บทความหมวดหมู่ : เคล็ดลับการเงิน

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และเคล็ดลับการเงินดี ๆ ที่คุณไม่ควรพลาด

วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 15,000 กลุ่มตกหล่น 7 หมื่นราย

สำหรับท่านผู้อ่านที่เป็นกลุ่มตกหล่น 7 หมื่นราย   ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันได้โดยดู วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 15,000 กลุ่มตกหล่น 7 หมื่นราย แม้มาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ปิดโครงการไปแล้ว แต่ว่ายังมีผู้ตกหล่นกว่า 7 หมื่นรายที่ยังไม่มารับสิทธิ์ โดยรายละเอียดมีดังนี้   วิธีเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 15,000 กลุ่มตกหล่น 7 หมื่นราย โดยความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท มาตรการเราไม่ทิ้งกันเสร็จสิ้นแล้วและผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาทั้งหมด 15.3 ล้านคน แต่ปัจจุบันคงเหลือผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาแต่กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ จำนวนประมาณ 70,000 คน โดยกลุ่มตกหล่นส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีการรับเงินที่บ้างคนยังไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือบัญชีที่ใช้โดนปิดไปบ้างแล้ว ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงได้เปิดปุ่มสีเขียวเข้ม เพื่อให้กลุ่มตกหล่นตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยา 15,000 บาท โดยท่านผู้อ่านสามารถดู สิทธิ์รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 15,000 ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ขั้นตอนเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยา 15,000 บาท     เข้าไปในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือ คลิกที่รูป   เห็นหน้าเว็บ มาตรการเยียวยา คลิกที่ปุ่มสีเขียวเข้มที่เขียนว่า ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ   หลังจากนั้นกรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก […]

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องนี้ต้องรู้ไว้ กลุ่มอาชีพที่ห้ามทำประกันอุบัติเหตุ 

กลุ่มอาชีพที่ห้ามทำประกันอุบัติเหตุ ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุ น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคย เพราะด้วยเบี้ยประกันที่ไม่แพง ในปีหนึ่งจ่ายโดยเฉลี่ยเพียงพันต้นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตามก็จะมีกลุ่มอาชีพที่ได้รับการยกเว้นในการทำประกันอุบัติเหตุ หรือสามารถทำได้แต่เงื่อนไขจะยุ่งยากกว่าคนทั่วไป เรามาดูเรื่องนี้ต้องรู้ไว้ กลุ่มอาชีพที่ห้ามทำประกันอุบัติเหตุ  เรื่องนี้ต้องรู้ไว้ กลุ่มอาชีพที่ห้ามทำประกันอุบัติเหตุ  อ่านเพิ่มเติม : ประกันแบบกลุ่มกับประกันส่วนบุคคล ต่างกันอย่างไร ประกันภัยอุบัติเหตุคืออะไร การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต  กรมธรรม์มีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร การประกันภัยอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มใช้สำหรับกลุ่มบุคคล ที่มีการรวมตัวกันไว้ก่อนแล้ว เช่น กลุ่มพนักงานของบริษัท DOI จำกัด กลุ่มข้าราชการของกรมการประกันภัย เป็นต้น มิใช่กลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อทำการประกันภัยเท่านั้น และกรมธรรม์ประกันภัยแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษานั้นจะเป็นการทำประกันภัยกลุ่มโดยที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้จัดทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัด ข้อยกเว้นการจ่ายผลประโยชน์ […]

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเครดิตฟรีให้ลูกหนี้โควิด 1 หมื่นรายที่เข้าคลินิกแก้หนี้

