ราคาที่ดินขึ้น 10% ทั่วประเทศ

ธนารักษ์ปรับ ราคาที่ดินขึ้น 10% ทั่วประเทศ  มีผล 1 ม.ค.66 : ธนารักษ์ ปรับราคาประเมินที่ดิน ทั่วประเทศขึ้น 10% เกรงหวั่นกระทบประชาชน-ผู้ประกอบการ เสียภาษีเพิ่ม ประกาศเลื่อนบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2566 ราคาที่ดินขึ้น 10% ทั่วประเทศ หลังจากที่กรมธนารักษ์ได้ออกประกาศเลื่อนการบังคับใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ออกไปเป็นวันที่ 1 มกราคม 2566 นั้น นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรธนารักษ์ ชี้แจ้งว่า ตามประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ เรื่อง กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการประจำจังหวัดประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสร้างที่จัดทำทุกรอบ 4 ปี ซึ่งต้องประกาศล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้บัญชีดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และบัญญัติให้บัญชีราคาประเมินที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสร้าง โดยให้เริ่มใช้ ณ วันที่ 1 มกราคมของปีที่คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐกำหนด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส […]

อ่านเพิ่มเติม

แบงก์ชาติไม่สนับสนุนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี

ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เล่นด้วยพร้อมประกาศ..!! แบงก์ชาติไม่สนับสนุนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี สกุลเงินดิจิทัล มาชำระค่าสินค้าและบริการ เหตุผันผวนสูงและเสี่ยงถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ แบงก์ชาติไม่สนับสนุนเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี เมื่อเร็วๆนี้ทางด้านผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ติดตามการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งเพื่อการลงทุนและการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการเงิน รวมถึงการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ในรูปแบบที่เป็นสื่อกลางในการชำระค่าสินค้าและบริการที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมา ธปท. ได้มีการแจ้งเตือนเป็นระยะ และขอย้ำว่า ธปท. ไม่สนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ กลัวถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล…? โดยทางผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายให้เหตุผลว่าเนื่องจากราคาสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูง อีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ ความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล หรือการถูกใช้เป็นเครื่องมือของการฟอกเงิน ที่จะส่งผลต่อร้านค้า ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้รับความเสียหาย ในระยะต่อไป หากมีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในวงกว้างอย่างแพร่หลาย ความเสี่ยงข้างต้นอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบการชำระเงิน เสถียรภาพระบบการเงินของประเทศ และความเสียหายแก่สาธารณชนทั่วไปได้ ซึ่งเป็นมุมมองที่สอดคล้องกับผู้กำกับดูแลในหลายประเทศ เช่น อังกฤษ สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ และมาเลเซีย โดยที่ผ่านมา มีบางประเทศจำกัดการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในขอบเขตเพื่อการลงทุนเป็นหลัก เช่น อินโดนีเซีย และเวียดนาม ขณะที่หลายประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณาการกำกับดูแลที่เหมาะสม เหรียญคริปโทเคอร์เรนซีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหากเรารู้ข้อมูลก่อน สำหรับแนะนำข้อควรรู้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อขายหรือใช้จ่ายไปแล้ว ดังนี้ ทำการซื้อขายกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ปัจจุบันมีศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) […]

อ่านเพิ่มเติม

ปัญหาเงินเฟ้อปี65 หน้ากลัวขนาดไหน

สำหรับในปี 2565 ที่กำลังจะมาถึงสำหรับ อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นจากปัจจัยสำคัญอย่างการระบาดของโควิด ทั้งหมดทำให้ความต้องการสินค้าและบริการในเศรษฐกิจโลกขยายตัวมาก กดดันให้ราคาสินค้าปรับสูงขึ้น ดังนั้นวันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่า ปัญหาเงินเฟ้อปี65 หน้ากลัวขนาดไหน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย ปัญหาเงินเฟ้อปี65 หน้ากลัวขนาดไหน สำหรับเงินเฟ้อที่กำลังจะมาถึงในปีหน้าส่วนหนึ่งเพราะการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเศรษฐกิจที่ลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ เช่น การขยายตัวของโลกาภิวัตน์และห่วงโซ่การผลิต การค้าออนไลน์ กำลังการผลิตส่วนเกินที่มี และนโยบายการเงินที่มีอัตราเงินเฟ้อเป็นเป้าหมายที่มุ่งรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ตํ่าและมีเสถียรภาพ แต่ผลจากวิกฤติโควิดทำให้สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไป เงินเฟ้อกลับมาและกำลังเป็นปัญหาทั่วโลก ล่าสุดอัตราเงินเฟ้อที่สหรัฐเพิ่มเป็นร้อยละ 6.2 ต่อปีในเดือน ต.ค. สูงสุดในรอบ 30 ปี การแก้ปัญหาเงินเฟ้อจึงกลับมาเป็นความท้าทายสำคัญด้านนโยบายและประมาทไม่ได้ ในเวลานี้ ความแปลกของปรากฏการณ์เงินเฟ้อ ความแปลกเงินเฟ้อในเวลานี้คือ อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นจากปัจจัยทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ด้านอุปสงค์คือการใช้จ่ายที่เร่งตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สนับสนุนโดยความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และการใช้จ่ายของประชาชนที่หยุดรอมานานจากการระบาดของโควิด ทั้งหมดทำให้ความต้องการสินค้าและบริการในเศรษฐกิจโลกขยายตัวมาก กดดันให้ราคาสินค้าปรับสูงขึ้น ด้านอุปทานคือ ปัญหาข้อจำกัดในการผลิตที่ทำให้การผลิตเพิ่มขึ้นตามการเร่งตัวของอุปสงค์ไม่ทัน ทั้งจากดิสรัปชั่นที่การระบาดของโควิดมีต่อการผลิต ทำให้สินค้าขั้นกลางขาดแคลน ราคาสูงขึ้น กระทบห่วงโซ่การผลิต ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นเพราะการผลิตขยายตัวไม่ทันความต้องการที่เพิ่มขึ้น กดดันให้ราคาพลังงานอื่นๆ เพิ่มขึ้นตาม ค่าระวางเรือปรับสูงขึ้นเพราะผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทันความต้องการขนถ่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นมาก มีการขาดแคลนแรงงานในหลายประเทศหลายอุตสาหกรรม เพราะแรงงานที่หยุดพักหรือต้องออกจากงานช่วงโควิดระบาดไม่กลับมาทำงาน กดดันให้ค่าแรงต้องปรับสูงขึ้นเพื่อดึงคนเหล่านี้กลับมาทำงาน ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นทั่วหน้า ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง ราคาพลังงาน […]

