเทียบกรมธรรม์ของแต่ละเจ้าให้รอบด้าน วันนี้เรามาดู 7 ข้อพึงพินิจ ก่อนคิด ซื้อกรมธรรม์ ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้เราได้กรมธรรม์ที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด 7 ข้อพึงพินิจ ก่อนคิด ซื้อกรมธรรม์  ถามตัวเองว่าจำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตมั้ย? เราไม่จำเป็นต้องซื้อประกันทุกแบบ เพราะประกันแต่ละแบบก็เหมาะสำหรับจุดประสงค์ที่ต่างกันไป คนที่ไม่ลำบากเรื่องเงิน ยังไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ ประกันก็อาจจะยังไม่จำเป็น เพราะลำพังแค่เงินที่ตัวเองมีอยู่ก็พอใช้แล้วหากตัวเองต้องตายไป ส่วนคนที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวที่ไม่มีรายได้ หรือฐานะไม่ได้ร่ำรวย ประกันก็อาจจะสำคัญ เพราะหากเสียชีวิตลง เงินคุ้มครองจากประกันก็จะช่วยให้ครอบครัวเขาดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ บริษัทประกันที่สนใจมีความน่าเชื่อถือหรือไม่? เพราะเราต้องส่งเบี้ยประกันให้บริษัททุกๆ ปีเลยนะ ควรหาบริษัทที่มีประวัติดีและมั่นคง สามารถเป็นที่ไว้วางใจได้ เพื่อความสบายใจของเราเอง ตัวแทนประกันไว้ใจได้หรือเปล่า? ก่อนจะซื้อประกันกับใคร เราสามารถเช็กได้นะว่าตัวแทนประกันมีใบอนุญาตมั้ย ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ยังไม่หมดอายุใช่มั้ย เป็นใครมาจากไหน มีความชัดเจนในการอธิบายมั้ย เราสงสัยอะไรเขาก็ควรไขข้อสงสัยให้เราแบบไม่คลุมเครือ  วงเงินคุ้มครองตรงตามความต้องการใช่มั้ย? หากรู้แล้วว่าต้องทำประกันแน่ๆ ก็ลองคิดคำนวณดูว่าถ้าเราตาย คนที่อยู่ข้างหลังเราต้องมีเงินเท่าไรถึงจะเพียงพอต่อการใช้ชีวิต เบี้ยประกันแพงมากหรือเปล่า? การจะได้วงเงินคุ้มครอง เราต้องจ่ายเบี้ยประกันทุกๆ ปีตามที่สัญญากำหนด อาจจะ 10 ปี 15 ปี แล้วแต่รูปแบบ ถ้าเรารู้ว่าฐานะการเงินของเราไม่เอื้ออำนวยก็ควรพิจารณาตัวเลือกอื่นๆ […]

อ่านเพิ่มเติม