ข่าวดีข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดให้ท่านเดินทางไป ตรวจเครดิตฟรีให้ลูกหนี้โควิด 1 หมื่นรายที่เข้าคลินิกแก้หนี้   โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถรับอีคูปองได้ที่คลินิกแก้หนี้และนำไปตรวจเครดิตบูโรฟรีได้ทันที่ โดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้   ตรวจเครดิตบูโรฟรีให้ลูกหนี้โควิด 1 หมื่นรายที่เข้าคลินิกแก้หนี้ เครดิตบูโร ตรวจเครดิตฟรีให้ลูกหนี้โควิด 1 หมื่นรายที่เข้าคลินิกแก้หนี้ : นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า เพื่อสอดรับมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของแบงก์ชาติและเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาภาระลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 รวมทั้งเล็งเห็นความสำคัญของโครงการ คลินิกแก้หนี้ โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เครดิตบูโรจึงร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวในการให้บริการตรวจเครดิตบูโร…โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 10,000 ราย คิดเป็นมูลค่า 1,000,000 บาท โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถรับอีคูปองได้ที่คลินิกแก้หนี้และนำไปตรวจเครดิตบูโรฟรีได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง (เฉพาะกรณีตรวจบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รับกรณีมอบอำนาจ)   สถานที่ตรวจเครดิตบูโรฟรีได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 5 แห่ง 1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงานใหญ่ อาคาร […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเก็บเงินแสนใน1ปี แบบไม่ต้องหาอาชีพเสริม

สำหรับเพื่อนหรือท่านผู้อ่านที่สนใจการเก็บเงินมาดู วิธีเก็บเงินแสนใน1ปี แบบไม่ต้องหาอาชีพเสริม เพื่อท่านผู้อ่านคนไหนที่อยากลองสูตรเก็บเงินแบบทำได้จริงเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทาง การเก็บเงินแสน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…   วิธีเก็บเงินแสนใน1ปี แบบไม่ต้องหาอาชีพเสริม สำหรับท่านที่กำลังอยากจะเก็บเงิน วันนี้ MoneyGuru จะมาแชร์วิธีเก็บเงิน โดยหากท่านเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาที่ไม่ได้มีฐานเงินเดือนสูงอะไรมากมายก็สามารถทำได้ เพื่อท่านไหนในอนาคตอยากเก็บเงินเพื่อ ซื้อบ้านสักหลัง หรือรถสักคัน ลองดูแนวทางนี้ได้เลย… 1.ฝากเงินเดือนละ 8400 บาท หรือ เก็บวันละ 280 บาท 2.แยกบัญชี ใช้จ่าย บัญชีหนี้ และบัญชีเงินเก็บให้ชัดเจน 3. หยอดแบงค์ 20 บาท ใส่กระปุกทุกวัน 1เดือน=600 บาท / 1ปี=7,300 บาท 4.เก็บแบงค์ 50 บาท ได้กี่ใบเก็บหมด ห้ามเอาออกมาใช้ 5.ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น ค่ากาแฟ ค่าอาหารหรูๆที่เกิดตวามจำเป็น เช่น ค่าน้ำแก้วละ 50 บาทต่อวันหากเราดื่นทุกวัน รวม 365 วัน […]

อ่านเพิ่มเติม

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องที่คนทำงานต้องรู้

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใครยังไม่ได้ยื่นภาษีบ้าง อย่าลืมว่าปีนี้เขาเลื่อนระยะเวลาการยื่นภาษีถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ใครที่ยังไม่ได้ยื่นก็มาทวนความจำกันหน่อย คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องที่คนทำงานต้องรู้  คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องที่คนทำงานต้องรู้ อ่านเพิ่มเติม : วิธีลงทะเบียนยื่นภาษีแบบออนไลน์ปี 63 เพื่อให้ได้รับเงินคืนเร็ว วิธีคำนวณภาษี ทุกๆ ปี คนไทยทุกคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์กำหนดจะต้องยื่นแสดงรายได้และจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับกรมสรรพากร โดยในปีภาษี 2562 (ที่จะยื่นแบบในช่วงต้นปี 2563) จะใช้โครงสร้างภาษีเหมือนที่ปรับใหม่ในปี 2560 ซึ่งมีการเพิ่มค่าลดหย่อนใหม่หลายประเภท คือ ปรับอัตราภาษีในช่วงอัตราร้อยละ 30 และอัตราร้อยละ 35 เพิ่มวงเงินหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 50 แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท เพิ่มค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้เป็น 60,000 บาท ค่าลดหย่อนคู่สมรส 60,000 บาท รวมทั้งค่าลดหย่อนบุตร ลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อคน และไม่จำกัดคน กรณีที่สามีภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท กองมรดก ให้หักลดหย่อนเพิ่มเป็น 60,000 […]