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางเก็บเงินให้มีเงินหมื่นไม่เกิน 2 เดือน

วันนี้เรามี แนวทางเก็บเงินให้มีเงินหมื่นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อเป็นแนวทางการเก็บเงินแบบง่ายๆสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยตามระดับชั้น เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย แนวทางเก็บเงินให้มีเงินหมื่นไม่เกิน 2 เดือน ตารางสำหรับการเก็บเงินหมื่นใน 50 วัน  ตารางสำหรับการเก็บเงินให้ได้ 5,000 บาท ใน 50 วัน  ตารางสำหรับการเก็บเงินให้ได้ 3,000 บาท ใน 50 วัน  ตารางสำหรับการเก็บเงินให้ได้ 1,000 บาท ใน 50 วัน  ตารางสำหรับการเก็บเงินให้ได้ 500 บาท ใน 50 วัน การออมเงินควรเริ่มต้นเก็บเงินออมแต่ละเดือนเท่าไรดี สำหรับการเริ่มต้นที่ดี ตัวเลขที่เหมาะสมน่าจะอยู่ที่ 10% ของรายได้ เพราะไม่มากหรือน้อยเกินไป เช่น ถ้าเงินเดือนปริญญาตรีเริ่มต้นที่เดือนละ 15,000 บาท ก็ควรจะหักเงินออกไปออมเดือนละ 1,500 บาท แล้วค่อยใช้ส่วนที่เหลือ 13,500 บาท ช่วงแรกๆ อาจจะทำใจได้ยากสักหน่อย แต่เชื่อเถอะว่า […]

อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดลับลงทุน SSF และ RMF เพื่อทำการลดหย่อนภาษี

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับโค้งสุดท้ายในการลดหย่อนภาษีผ่านกองทุนรวม SSF และ RMF ในปีนี้ สำหรับใครที่ยังไม่มีแผนหรือไม่ทราบแนวทางวันนี้เราจะมาเสนอ เคล็ดลับลงทุน SSF และ RMF เพื่อทำการลดหย่อนภาษี เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจลงทุนในครั้งนี้… เคล็ดลับลงทุน SSF และ RMF เพื่อทำการลดหย่อนภาษี ในระยะเวลาช่วงปลายปีแบบนี้กำลังเป็นโค้งสุดท้ายแบบนี้คงจะต้องถึงเวลาแล้วในการพิจารณาลงทุนในกองทุน SSF และ RMF วันนี้เราจึงมี 5 เคล็ดลับการลงทุนใน SSF และ RMF เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจมาฝากกัน 1.มองภาพการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก กองทุนรวม SSF และ RMF นั้นเป็นการลงทุนในระยะยาว คือกองทุน SSF ต้องถือครองอย่างน้อย 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ ส่วน RMF ก็ต้องลงทุนต่อเนื่อง 5 ปี และยาวไปจนถึงอายุครบ 55 ปี นั่นหมายความว่า การตัดสินใจในการเลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ควรพิจารณาถึงผลตอบแทนระยะยาวและภาพการลงทุนที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นหลัก ตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัด คือ ภาพในระยะสั้นตั้งแต่ต้นปีกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่ม […]

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางวิธีรับมือกับคนทวงหนี้

มาดูขั้นตอนและ แนวทางวิธีรับมือกับคนทวงหนี้ หากเมื่อเราไม่สามารถจ่ายหนี้ต่อไม่ได้แล้วเราจะต้องทำอย่างไรและหากเจอคนที่เขามาทวงถามหนี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย… แนวทางวิธีรับมือกับคนทวงหนี้ วิธีรับมือผู้ทวงถามหน สิ่งแรกที่ท่านต้องทำคือท่านจะต้องรู้รายละเอียดของคนที่มาทวงถามหนี้ท่านให้ครบดังต่อไปนี้ สอบถามชื่อว่าผู้ทวงถามหนี้ชื่ออะไร สอบถามผู้ทวงหนี้ว่าเขามาจากเจ้าหนี้รายไหน ขอให้เขาเเสดงหลังฐานว่ามาจากที่เเห่งนั้นจริงๆ สอบถามผู้ทวงหนี้ว่าเราค้างชําระอยู่เท่าไหร่ ทำการขอเบอร์โทรติดต่อกลับว่าเขาเบอร์อะไร วิธีสมัครคลินิกแก้หนี้เพื่อคนจ่ายหนี้ไม่ไหว กรณีที่ท่านยังไม่สะดวกคุยหรือยังไม่พร้อมเจอเจ้าหนี้  ถ้าเราไม่สะดวกคุย ให้นัดเวลาคุยใหม่ บอกวันที่เราจะชําระหนี้ได้ ถ้าต้องต่อรองยอดหนี้ชําระให้แน่ใจว่า เป็นยอดที่เราจะจ่ายไหว ถ้าถูกทวงหนี้ไม่ดี (ทวงกับคนอื่น ประจาน บ่มขู่ คุกคาม) เรามีสิทธิ์แจ้งความได้ จำให้ขึ้นใจทุกครั้งหากท่านคิดว่าจ่ายหนี้ไม่ไหว ควรรีบเจรจากับเจ้าหนี้แต่เนิ่น ๆ จะได้ไม่ต้องถูกทวงหนี้ แต่หากจ่ายไม่ได้จริงๆ ควรเตรียมรับมือกับผู้ทวงถามหนี้ที่อาจเป็นได้ทั้งเจ้าหนี้หรือคนที่รับจ้างทวงหนี้ โดยควรรู้ข้อมูลผู้ทวงถามหนี้ตั้งแต่ต้น ว่าคือใคร หากมีปัญหาถูกทวงหนี้ไม่เหมาะสม จะได้มีข้อมูลร้องเรียนหรือแจ้งความได้ในกรณีที่ท่านทุก ประจาน บ่มขู่ คุกคาม สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทร.1213 ธนาคารแห่งประเทศไทย www.1213.or.th สำหรับท่านที่ สนใจสมัครบัตรเครดิตไว้ใช้ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน สามารถเปรียบเทียบความคุ้มค่าของบัตรเครดิตได้ ที่นี่ ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @MoneyGuruThailand

