ต่อใบขับขี่รถยนต์-รถมอเตอร์ไซต์ปี 2563 ต้องทำอะไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไร

โดย MoneyGuru.co.th, ในหมวดหมู่ "ไลฟ์สไตล์"

February 11, 2020


สำหรับในปี 2563 นี้ใครที่ใบขับขี่กำลังใกล้หมดแล้วหรือใครก็ตามที่กำลังจะไปทำใบขับขี่ทั้ง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถมอเตอร์ไซต์ เรามาดูกันดีกว่าว่า การ ต่อใบขับขี่รถยนต์-รถมอเตอร์ไซต์ปี 2563 นี้มี ระบบระเบียบการ ในการต่อใบขับขี่ มีอะไรบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย

บทความน่าสนใจ: 11ขั้นตอนง่ายๆ ในการ ต่อภาษี รถยนต์ออนไลน์ 2563

 

ต่อใบขับขี่รถยนต์ปี 2563 ต้องทำอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่รถยนต์2563

ตามปกติใบขับขี่ครั้งแรกจะมีอายุ2 ปี เมื่อหมดแล้วไปต่อเราจะได้ใบขับขี่ใหม่ที่มีอายุ 5 ปี สำหรับท่านผู้อ่านที่จะต่อจากชั่วคราวเป็น 5 ปี ต้องต่อล่วงหน้าภาย 60 วัน ถ้าหมดเกิน 1 ปีเป็นต้นไปจะได้สอบข้อเขียนใหม่ 50 ข้อ แต่หากเกิน 3 ปี ก็ได้สอบใหม่ทั้งหมดนั้นคือ ต้องเสียเวลาถึง 2 วันนั้นคือ วันแรก อบรมและทำข้อสอบ วันที่สองก็มาสอบภาคสนามนั้นเองและต้องมีใบรับรอง แพทย์ด้วย  ส่วนกรณีต่ออายุจาก 5 ปี หลังจากที่ใบขับขี่หมดอายุแล้วสามารถต่อล่วงหน้าได้ 90 วัน แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี หากท่านผู้อ่านเกินจะต้องสอบข้อเขียนเพิ่ม 50 ข้อ ถึงจะต่ออายุได้ แต่ถ้าหากต่อหลังจาก 3 ปีไปแล้ว ท่านผู้อ่านจะต้อง สอบใบขับขี่ใหม่หมดเหมือนเช่นกัน

 

ขั้นตอนในการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ 5ปีเป็น 5ปี

ต่อใบขับขี่รถยนต์2563

 

1.เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

-ใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคลฉบับจริง (ใบเดิม)

-บัตรประชาชนตัวจริง

-ใบรับรองแพทย์กรณีทำให้ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

2.เดินทางไปสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้าน  จากนั้นไปออกคำขอในช่องงานใบอนุญาตขับรถ ต่อใบอนุญาตขับรถ  โดยรอบแรกจะเริ่มที่ 09.00 น. และ รอบสุดท้ายเริ่มที่ 14.00 น.

3.ยื่นเอกส ารเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่

-ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ (เขียว แดง เหลือง)

-ทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึก

-ทดสอบปฏิกิริยาของเท้า สำหรับการเหยียบเบรกหากเห็นไฟสัญญาณต่างๆ

4.อบรม 1 ชั่วโมง (บางที่ก็อาจจะไม่ต้องอบรม)  อบรม 2 ชั่วโมง สำหรับผู้ต่อใบขับขี่แบบเกิน 3 ปี

5.ชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่ และ พิมพ์ใบขับขี่ใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้การต่อใบขับขี่ 5 ปี จะชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 505 บาท

 

 

ขั้นตอนในการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล แบบชั่วคราวเป็น 5ปี

ต่อใบขับขี่รถยนต์2563

 

1.เตรียมเอกสารได้แก่

-ใบขับขี่เดิม

-บัตรประชาชนตัวจริง

-ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

2.เดินทางไปสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้าน  จากนั้นไปออกคำขอในช่องงานใบอนุญาตขับรถ ต่อใบอนุญาตขับรถ  โดยรอบแรกจะเริ่มที่ 09.00 น. และ รอบสุดท้ายเริ่มที่ 14.00 น. สะดวกไปตอนไหนก็เลือกเวลาให้ดี

3.ยื่นเอกสารเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่

-ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ (เขียว แดง เหลือง)

-ทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึก

-ทดสอบปฏิกิริยาของเท้า สำหรับการเหยียบเบรกหากเห็นไฟสัญญาณต่างๆ

4.ชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่ และ พิมพ์ใบขับขี่ใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้การต่อใบขับขี่ 5 ปี   จะชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท รวม 505 บาท

 

 