อ่านเพิ่มเติม

มติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.50% ต่อปี

ด่วน Breaking news กนง. มี มติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.50% ต่อปี  กนง. มองภาพ ศก. ปรับตัวดีขึ้นจากการคลาย lock down และให้ความสําคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และเร่งปล่อยสินเชื่อมากขึ้น   มติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.50% ต่อปี จากผลแถลงผลการประชุม กนง. ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปีในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ในประเทศและการทยอยฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ยังต้องระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิดการระบาดระลอกที่สอง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มติดลบในปีนี้ แต่มีแนวโน้มกลับสู่กรอบเป้าหมายในช่วงปี 2564 ตามที่ประเมินไว้ เสถียรภาพระบบการเงินเปราะบางมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ โดยแยกเป็นข้อๆได้ดังนี้้ ความเสี่ยงจากโควิด 19 ยังส่งผลระยะยาวแบะยังต้องระวังโอกาสที่จะเกิดการระบาดระลอกที่สอง การประสานนโยบายการเงินและการคลังมีความสำคัญ ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผล ระบบ สง. ยังมีความเปราะบาง ช่วงก่อนโควิด […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีสมัครสินเชื่อสำหรับผู้ถือบัตรคนจนวงเงิน 50,000 บาท ผ่อนสบาย 5 ปี

ข่าวดีสำหรับท่านที่ถือบัตรประบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เวลานี้ทางรัฐบาลได้ร่วมมือกับสถาบันการเงินอย่าง ธนาคารออนสิน ปล่อยกู้สินเชื่อวงเงิน 50,000 บาท เพียงแค่ท่านมีบัตรคนจนเท่านั้น  โดย วิธีสมัครสินเชื่อสำหรับผู้ถือบัตรคนจนวงเงิน 50,000 บาท ผ่อนสบาย 5 ปี จะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นไปดูกันเลย  หรือติดต่อได้ที่ Call Center : 1115 วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ 50,000 บาท จากธนาคารออมสิน รอบ 2 ด่วนมีจำนวนจำกัด วิธีสมัครสินเชื่อสำหรับผู้ถือบัตรคนจนวงเงิน 50,000 บาท ผ่อนสบาย 5 ปี สำหรับท่านที่ถือบัตรคนจนเวลานี้ทางรัฐบาลได้ร่วมมือกับทาง ธนาคารออนสิน ปล่อยกู้สินเชื่อวงเงิน 50,000 บาท โดยมีชื่อ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ  สำหรับเพื่อให้ท่านผู้อ่านนำเงินกู้เหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบต่างๆ ขอเพียงแค่ท่านผู้อ่านมี บัตรประบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เท่านั้น โดยทางธนาคารจะให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท  โดยให้ระยะเวลาในการนำเงินที่กู้ไปมาชำระคืนในระยะเวลานานถึง 5 ปี   ขั้นตอนการสมัคร สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ผู้ถือบัตรคนจน คุณสมบัติผู้กู้ […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปรับโครงสร้างหนี้ก่อนเป็นหนี้เสีย เมื่อคิดว่าเริ่มจะผ่อนไม่ไหว