อ่านเพิ่มเติม

รวมคําศัพท์การเงินดิจิทัลปี65

ในยุคสมัยใหม่นี้มีคําศัพท์เกิดขึ้นใหม่ๆมากมายไม่เว้นแม้แต่ คําศัพท์ด้านการเงิน ดังนั้นวันนี้ทาง moneyguru จะขอ รวมคําศัพท์การเงินดิจิทัลปี65 ที่ทุกคนต้องรู้ พร้อมทั้งอธิบายความหมายของคำๆนั้นว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย… รวมคําศัพท์การเงินดิจิทัลปี65 ที่ทุกคนต้องรู้ Digital factoring ใบแจ้งหนี้ดิจิทัล ใช้เป็นหลัก ประกันเพื่อบอสินเชื่อ ลดปัญหา การขอสินเชื่อซ้ําซ้อน โดยใช้ใบแจ้งหนี้ใบเดียวกัน และการปลอมแปลงเอกสาร BIN attack การตัดเงินผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิตโดยที่เจ้าของ บัตรไม่ได้ทํารายการเอง โดยใช้วิธีหลอกขอข้อมูล สุ่มเลขบัตร หรือรั่วไหลจาก แพลตฟอร์มเสี่ยง Open Banking ผู้ให้บริการทางการเงิน สามารถใช้ข้อมูลการเงิน ของลูกค้าจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก มี API เป็นช่องทางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ทําให้ ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการข้ามธนาคารได้สะดวกขึ้น SLA (Service Level Agreement) ข้อตกลงเกี่ยวกับระยะเวลา การให้บริการทางการเงิน ในด้านต่าง ๆ เช่นการให้บริการ การแก้ไขเหตุขัดข้อง ติดต่อ ธนาคารแล้ว จะได้รับการติดต่อ กลับ หรือได้รับการช่วยเหลือ จะต้องอยู่ภายในระยะเวลา […]

อ่านเพิ่มเติม

เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ต้นปี 65

ข่าวดีเมื่อเร็วๆนี้ รมช.คลัง เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ต้นปี 65 คาดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยกำหนดผู้รับสิทธิ 15 ล้านคน พร้อมอำนวยความสะดวกลงทะเบียน… เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ต้นปี 65 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าขึ้นตามลำดับ แต่เนื่องจากการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดกรอง เช่น การเพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือน จำนวนครอบครัวจำนวนบุตร สินทรัพย์ รถยนต์ บ้าน ที่ดิน ซึ่งก็มีรายละเอียดปลีกย่อย เช่น บ้านยังผ่อนอยู่หรือไม่ ที่ดินประเภทใด กรณีเป็นที่ดิน ส.ป.ก. จะมีการนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งตนได้กำชับคณะทำงานให้พิจารณาทุกอย่างรอบคอบรัดกุม และต้องชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ อย่างไรก็ดี ในส่วนของงบประมาณที่จะนำมาใช้นั้น ไม่มีปัญหา เพราะใช้คนเป็นตัวตั้ง ทั้งนี้จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็คาดว่าจะทำให้มีผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการเพิ่มขึ้นเป็นปะมาณ 15 ล้านคน จากปัจจุบันที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่ประมาณ 13.6 ล้านคน ซึ่งหากงบประมาณจากกองทุนประชารัฐไม่พอ ก็ยังมีงบประมาณกลางที่สามารถดึงมาใช้ได้ เพราะคนที่เดือดร้อนทุกคน หรือมีรายได้น้อยจริง […]

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางดำเนินการเปลี่ยนผ่านอัตราดอกเบี้ย THBFIX จากแบงก์ชาติ