ขั้นตอนในการต่อใบอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซต์  แบบ 5ปีเป็น 5ปี

ต่อใบขับขี่รถยนต์2563

 

1.เตรียมเอกสารได้แก่ 

-บัตรประชาชนตัวจริง

-ใบขับขี่เดิม

2.เดินทางไปสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้าน  จากนั้นไปออกคำขอในช่องงานใบอนุญาตขับรถ ต่อใบอนุญาตขับรถ  โดยรอบแรกจะเริ่มที่ 09.00 น. และ รอบสุดท้ายเริ่มที่ 14.00 น. สะดวกไปตอนไหนก็เลือกเวลาให้ดี

3.ยื่นเอกส ารเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่

-ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ (เขียว แดง เหลือง)

-ทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึก

-ทดสอบปฏิกิริยาของเท้า สำหรับการเหยียบเบรกหากเห็นไฟสัญญาณต่างๆ

4.อบรม 1 ชั่วโมง สำหรับผู้ต่อใบขับขี่แบบ 5 ปีเป็น 5 ปี (บางที่ก็อาจจะไม่ต้องอบรม)

5.ชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่ และ พิมพ์ใบขับขี่ใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้การต่อใบขับขี่ 5 ปี จะชำระค่าธรรมเนียม 255 บาท

 

ขั้นตอนในการต่อใบอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซต์  แบบชั่วคราวเป็น 5ปี

1.เตรียมเอกสารได้แก่

-บัตรประชาชนตัวจริง

-ใบขับขี่เดิม

-ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

2.เดินทางไปสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้าน  จากนั้นไปออกคำขอในช่องงานใบอนุญาตขับรถ ต่อใบอนุญาตขับรถ  โดยรอบแรกจะเริ่มที่ 09.00 น. และ รอบสุดท้ายเริ่มที่ 14.00 น. สะดวกไปตอนไหนก็เลือกเวลาให้ดี

3.ยื่นเอกสารเพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่

-ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ (เขียว แดง เหลือง)

-ทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึก

-ทดสอบปฏิกิริยาของเท้า สำหรับการเหยียบเบรกหากเห็นไฟสัญญาณต่างๆ

4.ชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่ และ พิมพ์ใบขับขี่ใบใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้การต่อใบขับขี่ 5 ปี จะชำระค่าธรรมเนียม 255 บาท

 

 ไม่ต้องรอนาน หากจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

ต่อใบขับขี่รถยนต์2563

สำหรับยุคสมัยนี้การจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์นั้นกำลังมาแรง ทางด้านกรมการขนส่งได้มีการพัฒนาระบบการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยสามารถเข้าไปจองคิวได้ที่ เว็บไซต์  ebooking.dlt.go.th เมื่อกรอกเสร็จนำหมายเลขจองมาให้เจ้าหน้าที่ในวันที่เข้าอบรบก็สามารถต่อใบขับขี่ได้ทันที่  นอกจากนี้หากต้องการจะเปลี่ยนแปลงสามารถทำล่วงหน้าได้ 2 ก่อนวันอบรม

 

เป็นยังไงกันบ้างคะทุกท่าน สำหรับข้อมูลที่เรานำมาฝากกัน ก่อนจากกันไปหากท่านไหนที่กำลังออกรถแล้วถ้าต้องการต่อประกันรถยนต์กับ MoneyGuru.co.th สามารถ เช็คราคาประกันรถยนต์ได้ง่ายภายใน 1 นาที สะดวก รวดเร็ว ครบจบที่เดียว พร้อมรับใบเสนอราคาฟรี นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง LINE @MoneyGuruThailand รับรองว่าคุณจะได้คำแนะนำราคาเบี้ยประกันที่ดีที่สุดจากเรา

 

เปรียบเทียบประกันรถยนต์

 

ประกันไวรัสโคโรน่าสมัครเริ่มต้นหลักร้อย รับผลประโยชน์หลักล้านสนใจ คลิกเลย!

 

ด่วน…!! ซื้อประกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19) เริ่มต้น 450 บาท รับผลประโยชน์สูงสุดถึงหลักล้าน*!!  กับ MoneyGuru เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่กรุณาเพิ่มเพื่อนบน LINE OA ของ MoneyGuru โดยคลิ๊กที่ Link นี้ค่ะ https://lin.ee/dONZR7L กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อรับข้อมูลการประกันภัยส่วนบุคคลครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราจะทำการติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ MoneyGuru

* หมายเหตุผลประโยชน์เป็นไปตามเงื่อนไขในแต่ละแผนที่บริษัทประกันภัยได้กำหนด

วิธีป้องกันไวรัสโควิช-19

 

 

เปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในเวลาเพียงหนึ่งนาที!

เพิ่มเพื่อน