สำหรับท่านผู้อ่านที่กำลังจะมีปัญหาในการเป็นหนี้เสีย วันนี้เรามี วิธีปรับโครงสร้างหนี้ก่อนเป็นหนี้เสีย เมื่อคิดว่าเริ่มจะผ่อนไม่ไหว โดยเป็นแนวทางจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และหากท่านผู้อ่านคิดว่าท่านเริ่มจะผ่อนไม่ไหว ให้รีบติดต่อสถาบันการเงินทันที  จะได้ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต หรือติดต่อที่  0-2356-7545 วิธีปรับโครงสร้างหนี้ก่อนเป็นหนี้เสีย เมื่อคิดว่าเริ่มจะผ่อนไม่ไหว หลังจากที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาแนะนำเรื่อง ปรับโครงสร้างหนี้ : เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส  โดยแนะนำวิธีปรับโครงสร้างหนี้ ยืด-พัก-ลด-ยก-เพิ่ม-เปลี่ยน-ปิด-รี เป็นทางเลือกที่ช่วยให้ดำเนินชีวิตหรือธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์โควิด-19 ธปท.จึงสนับสนุนให้ลูกหนี้ และสถาบันการเงินร่วมมือกันในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้และหาทางออกร่วมกัน ลดโอกาสที่ ลูกหนี้ดี จะกลายเป็น ลูกหนี้เสีย   วิธีปรับโครงสร้างหนี้ ยืด-พัก-ลด-ยก-เพิ่ม-เปลี่ยน-ปิด-รี  ก่อนเป็นหนี้เสีย ยืดหนี้ การยืดหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ นิยมใช้กันมากที่สุดเพื่อช่วยให้ภาระการผ่อนสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง เช่น สินเชื่อระยะเวลาผ่อน 10 ปี ผ่อนมาแล้ว 6 ปี เหลือ 4 ปี เริ่มผ่อนไม่ไหว จะขอขยายให้ยาวออกไป เพื่อทำให้ยอดผ่อนชำระต่อเดือนปรับลดลงสถาบันการเงินอาจพิจารณาอายุตัวของผู้กู้ประกอบด้วย ซึ่งในอดีตค่าเฉลี่ยของระยะเวลาผ่อนชำระหลังจากที่ปรับโครงสร้างหนี้อยู่ที่ประมาณ 8 ปี พักชำระเงินต้น เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชั่วคราว โดยปกติค่างวดที่ผ่อนชำระประกอบด้วย 2 ส่วน […]

อ่านเพิ่มเติม

ของแบรนด์เนม คุ้มค่าหรือไม่ที่จะลงทุน

ของแบรนด์เนม เป็นของที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะมีมาครอบครอง โดยเฉพาะบรรดาสาวๆ ที่อยากจะมีกระเป๋าแบรนด์เนมแท้สักใบมาถือเป็นศรีแก่ชีวิต และบางคนก็คิดว่าการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบแล้วเอาออกมาขายจะได้ราคาดีมากกว่าเดิม เรามาดูกันว่า ของแบรนด์เนม คุ้มค่าหรือไม่ที่จะลงทุน ของแบรนด์เนม คุ้มค่าหรือไม่ที่จะลงทุน อ่านเพิ่มเติม : มหากาพย์ รีวิวบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ 9 ใบ เหมาะกับใบไหนก็จัดเลย อ่านเพิ่มเติม : เปรียบเทียบ บัตรเครดิต Citi Grab กับบัตรเครดิต Citi Lazada ใบไหนเหมาะกับเรามากกว่ากัน ตัวอย่างแบรนด์ที่รุ้จักันดี นิยมนำมาลงทุน  Hermes : โดยเฉพาะ Hermes Birkin เป็นที่ต้องการมาก แต่หาซื้อได้ยาก เอาเป็นว่าถ้าพร้อมขายเมื่อไหร่ ก็มีคนเข้าคิวรอซื้อเลย Chanel : กระเป๋า Chanel 2.55 เป็นกระเป่าที่มีมูลค่าการซื้อขายคล่อง และราคาดีเวอร์วังมาก Louis Vuitton : กระเป๋าถือใบแรกของแบรนด์ Louis Vuitton Speedy ยังเป็นที่นิยมตลอดกาล เคยอัพราคาได้ถึงสามเท่าของราคาตั้งต้นเลยนะ Dior […]

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท กลุ่มตกหลุ่น 3 แสนคน พร้อมลุ้นเราไม่ทิ้งกันรอบ 2

ประชาชนที่ตกหลุ่น ท่านสามารถ  ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท กลุ่มตกหลุ่น 3 แสนคน พร้อมลุ้นเราไม่ทิ้งกันรอบ 2  มาตรการเราไม่ทิ้งกันยังคงดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ หรือที่เรียกกันว่า เราไม่ทิ้งกันระยะ 2 อยู่ หรือท่านสามารถ โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม. วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินแล้วรายละ 50,000 บาท จากธนาคารออมสิน รอบ 2 ด่วนมีจำนวนจำกัด วิธีสมัครสินเชื่อสำหรับผู้ถือบัตรคนจนวงเงิน 50,000 บาท ผ่อนสบาย 5 ปี ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท กลุ่มตกหลุ่น 3 แสนคน พร้อมลุ้นเราไม่ทิ้งกันรอบ 2 สำหรับมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ผ่านการลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com จ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนต่อเนื่อง 3 […]

อ่านเพิ่มเติม

7 แผนการเงินที่ต้องมี เพื่อชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข

แผนการเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักและเริ่มวางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆ เลยทีเดียว และในวัยทำงานอย่างเราควรมี แผนการเงิน อะไรบ้าง เรามาดู 7 แผนการเงินที่ต้องมี เพื่อชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข 7 แผนการเงิน ที่ต้องมี เพื่อชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข แผนบันทึกรายจ่าย  ถือเป็นแผนเริ่มต้นเพื่อให้เราทราบและรู้ตัวอยู่เสมอว่าเงินที่ได้รับจากเงินเดือนหรือรายได้ถูกใช้จ่ายไปในเรื่องใดบ้าง สมควรหรือสมเหตุสมผลหรือไม่ ผู้เขียนขอแนะนำวิธีที่ง่ายและได้ผลคือ ช่วงต้นเดือนตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละเรื่องไว้ เช่น การเก็บออม ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่ากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น หลังจากนั้นเราทำการจดบันทึกประจำวัน แล้วทุกสิ้นเดือนลองมาดูว่ารายการไหนเหมือนหรือแตกต่างจากที่วางแผนไว้อย่างไร เพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางปรับปรุงต่อไป สิ่งที่ได้รับจากแผนนี้คือการที่เราจะมีสติในการใช้จ่ายที่ดีขึ้น ทำให้มีเงินออมมากตามมา แผนการออม ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรก็ตาม เงินออมช่วยสานฝันทุกอย่างให้เป็นจริงได้ ก่อนอื่นศึกษาช่องทางการออมให้รอบด้านที่มากกว่าการฝากแบงก์ ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตร สลาก สหกรณ์ แล้ว “เลือกช่องทางออมที่เหมาะสม” กับตัวคุณเอง ตั้งโจทย์ด้วยว่าคุณต้องการผลตอบแทนสักเท่าไหร่ เพราะผลตอบแทนที่สูงย่อมมาพร้อมความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเสมอ แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มควักกระเป๋าออมไปแล้ว ก็ต้องรักษาวินัยไว้อย่างเหนียวแน่น อย่าปล่อยให้กิเลส และความอยาก มาทำลายแผนทางการออมของคุณ แผนการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดหุ้น กองทุนประเภทต่างๆ อสังหาริมทรัพย์ หรือทองคำ ไม่ว่าแผนการลงทุนของคุณจะเป็นอย่างไร ต้องไม่ลืมกฎ “การกระจายความเสี่ยง” […]

อ่านเพิ่มเติม

6 หมื่นรายเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาประกันสังคม 15,000 บาท

เตรียมตัว ประกันสังคมมาตรา33 พร้อมจ่ายเงินเยียวยาโดย   6 หมื่นรายเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาประกันสังคม 15,000 บาท โดยทางรัฐบาลพร้อมจ่ายครั้งเดียวทันทีที่ได้รับเงินจากกระทรวงคลัง ใช้เงินทั้งสิ้น 897 ล้านบาท สำหรับท่านที่มีขอสงสัยสามารถโทรได้ที่เบอร์ 1506 สายด่วนประกันสังคม ให้บริการทุกวันทุกเวลา 6 หมื่นรายเช็กสิทธิ์รับเงินเยียวยาประกันสังคม 15,000 บาท   ประกันสังคมพร้อมอนุมัติโครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอขอให้แก่กลุ่มผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับการชดเชยรายได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน สำนักงานประกันสังคม เผยมีลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้มีสิทธิ เกือบ 6 หมื่นราย… หลังจากเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่อนุมัติโครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ว่าสำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในวงเงิน 15,000 บาท ให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มีนาคม […]