มาดู แนวทางดำเนินการเปลี่ยนผ่านอัตราดอกเบี้ย THBFIX จากแบงก์ชาติ เพื่อเร่งเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง THOR ซึ่งสนับสนุนให้ใช้เป็นโอกาสแรก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้… แนวทางดำเนินการเปลี่ยนผ่านอัตราดอกเบี้ย THBFIX จากแบงก์ชาติ แบงก์ชาติเผยแนวทางดำเนินการเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านจากอัตราดอกเบี้ย THBFIX ตามที่จะมีการยุติการเผยแพร่อัตราดอกเบี้ย THBFIX ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 เป็นต้นไปนั้น แบงก์ชาติได้หารือร่วมกับคณะทำงานเห็นร่วมกันว่าสถาบันการเงินและผู้ร่วมตลาดควรจำกัดการทำธุรกรรมที่อ้างอิงกับ THBFIX และเร่งเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นอย่างจริงจังโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง THOR ซึ่งสนับสนุนให้ใช้เป็นโอกาสแรก โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ ให้สถาบันการเงินทุกแห่งยุติการทำธุรกรรมอนุพันธ์ใหม่ เช่น ธุรกรรม Interest Rate Swap (IRS) และธุรกรรม Cross Currency Swap (CCS) ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เว้นแต่เป็นการทำเพื่อบริหารความเสี่ยงให้กับธุรกรรมคงค้างเดิมที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THBFIX อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น ขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่งทยอยลดยอดคงค้าง (Notional outstanding) ธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย […]

อ่านเพิ่มเติม

มีเงินไม่ถึงหมื่นเที่ยวต่างประเทศที่ไหนได้บ้าง

สำหรับท่านที่มีงบน้อย มีเงินไม่ถึงหมื่นเที่ยวต่างประเทศที่ไหนได้บ้าง วันนี้เราจะพาไปแนะนำที่เที่ยวต่างประเทศสำหรับคนงบน้อยมาฝาก แบบไม่ต้องใช้เงินเยอะก็เที่ยวสนุกได้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย… มีเงินไม่ถึงหมื่นเที่ยวต่างประเทศที่ไหนได้บ้าง ปีนังมาเลเซีย 7,000 – 8,000 บาท ก็ไปได้แล้ว ปีนัง ที่เที่ยวสำหรับคนงบน้อยเพราะของซื้อของขายมีราคาประหยัด มาพร้อมที่ท่องเที่ยวแบบนับไม่ถ้วน น่าเที่ยวไม่น้อย ทั้ง  คฤหาสน์ปีนังเปอรานากัน เปรียบเหมือนพยานวัตถุ แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานวัฒนธรรมของชาวจีนและมาเลย์ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เกิดเป็นสไตล์เฉพาะถิ่นที่หาชมได้เฉพาะภูมิภาคนี้ เมือง “จอร์จทาวน์ (George Town)” คือเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำใคร ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ทั้งจีน มาลายู อินเดีย ต่างอยู่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืน เชื่อไหม? ว่าที่นี่มีอาคารโบราณกว่า 12,000 หลัง ทั้ง ร้านขายของ, ชุมชมท่าเรือ, วัดจีน, มัสยิด รวมไปถึงอดีตสำนักงานข้าหลวงอังกฤษ จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 2008 Penang Street Art พื้นที่ที่บอกเล่าเรื่องราวของ George Town ที่กระจายอยู่ตามมุมต่างๆ ทั่วเมือง มาจนถึงงาน “ภาพเขียนผนัง” […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีขอเงินค่าธรรมเนียมคืน บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต

สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบ วิธีขอเงินค่าธรรมเนียมคืน บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บัตร ไปดูกันว่ามีหลักการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง   วิธีขอเงินค่าธรรมเนียมคืน บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต สำหรับการปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้เป็นธรรมเพื่อลดภาระของประชาชน  คือจะต้องทำการคืนค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บัตร ให้คืนค่าธรรมเนียมรายปีตามสัดส่วนระยะเวลาคงเหลือของบัตรแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้บริการร้องขอ จากเดิมที่ไม่มีการคืนส่วนต่างหรือคืนเมื่อร้องขอเท่านั้น หรือเรียกง่ายๆว่าหากท่านยกเลิกท่านจะได้เงินคืนอัตโนมัติแต่หากยกเลิกแล้วไม่ได้รับเงินคืนท่านสามารถแจ้งไปที่สถาบันการเงินที่ท่านทำบัตรได้ทันทีนั้นเอง ตัวอย่างการปรับปรุงค่าธรรมเนียม กรณีที่ยกเลิกบัตร สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของบัตรจะต้องทำการคืนค่าธรรมเนียมรายปีตามสัดส่วน ระยะเวลาคงเหลือของบัตรแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้บริการร้องขอ จากเเต่ก่อนที่เมื่อท่านยกเลิกบัตรสถาบันการเงินเจ้าของบัตรจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ทั้งสิ้น กรณีที่ออกบัตรใหม่ สำหรับการออกบัตรใหม่ในเวลานี้สถาบันการเงินจะไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอีกแล้วยกเว้นกรณีที่บัตรใบนั้นๆมีต้นทุนสูงอาจมีการเรียกเก็บตามความเหมาะสม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทร. 1213 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ก่อนจะจากกันหากท่านที่กำลังต้องการบัตรกดเงินสดสักใบที่สมัครง่ายพร้อมอนุมัติไวเราขอนำเสนอ บัตรกดเงินสด ยูโอบีแคชพลัส มีวงเงินสำรองพร้อมใช้ โดยอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท มันจึงเป็นตัวช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพียงคุณมีบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส (UOB Cash Plus) ก็เหมือนมีเงินสดติดตัว การสมัครก็สามารถสมัครง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องมีสินเชื่อค้ำประกัน สมัครเลยที่ลิงค์นี้ สมัครบัตรกดเงินสด UOB Cash Plus   ส่วนท่านไหนที่ยังไม่มีบัตรเครดิต […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีคำนวณการผ่อนรถยนต์นาน 60 เดือนยังไงผ่อนจบเร็วขึ้น