อ่านเพิ่มเติม

ราคาทองขึ้น แบบนี้ เอาทองไปขายเลยดีหรือไม่

ราคาทองขึ้น แบบนี้ จะเอาทองไปขายดีมั้ย ช่วงนี้ถ้าตามข่าวก็คงจะเห็นว่าทองนั้นราคาพุ่งพรวดจนบาทนึงทำลายสถิติไปแล้ว หลายคนที่มีทองเก็บไว้ก็เห็นแล้วล่อใจอยากจะเอาไปขาย แล้วทองขึ้นแบบนี้ เอาทองไปขาย เลยดีหรือไม่  ราคาทองขึ้น แบบนี้ เอาทองไปขายเลยดีหรือไม่ อ่านเพิ่มเติม : คุ้มหรือไม่ ถ้าใช้บัตรเครดิตซื้อทอง สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาซื้อขายทองคำเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม รอบที่ 1 (เวลา 09.30 น.) พบว่าราคาขายทองรูปพรรณ (96.5%) อยู่ที่ 28,150 บาท เพิ่มขึ้น 350 บาทจากเมื่อวานนี้ ราคาขายปิดตลาดที่บาทละ 27,800 บาท ส่งผลให้ราคาทองคำขึ้นสูงสุดในรอบ 9 ปี ขณะที่ราคาขายทองคำแท่ง (96.5%) เช้าวันนี้ เพิ่มขึ้น 350 บาทเช่นกัน อยู่ที่บาทละ 27,650 บาท และล่าสุด (24 กรกฎาคม 2563) ตอนนี้ราคาทองก็แตะบาทละ 28,000 บาทแล้ว บริษัท […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเช็คสถานะเงินเยียวยาประกันสังคม 15,000 บาท แบบออนไลน์ทั้ง 3 ช่องทาง

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 จากประกันสังคมวันนี้เรามาดู  วิธีเช็คสถานะเงินเยียวยาประกันสังคม 15,000 บาท แบบออนไลน์ทั้ง 3 ช่องทาง ทั้งผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นสะดวกรวดเร็ว หรือจะสอบถามที่  สายด่วนประกันสังคมโทร 1506 เบอร์เดียวจบทุกข้อสงสัย วิธีทำบัตรทองและเช็คสิทธิ์บัตรทองด้วยตนเอง แบบง่ายๆใครก็ทำได้ วิธีเช็คสถานะเงินเยียวยาประกันสังคม 15,000 บาท แบบออนไลน์ทั้ง 3 ช่องทาง มาดูขั้นตอนการเช็คสถานะ เงินเยียวยาประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ล่าสุดที่ประชุม ครม. วันที่ 21 ก.ค.63 ที่ผ่านมาที่ประชุมครม. มีมติจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน หรือเพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จำนวนประมาณ 6 หมื่นคน คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมจ่ายเยียวยาจำนวน 15,000 บาท ต่อราย ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถติดตามความคืบหน้าของเงินเยียวยา  จากประกันสังคมได้ด้วยตัวเองโดยสามารถทำได้ผ่าน 3 […]

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ประกันตนมาตรา 39 หากไม่ส่งเงินประกันสังคม 3 เดือนติดต่อกันจะเกิดอะไรขึ้น

ประกันสังคมฝากบอกกับประชาชนผ่านทางเคาน์เตอร์บริการรับชำระเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 39 หากไม่ส่งเงินประกันสังคม 3 เดือนติดต่อกันจะเกิดอะไรขึ้น สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 งวดปัจจุบัน และงวดย้อนหลังช่วงขยายเวลากระทบโควิด-19 เตือนหากขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนทันที ผู้ประกันตนมาตรา 39 หากไม่ส่งเงินประกันสังคม 3 เดือนติดต่อกันจะเกิดอะไรขึ้น นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) ในเรื่องของการลดหย่อนอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 จากปกติเดือนละ 432 บาท เหลือเพียงเดือนละ 86 บาท ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดการจ่ายเงินสมทบ และขยายเวลาการส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 ออกเป็น 3 งวด คือ งวดเดือนมีนาคม 2563 กำหนดชำระภายใน 15 กรกฎาคม 2563 (ซึ่งได้ครบกำหนดไปแล้ว) […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีสมัครโครงการคลินิกแก้หนี้เงื่อนไขใหม่เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