สำหรับท่านที่เวลานี้ต้องการจะออกรถยนต์ โดยเฉพาะคนที่ต้องการซื้อแบบผ่อนวันนี้เรามี แนวทาง วิธีคำนวณการผ่อนรถยนต์นาน 60 เดือนยังไงผ่อนจบเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถลดดอกเบี้ยได้อีกด้วย… วิธีคำนวณการผ่อนรถยนต์นาน 60 เดือนยังไงผ่อนจบเร็วขึ้น สำหรับแนวทางการผ่อนรถยนต์หากท่านต้องการผ่อนในระยะเวลานาน 60 เดือน มาดูกันว่าผ่อนแบบไหนที่เหมาะสมมากที่สุด โดยเราจะขอสมมุติว่า หากราคารถยนต์อยู่ในราคาที่ 600,000 บาทและวางเงินดาวน์ 20% หรือตัวเลขกลมๆที่ 120,000 บาท การคิดดอกเบี้ย ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ผ่อน 60 เดือน เงินต้นที่ต้องผ่อนคือ 480,000 บาท ผ่อนต่อเดือนจะตกเดือนละ 9,200 บาท รวมดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดจะตกที่จำนวน 72,000 บาท แนวทางการคำนวณลดดอกเบี้ย หากท่านทำการจ่ายเพิ่มอีกเดือนละ 2,000 บาทต่อเดือน โดยมีการคำนวณดังนี้ ดอกเบี้ย 3% ต่อปี เงินต้นที่ต้องผ่อนคือ 480,000 บาท ผ่อนต่อเดือนจะตกเดือนละ 11,200 บาท จำนวนเดือนจะเหลือแค่ 48 เดือน รวมดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดจะตกที่จำนวน […]

อ่านเพิ่มเติม

เช็กสิทธิบ้านเช่าเคหะสุขประชาเริ่มต้นแค่เดือนละ 1500 บาท

ใครที่กำลังมองหาบ้านเช่าราคาถูกวันนี้มีข่าวดีมาฝากเพราะรัฐบาลเตรียมจัดทำโครงการบ้านเช่า 1 แสนหลังภายใน 4 ปี ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยท่านที่สนใจไป เช็กสิทธิบ้านเช่าเคหะสุขประชาเริ่มต้นแค่เดือนละ 1500 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้… เช็กสิทธิบ้านเช่าเคหะสุขประชาเริ่มต้นแค่เดือนละ 1500 บาท ครม.ไฟเขียว! ร่วมทุนระหว่างการเคหะแห่งชาติและเอกชนหรือบมจ. จัดทำโครงการบ้านเช่า 1 แสนหลังภายใน 4 ปี ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เช่าบ้านราคาถูกพร้อมอาชีพ โดยบ้านจะแบ่งเป็น 4 ขนาด ราคาเริ่มต้น 1,500.-/เดือน และมีอาชีพ 6 กลุ่มให้เลือกตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ดังต่อไปนี้… รายละเอียดราคาเช่าบ้านตามกลุ่มอายุ กลุ่มผู้สูงอายุ ขนาด 30 ตร.ม. ค่าเช่า 1,500.-/เดือน กลุ่มผู้มีสถานะโสด ขนาด 30 ตร.ม. ค่าเช่า 2,000.-/เดือน กลุ่มครอบครัว ขนาด 40 ตร.ม. ค่าเช่า 2,500.-/เดือน กลุ่มครอบครัวใหญ่ ขนาด 50 ตร.ม. ค่าเช่า […]

อ่านเพิ่มเติม

เปิดหลักเกณฑ์ การยึดทรัพย์ เจ้าหนี้ยึดอะไรได้บ้าง ?

ถ้าคุณเป็นหนี้และไม่มีเงินจ่าย เจ้าหนี้สามารถฟ้องศาลได้ โดยตามกฎหมายถือว่าเป็น “คดีแพ่ง” ซึ่งมีโทษคือการชำระหนี้และชดใช้ค่าเสียหาย ไม่มีการติดคุกหากว่าคุณเป็นฝ่ายแพ้ และหากคุณไม่สามารถชำระคืนตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน เจ้าหนี้มีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรือ อายัดเงินเดือนของคุณได้ บทความวันนี้ เลยจะมาเปิดหลักเกณฑ์ การยึดทรัพย์ เจ้าหนี้ยึดอะไรได้บ้าง ?  จะได้ไม่ต้องตกอกตกใจกลัวว่า เจ้าหนี้จะมายึดทรัพย์ หรือขนของจนคุณไม่เหลืออะไรเลย  เพราะการยึดทรัพย์และอายัดเงินเดือนนั้นมีข้อจำกัดอยู่ ดังต่อไปนี้ เกณฑ์ การยึดทรัพย์ เจ้าหนี้ยึดอะไรได้บ้าง ? 1. ทรัพย์สินที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว มูลค่ารวมกัน 50,000 บาทแรก ห้ามเจ้าหนี้ยึด แต่ถ้าเป็นของที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น เครื่องเพชรเครื่องพลอย ของเหล่านี้แม้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของลูกหนี้ แต่เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ยึดได้เพราะไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต ลูกหนี้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หากไม่มีของเหล่านี้ 2. ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินของลูกหนี้ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือเครื่องจักรในการดำเนินกิจการ ถ้ามูลค่ารวมกัน 100,000 บาทแรก ห้ามเจ้าหนี้ยึด ในกรณีที่เครื่องมือประกอบอาชีพมีราคาสูงกว่า 100,000 บาท และจำเป็นต้องใช้จริง […]

อ่านเพิ่มเติม

ติดหนี้บัตรและสินเชื่อเป็นล้าน ผ่อนต่อไม่ไหวต้องทำไงดี

สำหรับท่านผู้อ่านทุกท่านที่เวลานี้กำลังมีหนี้ละเข้าตาจนสุดๆที่ยังหาทางออกไม่ได้วันนี้เราจะขอมาเสนอแนวทางขั้นตอนการแก้ปัญหาสำหรับคนเป็นนี้ในหัวข้อหาก ติดหนี้บัตรและสินเชื่อเป็นล้าน ผ่อนต่อไม่ไหวต้องทำไงดี เพื่อเป็นแนวทางและคำแนะนำสำหรับทางแก้ปัญหาที่ดำมืดในเวลานี้… ติดหนี้บัตรและสินเชื่อเป็นล้าน ผ่อนต่อไม่ไหวต้องทำไงดี สำหรับท่านที่เป็นมุนษย์เงินเดือนพนักงานบริษัท ที่มีเงินไม่มากไม่มายที่เวลานี้ยังคงทำงานและมีวันหยุดให้เดือนละไม่กี่วัน แต่เวลานี้กำลังเป็นหนี้และถึงขั้นมีหนี้ก้อนโต ไม่ว่าจากสาเหตุจำเป็นต้องทำการกู้เงินมาใช้ทั้งมีเหตุจำเป็นและเหตุที่มีวินัยในการใช้เงินไม่ได้เรื่องจนสุดท้ายก็ไม่สามารถผ่อนหนี้ต่อไหวในที่สุด เอาละเมื่อเป็นหนี้สุดท้ายยังไงเราก็ต้องใช้ดงันั้นวันนี้เราจะมาพออธิบายแนวทางสำหรับการแก้ปัญหาในครั้งนี้กัน… แนวทางแก้ปัญหาแบบเป็นระบบ จัดหมวดว่าอันไหนมีหลักทรัพย์อันไหนไม่มีหลักทรัพย์  พวกกลุ่มที่มีหลักทรัพย์ควรรีบจัดการขายทิ้งไปเสีย ลดละเลิกเช่นหากท่านติดพนันให้รีบเลิกทันที  ติดลูกโซ่หรือแชร์เลิกเล่นให้หมด พยายามรักษาเครดิตให้ได้ยิ่งเงินเดือนเยอะยิ่งต้องรักษาให้ดี อย่า haircut โดยเฉพาะคนที่เงินเดือนเยอะหรือกำลังมีหน้าที่การงานที่ดีเพราะธนาคารอาจจะเลือกฟ้องและยึดเงินเดือนของท่านได้ ทำการ เขียน ขอปรับโครงสร้างหนี้ เขียนยังไงให้เจ้าหนี้ยอมช่วย หากท่านมีเจ้าหนี้เยอะ ให้รีบไปทำเจรจาโดยเร็วเพราะเจ้าหนี้ทุกเจ้าจะไม่ได้ทำได้วิธีเดียวเช่นหากท่านไปทำการเจรจาเจ้าหนี้บ้างส่วนได้ และคิดว่าทุกเจ้าคงเหมือนนั้นเป็นความคิดที่ผิดเพราะหากมีเจ้าหนี้ที่ดันฟ้องและยึดเงินเดือน คุณก็จะยิ่งไม่มีเงินจ่ายเจ้าหนี้ก่อนหน้านี้ที่ท่านได้ไปเจรจามาในที่สุด สมัคร โครงการคลินิกแก้หนี้ โดยเร็ว เริ่มแรกให้ท่านทำการเข้าไปคุยกับทุกสถานบันการเงินและทุกสินเชื่อที่ท่านได้ทำการขอกู้มาให้หมด จากนั้นไป คลีนิคแก้หนี้หนี้เพื่อทำการรวมหนี้  หาหลักประกันมากู้หนี้ทำสัญญา ให้หักเงินจาก บัญชีเงินเดือน และห้ามไปกู้เงินกับสถาบันการเงินใดๆให้กู้อีก ตัดบัตรทุกใบ เหลือแค่ ธ.ที่ช่วย รวมหนี้เท่านั้น วิธีเขียน ขอปรับโครงสร้างหนี้ เขียนยังไงให้เจ้าหนี้ยอมช่วย หากยังอยากมีอนาคตไม่ควรทำ แฮร์คัต BY lovekit จากประสบการณ์ของคุณ lovekit ที่เคยอธิบายว่า กรณีที่ยังคิดว่าในอนาคต ต้องการกู้บ้าน กู้รถผมกล้าพูดเพราะผมเคยพลาดมาแล้วแบบนี้สมัยเริ่มทำงานใหม่ๆ กว่าจะรู้ตัวก็แบบนี้เลย […]

อ่านเพิ่มเติม

แฉกลโกงแก๊งมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อแบงก์ชาติหลอกให้เงินกู้