ขอย้ำกันอีกครั้งกับคลินิกแก้หนี้ที่ปรับเงื่อนไขใหม่ ปรับเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครเข้าโครงการ ปรับเกณฑ์ห้ามก่อหนี้ใหม่ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ลูกหนี้ที่เป็น NPL สามารถสมัครเข้าโครงการ หรือขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ด้วยเงื่อนไขเดียวกันกับคลินิกแก้หนี้ โดยท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครโครงการคลินิกแก้หนี้เงื่อนไขใหม่เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ได้ดังนี้ วิธีสมัครโครงการคลินิกแก้หนี้เงื่อนไขใหม่เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้เห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการ 2 เรื่องคือ การปรับคุณสมบัติลูกหนี้โดยเลื่อนวันของการเป็น NPL (วัน cut-off date) และการปรับเกณฑ์ห้ามก่อหนี้ใหม่ เพื่อให้โครงการสามารถขยายความช่วยเหลือลูกหนี้ในวงกว้างมากขึ้น สอดคล้องกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในระยะที่ 2 ของ ธปท. รวมทั้งกำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินต้องเสนอแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษณะเดียวกับคลินิกแก้หนี้ ให้แก่ลูกหนี้ที่ต้องการแก้ปัญหา สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้   เงื่อนไขใหม่เพื่อช่วยลูกหนี้ 1. ปรับเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครเข้าโครงการ จากเดิมผู้สมัครต้องเป็นหนี้เสีย หรือ NPL ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 มาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อขยายความช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้ที่กลายเป็น NPL ในช่วงครึ่งแรกของปีจากผลของวิกฤตโควิด […]

อ่านเพิ่มเติม

สมุดบัญชีหาย ทำไงดี มาดูวิธีติดต่อแต่ละธนาคารกัน 

สมุดบัญชีหายต้องทำใหม่มั้ย จำเป็นต้องมีหรือเปล่า ในยุคที่มีการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ ไอแบงกิ้ง ด้วยแอปพลิเคชันจากธนาคารต่างๆ ความสะดวกสบายนี้ทำให้เราแทบจะไม่ต้องไปที่สาขาเลย แถมสมุดบัญชีก็แทบไม่ได้ใช้ แล้วถ้า สมุดบัญชีหาย ทำไงดี มาดูวิธีติดต่อแต่ละธนาคารกัน  สมุดบัญชีหาย ทำไงดี มาดูวิธีติดต่อแต่ละธนาคารกัน  อ่านเพิ่มเติม : เอกสารขอสินเชื่อ มีอะไรบ้าง และแต่ละอย่างสำคัญอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว หากสมุดบัญชีธนาคารหายก็ให้ไปแจ้งความที่สน.ใกล้บ้าน ไปที่โต๊ะแจ้งเอกสารหาย บอกคุณตำรวจว่าสมุดบัญชีหาย ของธนาคารไหน สาขาอะไร อาจเสียค่าธรรมเนียมแจ้งเอกสารหายประมาณ 10-20 บาท แล้วก็จะได้ใบแจ้งความ และให้ไปที่สาขาเจ้าของบัญชี ที่ๆ คุณเปิดบัญชีครั้งแรก ยื่นหลักฐานคือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบแจ้งความ จากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้กรอกข้อมูลต่างๆ  เป็นอันเสร็จเรื่องบัญชีธนาคาร โดยทางธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมสมุดใหม่  50  หรือ 100 บาทแล้วแต่ธนาคาร ซึ่งจะว่าไปตามปกติแล้ว มีบัตรประชาชนก็สามารถยืนยันตัวตนได้แล้วแม้บางทางธนาคารจะสามารถทำให้ได้ เพียงแต่ว่าป้องกันการสวมรอยคนร้ายที่อาจจะทำสิ่งที่จะทำให้เงินในบัญชีคุณสูญหายดีกว่า ทางที่ดีหลักฐานดังกล่าวควรนำมายืนยันดีที่สุด ข้อปฏิบัติเมื่อ สมุดบัญชีหาย ของแต่ละธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ  ถ้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพหายต้องแจ้งความ โดยเดินทางไปแจ้งความสมุดบัญชีหาย ในสถานีตำรวจที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่คุณคาดว่าสมุดบัญชีจะหาย จากนั้นให้นำใบแจ้งความพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเดินทางไปยังธนาคารกรุงเทพสาขาที่คุณเปิดบัญชี […]

อ่านเพิ่มเติม

เจาะ พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 วงเงิน 3 หมื่นล้าน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 โดยวันนี้เรามา เจาะ พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 วงเงิน 3 หมื่นล้าน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้   เจาะ พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 วงเงิน 3 หมื่นล้าน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินโดยการทำสัญญากู้ยืมเงิน (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 โดยมีเนื้อหา เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ประกอบมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 […]

อ่านเพิ่มเติม

สึนามิว่างงาน สัญญาณอันตรายที่กำลังเคลื่อนเข้ามา

เตรียมตัวให้พร้อมคลื่น…สึนามิว่างงาน สัญญาณอันตรายที่กำลังเคลื่อนเข้ามา จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกา ต้องเผชิญตัวเลขคนว่างงานพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ แต่สถานการณ์ในเอเชียกลับดูเหมือนจะยังไม่เลวร้าย เนื่องจากตัวเลขผู้ว่างงานยังไม่ได้เพิ่มขึ้นสูงมากในขณะนี้ ทว่าการว่างงานแฝงที่อยู่ในตลาดแรงงานของเอเชีย ก็อาจนำไปสู่วิกฤตการว่างงานได้ในที่สุด   สึนามิว่างงาน สัญญาณอันตรายที่กำลังเคลื่อนเข้ามา นิกเคอิ เอเชียน รีวิว รายงานว่า อัตราการว่างงานในหลายประเทศของเอเชียอยู่ในระดับไม่สูงมากนักในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าที่ผ่านมา อย่างเช่น “ฮ่องกง” ที่อัตราการว่างงานในเดือน พ.ค.อยู่ที่ 5.9% เทียบกับระดับ 2.8% ในปี 2019 ขณะที่อัตราว่างงานของ “จีน” เดือน พ.ค.อยู่ที่ 5.9% ส่วน “อินเดีย” มีอัตราว่างงานที่ 8.5% ในเดือน มิ.ย. โดยสาเหตุหนึ่งที่อาจเป็นคำอธิบายว่า ทำไมอัตราการว่างงานของเอเชียไม่พุ่งพรวดเหมือนอเมริกาและยุโรป เนื่องจากหลายประเทศในเอเชียสามารถรับมือกับสถานการณ์ไวรัสได้เป็นอย่างดี ทำให้ภาคธุรกิจจำนวนมากสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้ และเลิกจ้างพนักงานไม่มากนัก ขณะเดียวกัน กฎหมายคุ้มครองการจ้างงานของหลายประเทศในเอเชียก็มีขั้นตอนดำเนินการค่อนข้างมาก รวมถึงภาระของบริษัทที่ต้องชดเชยให้กับพนักงานในกรณีที่ต้องการเลิกจ้าง ทำให้ช่วงโควิด-19 หลายบริษัทเลือกการรักษาพนักงานไว้ และใช้วิธีการลดเวลาทำงานและลดค่าจ้างแทนที่จะเลิกจ้าง โดยรายงานระบุว่า ในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา จำนวนพนักงานในฮ่องกงที่ทำงานไม่เต็มเวลาตามปกติเพิ่มขึ้น 135,100 คน […]

อ่านเพิ่มเติม

วิธีกดรับเงินบัตรคนจนจากตู้ ATM แบบง่ายๆ

สำหรับท่านผู้อ่านที่มีสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะโด้รับเงินวันนี้เรามี วิธีกดรับเงินจากบัตรคนจนจากตู้ ATM แบบง่ายๆ หรือหากใครที่จำรหัสหรือลืมรหัสผ่าน เราก็มีวิธีแก้ปัญหามาฝากเช่นกัน นอกจากนี้สำหรับเดือนนี้พิเศษสุด ๆเพราะเดือนกรกฎาคม 2563 วันไหน พ่วงด้วยการรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง อีกคนละ 3,000 บาท โดนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ วิธีเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรคนจน (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) วิธีกดรับเงินบัตรคนจนจากตู้ ATM แบบง่ายๆ สำหรับวิธีกดรับเงินจากบัตรคนจนจากตู้ ATM ท่านผู้อ่านที่กำลังประสบปัญหาทั้งจะกดเงินได้อย่างไร และ กดเงินได้ที่ไหน หรือบ้างท่านจำรหัสเอทีเอ็ม 6 หลัก ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ เดี๋ยววันนี้เราจะไปแก้ปัญหานี้กัน นอกจ่ากนี้ วันที่ 4 ก.ค. 63 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังโอนเงินให้กับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 1.14 ล้านคน ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) จำนวน 3,000 บาท จ่ายครั้งเดียว […]

อ่านเพิ่มเติม