เวลานี้มีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกให้เงินกู้กำลังระบาดในเวลานี้ ดังนั้นวันนี้เรามา แฉกลโกงแก๊งมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อแบงก์ชาติหลอกให้เงินกู้ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่โดนหลอก เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย… แฉกลโกงแก๊งมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อแบงก์ชาติหลอกให้เงินกู้ เวลานี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาเเสดงความเป็นห่วงเนื่องจากเกิดกลุ่มมิจฉาชีพหลอกให้เงินกู้ และจนเกิดผู้เสียหายเป็นจำนวนมากดังนั้นเราจึงอยากจะเเนะนำให้ท่านไปเชื่อ อย่ากด อย่าโอน ดังนั้นวันนี้เราจะมาแฉ  กลโกง แก๊งมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อแบงก์ชาติหลอกให้เงินกู้ รู้ให้ทัน ท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ กลโกงแก๊งมิจฉาชีพที่มักแอบอ้างชื่อแบงก์ชาติหลอกให้เงินกู้ อ้างว่าคุณได้รับเงินกู้จากแบงก์ชาติ ใช้โลโก้ของแบงก์ชาติปลอมแปลงเอกสารประกอบการให้กู้ อ้างว่าแบงก์ชาติเป็นผู้อนุมัติเงินกู้ อ้างว่าเป็นผู้ได้รับวงเงินจากแบงก์ชาติให้ปล่อยกู้ อ้างว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจปล่อยกู้จากแบงก์ชาติ ใช้เอกสารปลอมที่แอบอ้างชื่อแบงก์ชาติ โดยล่าสุดได้รับแจ้งว่ามีเอกสารจะชักชวนให้ลงทุนทำธุรกิจ มีเงินทุนสูง อ้างว่าได้รับอนุญาตจากแบงก์ชาติแล้ว แถมแปะโลโก้ให้ดูเนียนอีกต่างหาก แบงก์ชาติไม่มีการออกเอกสารดังกล่าว และขอย้ำอีกครั้งว่า  แบงก์ชาติไม่ทำธุรกรรมทางการเงินกับประชาชน สำหรับท่านที่ต้องการจะทำการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ☎️ โทร. 1213 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ก่อนจะจากกันหากท่านที่กำลังงมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนำเงินสักก้อนมาใช้จ่าย ก็ไม่ควรพลาดโอกาสในการสมัครขอสินเชื่อบุคคลกับ ธนาคาซีไอเอ็มบี ไทย เลยจริงๆ เพราะตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 หากมีคุณสมบัติครบตรงตามที่ธนาคารกำหนด สามารถสมัคร สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 11.84%* […]

อ่านเพิ่มเติม

เช็กราคาน้ำมันวันที่ 3 พ.ย.64

มา เช็กราคาน้ำมันวันที่ 3 พ.ย.64 อ้างอิงข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก มาดูกันว่าจะมีราคาน้ำมันไหนขึ้นน้ำมันชนิดไหนลงบ้าง เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย… เช็กราคาน้ำมันวันที่ 3 พ.ย.64 แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 32.55 บาท ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 32.28 บาท ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลล่าสุด ราคาอยู่ที่ 29.54 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.69 บาท และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.06 บาท สำหรับราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 06.58 น. ที่ผ่านมา สรุปราคาน้ำมันวันนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ เบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 32.28 บาท ลดลงจากเมื่อวานที่ 32.55 บาท […]

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าออนไลน์อย่างปลอดภัย

มาดู 10 แนวทางใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าออนไลน์อย่างปลอดภัย จาก สมาคมธนาคารไทย เพื่อที่ท่านจะได้มีความรู้และสามารถซื้อสินค้าหรือทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย และป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพสวมรอยทำบัตรของท่านไปธุรกรรมการเงินได้… แนวทางใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าออนไลน์อย่างปลอดภัย เมื่อเร็วๆนี้ทางสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า กรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิตของลูกค้า โดยเกิดจากกลุ่มมิจฉาชีพสุ่มข้อมูลบัตรและนำไปสวมรอยทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศที่ไม่มีระบบยืนยันตัวตนก่อนทำรายการนั้น สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับ สำนักงานระบบการชำระเงิน ศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (TB-CERT) ชมรมธุรกิจบัตรเครดิตและชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตภายใต้สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาและวางมาตรการป้องกันปัญหาเชิงรุก พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนถึงภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพพยายามแสวงหาวิธีการต่าง ๆ มาหลอกลวงประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ง SMS Email Facebook Line และเว็บไซต์ปลอม สมาคมฯจึงได้รวบรวมแนวทางการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ที่จะช่วยให้ทำธุรกรรมอย่างปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมการเงินได้อย่างมั่นใจ ดังนี้ 10 แนวทางการใช้บัตรสินค้าออนไลน์อย่างปลอดภัย ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์กับร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ พยายามหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมการเงิน หรือไม่ผูกข้อมูลบัตรเครดิตกับร้านค้าออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มที่ไม่มีระบบการยืนยันตัวตนด้วย OTP หรือที่ไม่ใช้เทคโนโลยี 3D Secure ไม่ส่งต่อ OTP ให้กับบุคคลอื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตั้งรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาในการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ ไม่ใช้รหัสผ่านร่วมกันในการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ และร้านค้าออนไลน์ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลทางการเงิน […]

อ่านเพิ่มเติม

ชำระบัตรกดเงินสดขั้นต่ำ อย่างไรไม่ให้เกิดดอกเบี้ยระยะยาว

หากท่านไหนที่เวลานี้ท่านกำลังจ่ายบัตรกดเงินสดขั้นต่ำอยู่ วันนี้เรามีข้อมูลการ ชำระบัตรกดเงินสดขั้นต่ำ อย่างไรไม่ให้เกิดดอกเบี้ยระยะยาว ที่ในอนาคตท่านจะไม่ต้องต้องแบกภาระหนี้ไปอีกนาน… ชำระบัตรกดเงินสดขั้นต่ำ อย่างไรไม่ให้เกิดดอกเบี้ยระยะยาว สำหรับการเลือกจ่ายขั้นต่ำบัตรกดเงินสดที่มีดอกเบี้ยสูง…อาจทำให้เราต้องแบกภาระหนี้ไปนานกว่า 20 ปี เพราะเงินส่วนใหญ่ที่เราจ่ายจะไปตัดแค่ดอกเบี้ย  และตัดเงินต้นเป็นส่วนน้อย แนวทางชำระบัตรกดเงินสดขั้นต่ำ ที่ถูกต้อง หากท่านใช้บัตรกดเงินสด 100,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ย 25% ต่อปี และจะต้องชำระขั้นต่ำ 3% จากยอดเรียกเก็บทุกงวด* หากเป็นกรณีนี้ท่านจะต้องใช้นี้กว่า 20 ปีถึงท่านจะจ่ายหนี้เงินต้นถึงจะเหลือ 10,000 บาท ดังนั้นการที่ท่านผ่อนชำระขั้นต่ำแค่ 3% จากยอดเรียกเก็บจะทำให้เงินที่ท่านจ่ายตัดยอดได้น้อยไม่ถึง 1%… ดังนั้นแนวทางแก้ปัญหาง่ายๆคือควรจ่ายชำระคืนแบบเต็มจำนวนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภาระจ่ายดอกเบี้ยในระยะยาว หรือ หากไม่อยากผ่อนหนี้นานแบบนี้ ทางที่ดีควรเลือกชำระเต็มจำนวน หรืออาจเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นการผ่อนชำระรายงวด เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยก็ได้เช่นกัน *ตัวอย่างนี้สำหรับในกรณีที่กำหนดให้การผ่อนชำระขั้นต่ำ 3% และไม่ได้กำหนดยอดเงินขั้นต่ำ ก่อนจากกันสำหรับท่านไหนที่ต้องการบัตรเครดิตที่ปลอดภัยไม่โดนมิจฉาชีพเข้าถึงเส้นทางการเงินผ่านช่องโหว่ของระบบในแอปฯ ต่างๆ ได้ แต่ถ้าหากไม่อยากเจอปัญหาดังกล่าวหลองดู บัตรเครดิต ซิตี้ แคชแบ็ก บัตรเครดิตที่เหมาะกับคนทุกไลฟ์สไตล์ เพราะคุณสมบัติเขาค่อนข้างโดดเด่นมากๆ ในเรื่องของการให้เครดิตเงินคืน แม้ว่าปี 2564 นี้ จะมีการปรับลดเปอร์เซ็นต์การได้เงินคืนลงไปจากเดิมที่ […]

อ่านเพิ่มเติม

อธิบายขั้นตอนการโจรกรรมข้อมูลบัตรเดบิต บัตรเครดิต

มาทำความรู้จัดเท่าทันและป้องกัน BIN attack พร้อมทั้ง อธิบายขั้นตอนการโจรกรรมข้อมูลบัตรเดบิต บัตรเครดิต จากผู้ใช้ ที่มิจฉาชีพมันใช้วิธีอะไรถึงนำเงินจากบัญชีท่านไปใช้ได้และแนวทางป้องกันภัย ที่เราต้องรู้เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นกับท่าน… อธิบายขั้นตอนการโจรกรรมข้อมูลบัตรเดบิต บัตรเครดิต แฉกลไกการโจรกรรมข้อมูลบัตรเดบิต บัตรเครดิต ที่กลุ่มมิจฉาชีพใช้แบบละเอียดทุกเม็ด รวมทั้งการยกระดับความปลอดภัยของแบงก์และแนวทางป้องกันภัยที่เราต้องรู้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่กลุ่มมิจฉาชีพใช้มีดังนี้ กลุ่มมิจฉาชีพมีข้อมูลของบัตรจริงท่านและสร้างเลขบัตรเพิ่มโดยสุ่มเละบัตรและวันหมดอายุของท่านขึ้นมาใหม่  กลุ่มมิจฉาชีพมีข้อมูลของบัตรจริงท่านได้อย่างไร อาจจะเกิดมาจากการเจาะระบบของกลุ่มมิจฉาชีพ หรืออาจจะเกิดจากคนในของระบบที่ท่านทำการผูกบัญชีไว้ทำข้อมูลไปขายให้กลุ่มมิจฉาชีพก็ได้เช่นกัน ดังนั้นเราไม่ควรทำการผูกบัญชีในระบบซื้อหรือใช้บริการเช่นควรลบทันที จากนั้นกลุ่มมิจฉาชีพจะนำเลขบัตรของท่านไปสุ่มซื้อสินค้า มูลค่าไม่สูง จากร้านที่ไม่มีระบบ ความปลอดภัยที่ดี เช่น บ้างร้านไม่มีระบบแจ้ง OTP หรือไม่มีการยืนยันตัวตน โดยเฉพาะร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศ กลุ่มมิจฉาชีพจะเลือกทำธุรกรรมที่ทํารายการสําเร็จได้ง่าย เพราะเลขที่สุ่มตรงกับเลขบัตร ที่ใช้งานได้จริง จึงสามารถผ่าน ตะแกรง หรือ ระบบการตรวจจับได้ เพราะการกดเงินออกจากบัญชีของท่านในเรทราคาที่ต่ำมากๆ บางธนาคารในประเทศจะไม่ส่งระบบแจ้ง OTP มาให้ท่านทราบเพราะยอดเงินการกดน้อยเกินไป นี้คือภาพรวมของกลุ่มมิจฉาชีพสำหรับการนำเงินของท่านออกจากบัญชีนั้นเอง แนวทางป้องกันของฝั่งธนาคาร กลุ่มธนาคารอ้างว่าข้อมูลของท่านไม่ได้รั่วไหลจากระบบของ ธนาคาร เพราะมีการรักษา ความปลอดภัยเข้มงวด (เราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าจริงหรือไม่ว่าความปลอดภัยเข้มงวดจริงเพราะอาจจะเกิดจากคนในนำข้อมูลไปขายก็ได้ ยกตัวอย่างบ้างธนาคารจะชอบขายข้อมูลบัญชีของท่านไปให้กลุ่มประกัน และกลุ่มประกันก็จะโทรศัพท์มาสร้างความรําคาญให้ท่านได้ง่ายๆ) เวลานี้กลุ่มธนาคารบอกว่าอยู่ระหว่างการเพิ่มการยืนยัน ตัวตน เช่น การใช้ […]

อ่านเพิ่มเติม

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!